Fasta och bön - atomkraften från Gud!

Bönen är den mäktigaste kraften i universum, vilken står till den troendes förfogan. En välsignad framgång kommer att utvecklas i Guds Församling beroende på hur mycket de kristna ber och fastar!

Kommentar av översättaren

Under min vistelse i Hamburg, medan jag bearbetade det engelska originalet "Atomic Power with God through Fasting and Prayer" av Franklin Hall, blev jag så gripen av artikeln att jag omedelbart började en 2-veckors fasta, som gav mig stor andlig tillväxt. För varje dag kände jag hur de fysiska tingen och omständigheterna mer och mer förlorade i värde och min andliga kraft växte.

Under den här fasteperioden kände jag varken hunger eller kroppslig svaghet. Först på den 14:e dagen kände jag mig lite trött och beslutade mig för att avsluta min fasta, eftersom mitt uppdrag ändå verkade ha blivit uppfyllt.

Som ett resultat av dessa erfarenheter av fasta, vilka var okända för mig innan, kan jag bara råda alla att öva sig själva i fasta och ivrig bön, för att övervinna sexuell lust såväl som att återuppväcka djupa andliga välsignelser och krafter. Du kan vara förvissad om framgång.

Innan du börjar att fasta måste du emellertid pröva om ditt förhållande till Gud och människor är i ordning, annars tjänar det ingenting till enligt JESAJA 58:1-7. Bara om dessa villkor är uppfyllda och ditt liv är tydligt anpassat till Guds Ord, kan de 20 löftena i vers 8-14 bli en verklighet.

Martin Gensichen

Fasta

Nästan ingen är medveten om hur mycket mat en människa i genomsnitt äter under en månad och hur hög kostnaden för detta är. Den som dricker och röker tänker inte mycket på sin alkohol- eller tobakskonsumtion - de tycker den är normal. Utöver detta kommer kostnader för mat och dryck, bostad och kläder, kanske till och med intellektuella aktiviteter, nöjen, idrott, etc. Gåvor till andra ändamål, till Guds Rike, till sin egen själs behov, kommer i sista hand och tas sällan eller aldrig hänsyn till.

De flesta människor äter för mycket. Enligt information från hälsovårdsnämnden lider dagens sofistikerade samhälle av självförgiftning genom ett överflöd av mat, dryck och rökning. Vilka bland dagens heliga bryr sig om de följande bibelorden: "Vinnläggen eder... på allt sätt... om att i eder tro bevisa... återhållsamhet..." (2 PETRUSBREVET 1:5-6), "...taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot själen" (1 PETRUSBREVET 2:11), - Skulle inte därför alla sant troende på allvar "...vända om till Herren med fasta och bön"? (JOEL 2:12).

Har Guds folk (för att inte tala om folket i allmänhet) någonsin förstått varför Gud skickade tider av hunger direkt efter de båda världskrigen? Var det inte också därför att man under århundraden i de troendes kretsar i högsta grad hade försummat budet om avhållsamhet och fasta?

Hur destruktivt har inte världens människors slapphänthet påverkat synen på sexuallitet! Å andra sidan, hur välsignad är en tillfällig fasta, som hindrar de köttsliga begären. William Penn, Pennsylvanias grundare, sade: "Att äta lagom bidrar mycket till återhållsamhet. Ät därför för att leva, men lev inte för att äta."

Jesus ville inte att Hans lärjungar skulle fasta på samma värdelösa sätt som fariséerna, vilket är anledningen till att Han inte undervisade dem att göra så. Han undervisade dem bara om ett mer uppriktigt böneliv, då de själva med chockerandet insåg hur mycket bön som fattades i deras liv. Efter att Han gått ifrån dem, lärde de sig att be och fasta på rätt sätt; för då vilade nämligen hela ansvaret för Guds Rike på dem.

Vi kan förmoda att de 120 personerna, som bad för utgjutande av den Helige Ande 10 dagar före pingst, fastade samtidigt, eftersom de stannade på samma ställe hela tiden. Det betyder att de inte gick hem till sina hus för att äta. De fick se Herrens himmelsfärd med sina egna ögon vilken fick dem att glömma alla jordiska ting och framhäva alla himmelska ting på ett sådant sätt att all deras längtan och begäran var fokuserad på kraften från himlen, den Helige Ande.

