Frälsning

Vad Bibeln säger om vattendop

Vilket är det rätta sättet att döpa? Är dopet verkligen nödvändigt för frälsning? Läs vad Bibeln har att säga om det!

Så blev Han korsfäst

Har du någonsin tänkt på vad det innebar att Jesus dog för våra synder? Han dog den mest fruktansvärda död man kan tänka sig - korsfästelse. Begrunda djupt denna information och inse vad Jesus gick igenom för att ta bort varenda en av våra synder och sjukdomar!

Jesus Kristus är vår frid med Gud

Denna artikel tar fram Bibelverser som belyser missbruket av olika substanser. Den visar att Gud inte vill att Hans barn skall söka mening i sådant som inte är bestående. Jesus Kristus fyller alla våra behov, så att vi som kristna inte behöver ta till droger eller kemiska substanser i ett försök att uppnå det som endast Gud kan ge oss.

Jesus Kristus, konungen, skall återkomma i all Sin härlighet

Detta studieblad beskriver vad som kommer att hända i de sista dagarna före Kristi återkomst. Det är tydligt från Ordet att det kommer att ske plötsligt, så vi måste vara beredda. Vi varnas att lyda och omvända oss nu, annars kanske vi inte får chansen igen.

Vad säger Bibeln om den Helige Ande

"Vad Bibeln säger om den Helige Ande" är ett studieblad med Bibelverser som beskriver dopet i den Helige Ande i Bibeln. Detta blad förklarar också den Helige Andes roll och nödvändigheten av att bli Andefylld med tecknet att tala tungomål.

Guds dom över denna syndfulla värld

Detta studieblad innehåller en lista med sexuella synder. Guds inställning till varje form av sexuell omoral avslöjas genom exempel från Ordet. Bibelverserna varnar att Gud kommer att döma dem som inte lyder Hans Ord och vänder sig från sin omoral.

Den perfekta befrielseplanen

Det finns ingen större plan än den för vår frälsning. Gud visste att människorna Han skapat skulle synda och det är därför som Han gjorde det möjligt för dem att bli räddade genom Hans sons offerdöd. Förlossaren kom "när tiden fullbordats". Han var en okänd man från Nasaret, men Han uppfyllde beskrivningen som profeten Jesaja hade givit 550 år tidigare.

Argument & förklaringar!

Några av skälen och orsakerna. Är nästan tillräckligt bra? Ta reda på svaren till några vanliga frågor om frälsning.

Guds Ord fördömer satan och alla hans verk

Guds Ord talar tydligt emot satan och hans verk. Det visar att trolldom / astrologi / seanser / magi och hypnotism är styggelser för Gud. Genom Jesus Kristus har vi seger över Satans verk.

Beviset på dopet i den Helige Ande är att tala tungomål

Med många Bibelverser som stöd visar detta studieblad hur dopet i den Helige Ande sker. Tungomålstal visar sig vara det Bibliska tecknet på att Anden tagit sin boning i oss. Studiebladet förklarar också varför det är nödvändigt att vara Andefylld, så att Anden kan ge oss kraft att leva det kristna livet.

Varför vi bör be i Anden

Denna fil innehåller en lista med skäl till varför bön i Anden är nödvändig, och varje skäl understöds av Bibelverser.

Blodets renande kraft

Lär dig om betydelsen av Herrens blod som renar oss från synd genom paralleller i biologin.

Vad händer när du dör?

Alla människor kommer att uppleva döden och vad kommer att hända då? Enligt Guds Ord kommer alla att återuppstå och sedan gå domen till mötes. Varje människa måste avlägga räkenskap inför Gud. Bara genom tro på Jesus Kristus kan vi undkomma de konsekvenser vi förtjänar.