Hur man handskas med misstag

Vi är befallna att inte "tala illa" om våra bröder (JAKOBSBREVET 4:11). Detta gäller både det andliga livet och livet i allmänhet. Om någon faller i synd, talar emellertid skriften klart om för oss hur vi skall hantera situationen.

Om någon faller i synd, vilket betyder att de försyndar sig mot Guds Ord, ges två alternativ i Nya testamentet till hur vi skall lösa frågan.

1. "Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande..." GALATERBREVET 6:1

eller

2. "Om någon ser sin broder begå en synd som icke är en synd till döds, då må han bedja, och så skall han giva honom liv, om nämligen synden icke är till döds. Det finnes synd till döds; för sådan säger jag icke att man skall bedja." 1 JOHANNESBREVET 5:16

Vi måste vara ledda av Herren för att kunna avgöra vilket av dessa två alternativ vi måste följa i varje individuellt fall; med en känsla av ansvar mot vår broder och inte ha för avsikt att bara trycka ner honom.

Om någon syndar mot dig personligen, så skall du, enligt MATTEUSEVANGELIET 18:15, först tala med personen i fråga och om det inte sker med framgång, så skall verserna 16 och 17 tillämpas. Om du är en Jesu Kristi lärjunge, kommer du att agera i enlighet med det. Mycket ont har förorsakats av personer som talar om orsaker till missnöje bara för att hitta någon som är villig att lyssna till dem.

I en sådan situation borde en person som är ledd av den Helige Ande inse att kritikern har försyndat sig mot Guds Ord. De bör sedan ta sig tid att leda den andra personen till andlig återupprättelse, även om de själva har blivit felbehandlade av denna person. (Sättet vi reagerar på när vi behandlas fel i en sådan situation avslöjar våra andliga kvalitéer.)

Slutsats

Bygg upp varandra: ju starkare varje enskild medlem är, desto starkare kommer Församlingen att vara! Att vara kapabel att motstå denna världens prins, att binda hans inflytande och att befria människor från hans klor.

ATT STYRKA DIN BRODER BETYDER ATT STYRKA DIN FÖRSAMLING !

För att vara framgångsrik måste en församling vara grundad på tron given av Gud.

All diskussion om andras misslyckanden (vare sig de är sanna eller påhittade) avleder vår uppmärksamhet från vår andliga styrka till det mänskliga köttets svaghet. Genom detta hindras vår tro och fortskridandet av arbetet.

Var inte en av satans dagliga reportrar! Förstå 2 KORINTIERBREVET 4:7: "Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss."

Var fast i ditt beslut att inte låta din egen och andras uppmärksamhet dras till de jordiska kärlen, utan till den Helige Andes mäktiga skatt.

"Allt ifrån denna tid veta vi därför för vår del icke av någon efter köttet..." 2 KORINTIERBREVET 5:16 

Översatt från det tyska bladet "Der Umgang mit Fehlern"
Författare och källa okända