Vem som helst som har samma attityd idag har möjlighet att uppleva sin egen pingst, dvs dopet i den Helige Ande och eld.

Apostlarna fastade också ofta efteråt, exempelvis när de första missionärerna skickades ut (APOSTLAGÄRNINGARNA 13:2), och även när äldste blev tillsatta i tjänst (APOSTLAGÄRNINGARNA 14:23). Hövitsmannen Kornelius sökte Herren i bön och fasta. (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:30). Paulus uppmanar oss att ha tider av återhållsamhet i våra äktenskap "för att I skolen hava ledighet till bönen [och fastan]" (1 KORINTIERBREVET 7:5). Han framhåller i det att han i fastan och bönen bevisar sig själv som en Guds tjänare (2 KORINTIERBREVET 6:5).

Praktiska råd

För att förstärka fastans positiva effekt i början, rekommenderas att dricka saltat vatten för att rengöra tarmarna. Tillsätt 2 strukna tsk salt till 1/4 liter varmt vatten och drick det. Detta kan du dricka när som helst, även om du inte fastar, men på tom mage för att rengöra kroppen. Under en fasta skall man inte dricka det före första dagen.

Att fasta blir lätt när man beaktar följande riktlinjer: När hungerskänslorna har försvunnit efter ett par dagar, skall du gå in i djup och intensiv bön. Då kommer du att uppnå de rätta andliga resultaten. Utan bön är din fasta ineffektiv och förgäves.

Att dricka mineralvatten istället för vanligt kranvatten är att rekommendera. Man bör dricka hett eller varmt vatten för att undvika kramp i magen eller andra obehagligheter. Drick aldrig kallt vatten, förutom om det dricks mycket långsamt. Detta är att rekommendera för magra personer och då man fastar vid kall väderlek. Ett visst hinder är välmenade övertalningar från överängsliga vänner och familjemedlemmar, vilka försöker övertyga den tålmodigt troende att bryta fastan för tidigt, eftersom de är oroliga för hans fysiska välmående. Om du har fallit för dessa övertalningar, tag då mod till dig och börja fasta igen vid något tillfälle. Genom Guds nåd kommer du att lyckas.

Man kan känna sig trött tidigt eller mot slutet av en fasta. Icke desto mindre kan du fortsätta att jobba och utföra ditt dagliga arbete om det inte är alltför tungt. Under denna tid kommer dock troligtvis inte din bön att vara lika koncentrerad och effektiv.

Kroppsliga rörelser, som att stiga ur sängen osv., skall man aldrig göra plötsligt och snabbt, eftersom detta kan orsaka störningar i blodcirkulationen, med följd att man svimmar. Efter det att kroppen har utsöndrat gifterna kommer du att känna dig bättre både andligen och kroppsligen. Smärta, yrsel, svaghet och andra fysiska besvär kommer att försvinna. Kroppens olika organ liksom ditt förstånd och din mentala kapacitet kommer å andra sidan att stimuleras. Resultatet av detta blir att man uppnår en viss andlig auktoritet, med böner som blir besvarade och många andra saker som du tidigare trodde var omöjliga.

Hur länge ska man fasta?

  1. Tills vi säkert vet att Gud har hört vår bön. Här behöver du få klarhet i om du skall fasta en kort tid (1-10 dygn) eller en längre tid (20-40 dygn).
  2. Så länge vår hälsa och fysiska tillstånd tillåter, utan att vi tar skada.

Fyra metoder för rening

  1. Porerna i huden är kanaler genom vilka kroppen utsöndrar mycket giftiga ämnen. Detta sker särskilt mycket när man fastar. Av den anledningen säger Jesus: "två ditt ansikte" (MATTEUSEVANGELIET 6:17). Det hjälper mycket att bada oftare än vanligt.
  2. Njurarna aktiveras genom att man dricker vatten ofta, varpå urinen späds ut och gifterna spolas bort.
  3. Lungorna har till uppgift att utsöndra gifter i kroppen genom andning. Därför är det nödvändigt att vistas utomhus, att andas djupt och även att vädra ofta.
  4. Tarmkanalen är också viktig för utsöndringen. Bekymra dig inte om tarmakriviteten nästan upphör helt, eftersom detta endast beror på att det inte finns någon näringstillförsel. Ett lavemang kan vara bra i nödfall. Fysisk aktivitet, såsom sport, är också att rekommendera.

