Hoatzinfågeln

Underlig och Underbar!

ArchaeopteryxI Amazonas regnskogar i Sydamerika lever en konstig fågel som kallas hoatzin. Den lever vid flodstränderna och äter löv och frukt. Hoatzinmamman bygger sitt bo i träd och buskar som hänger ut över vattnet, och när fågelungarna kläcks har de klor på vingarna! Detta är väldigt ovanligt eftersom mycket få fåglar har dessa klor, men för ungarna är de väldigt nödvändiga.

Ibland attackerar något annat djur boet innan fågelungarna har lärt sig att flyga. När detta händer kan hoatzinungarna hoppa ut ur boet och ner i vattnet. Sedan simmar de till sandbanken och klättrar tillbaka upp i sina bon, och de använder sina vingklor till hjälp! Utan dessa speciella klor skulle de inte kunna nå boet igen och därför förmodligenHoatzinunge (vänster) - Vuxen hoatzin (höger) dö.

Vårifrån kom hoatzinfågelns klor på vingarna? Utvecklades de sakta? Detta verka omöjligt, för utan dem skulle det vara mycket farligt för fågelungarna att hoppa i vattnet, eftersom de då inte skull kunna komma tillbaka till boet. Och om de inte kunde hoppa i vattnet, hur skulle de då kunna fly från sina fiender? Dessa vingklor måste ha varit där ända från början, skapade av Gud för fågelns säkerhet.

Det är interessant att notera att fossil av en fågel med klor på vingarna har hittats. Denna fossila fågel kallas archaeopteryx. Evolutionister säger att vingklorna hos archaeopteryx visar oss att fåglar utvecklades från reptiler. Det är en konstig idé eftersom archaeopteriyx var en sann fågel – precis som hoatzinen – och liksom hoatzinen måste den ha haft vingklor för att den behövde dem! De var inte kvarlevor från någon “reptilförfader”.

Det finns ett annat mycket interessant faktum om hoatzinfåglarna: när den lär sig att flyga förlorar de dessa speciella vingklor, därför att de inte behöver dem längre! Det ser mer ut som underbar planering av Gud Skaparen, inte en tillfällighet av evolutionen!

af Geoff Chapman

Källa: 'Creation Ex-Nihilo: Our World'