Att fasta är det bästa sättet att bryta kroppsliga funktionshinder. Det gäller särskilt för magbesvär. Under en lång fasta blir magen praktiskt taget som ny. Därför är det viktigt att bryta fastan försiktigt. Du skall inte börja äta för mycket med en gång, utan gradivs, med fruktjuicer och sedan färskt frukt.

Om ditt hälsotillstånd är dåligt, kommer en fasta att vara av stor nytta för din kropp. Fastan har en föryngrande verkan på körtlar, njurar, lever och blod, liksom på hals och ögon, etc.

När man tar alla dessa råd ovan i beaktande står det klart att fasta och bön bara kan vara nyttig för ditt fysiska välbefinnande. Jesus skulle aldrig ha rekommenderat sådan återhållsamhet om det hade varit skadligt för kroppen.

Givetvis skall du sova och vila som vanligt. Om det är möjligt ska du försöka vila ännu mer än vanligt vid en fasta.

Intag av vatten

Lika väl som vi använder vatten för att tvätta kroppen utvändigt, så behöver vi göra detsamma för de inre organen. Därför sköljer vi munnen efter vi ätit, för att ta bort matrester innan tänderna börjar ta skada. Vår mage behöver också bli renad av vatten. Om vi undlåter att dricka vatten under fastan, kommer magen inte att bli rengjord och den kommer att krympa, vilket kan leda till en lätt böjd kroppshållning. Utan vatten kommer alla inre organ att förbli förstoppade och kroppen blir inte rengjord. Därför kommer kroppens avföringskanaler inte att fungera. Därför är det väldigt viktigt att konsumera vatten.

Att dricka vatten hindrar inte den fastande personen från att komma närmare Gud. Vatten är rent och används i liknelsen för frälsning och för den Helige Ande, om vilken Jesus säger:

"Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv." JOHANNESEVANGELIET 4:13-14

Vatten avdunstar uppåt. Matrester komposteras tillbaka till jorden. Vatten verkar inte stimulerande såsom mat, för mat ger näring åt begär. Vatten har inte denna verkan.

Under en fasta fylls hudens porer, särskilt de i ansiktet, med de utsöndrade giftämnena ifrån kroppen. Detta är anledningen till att man ska tvätta sig eller bada så ofta som möjligt. Efter cirka 2 veckors fasta har det mesta av de giftiga ämnena i en frisk kropp blivit utsöndrade med hjälp av vatten. Ur sammanhanget i Bibeltexterna kan man förstå, att också Jesus själv drack vatten under Sin 40-dagarsfasta. I MATTEUSEVANGELIET 4:2-11 står det inte att Han var törstig, utan att Han fastade. Dessutom står det att Han till slut blev hungrig, vilket betyder att längtan efter fast föda blev stark. Även då Jesus mirakulöst bespisade de 4000 människor (MATTEUSEVANGELIET 8:3) var det bröd och fisk som erbjöds, inte vatten, fastän folket hade fastat i tre dygn. Vatten fanns det gott om i bäckarna runt omkring. Att vara törstig är mycket värre än att vara hungrig. Inte ett enda av bibeltexterna ovan nämner behovet av att dricka. Detta visar att vatten fanns tillgängligt.

Försvinnande av de naturliga begären

Människan har fyra olika begär:

  1. Det andliga begäret, längtan efter Gud.
  2. Matbegäret.
  3. Det sexuella begäret.
  4. Begäret efter egendom, makt och njutning.

Alla dessa behov är berättigade till en viss grad.

The first desire does not take any effect at all in most people because it is suppressed by the other three.

Det andra och det tredje begäret degenererade till kardinalsynder i gången tid, och Paulus varnade med skärpa för dem i 1 THESSALONIKERBREVET Kapitel 4: "...avhållen eder från otukt..." och, "att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta..."

Det fjärde, lusten till förbättring av ens liv, degenererar till girighet efter pengar, egendom, makt och njutning. Det är ett modernt trumfkort i satans hand.

När man fastar sker emellertid ett mirakel: först av allt försvinner det andra begäret - hunger. Efter ungefär 10 dygns fasta försvinner svagheten. Därefter försvinner den sexuella lusten också. Om den fastande personen fortsätter i ivig bön för att förenas med Gud, så kommer det fjärde begäret - girighet, också att försvinna eller åtminstone försvagas så mycket att det nästan inte märks.

I samma grad som alla köttsliga begär minskar genom fastan, så ökar den andliga längtan efter Gud:

"Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud."  PSALTAREN 42:2

Nu kommer bönens ande till liv och en inre längtan att be uppstår, var du än befinner dig. Det är den Helige Ande som verkar genom Sin drivande kraft.

Under sådana tider av andlig tillväxt måste du emellertid också vara medveten om sataniska motattacker och bedrövelser. Ibland verkar det finnas en mur framför oss, som hindrar våra böner. Men, kära läsare, tappa inte modet! Om du håller ut trots allt, så blir segern din. Glöm inte att du står mitt i en het andlig strid!

Att bryta fastan

Ju längre fastan varar, desto mer uppmärksam behöver man vara då man återgår till den vanliga dieten. Vår mage måste få komma i gång igen gradvis. Detta tar lite tid. I bibliska dagar kände Israel, profeterna och Kristus till Mose och profeternas dietlagar. De kände alla till den nödvändiga hygien som krävs vid brytandet av fastan. Efter en lång fasta har magen blivit som ett barns. Därför får den inte ett vanligt mål mat direkt efter fastan har brutits, även om den bara varade i två till tre dygn. Det skulle kunna leda till allvarliga kroppsliga efterverkningar. Du bör börja med fruktjuice, färsk frukt (eller konserverad frukt) och lätta soppor, senare åtföljda av grönsaker och mjölk, allt i små mängder, fram till ungefär den fjärde dagen. Du bör inte börja med vanlig diet förrän samma antal dagar har förflutit som fastan varade. Ju långsammare övergången till vanlig diet blir, desto hälsosammare är det för din kropp och ditt nervsystem.

I genomsnitt tappar man ungefär 0,5 kg i vikt per dygn när man fastar. Detta beror dock på personens vikt. En tyngre person kommer att tappa mer än ett halvt kilogram i början, medan en mager person tappar mindre. Vanligtvis blir viktminskningen mindre mot slutet av fastan.

Fastans följder

Dr. Tanner fastade vid tre olika tillfällen i 40 dagar och förklarade, att varje gång under den senare hälften av fastan blev den outtalade härligheten av den himmelska världen uppenbarad för honom. Han blev 92 år gammal och han förde sin höga ålder till fastans välsignelse. Han bevisade att det även idag är möjligt att fasta såsom Jesus Kristus gjorde, i 40 dagar, utan att lida någon skada. Dr. Tanner var inte bara läkare, utan också en beslutsam kristen.

Luther fastade i flera dygn medan han översatte Bibeln. Kanske är detta hemligheten bakom hans förträffliga bibelöversättning. Säkerligen har hans stora tro och hans oerhörda framgång med att driva igenom reformationen sin föklaring i hans böneliv och fasta.

Idag fastar nästan ingen, och bön utan fasta förblir kraftlös. Därför händer ingenting. Inte Jesus, utan satan är segerrik. Vakna därför upp - Guds avsomnade folk!

År 1932 gav mig Gud i Sin nåd den första välsignade väckelsekampanjen. Jag kände bara tre familjer i oljestaden Novata i Oklahoma. En av dem hade hängivit sig till bön och fasta. Efter en tid när vi hade bett och fastat tillsammans innan mötena började, fick vi fösäkran om att alla medlemmar i vår lilla grupp tydligt hade blivit pånyttfödda. Därefter skaffade vi en stor tomt för friluftsmöten. Detta hände under den varma årstiden.

Redan från och med det första mötet kom folk i stora mängder. Tillströmningen av folk bara ökade och ökade. Sedan började Gud att verka. En kvinna med brutna revben, som blev skjutsad till mötet och buren fram på en bår blev omedelbart botad. Likaså en pojke som var döv och stum och en man som hade en förlamad arm. Många blev döpta i den Helige Ande.

Ytterligare välsignade följder av fastan

i Battleford, Sask., Kanada

Väckelsen här i Battleford började 1947, när omkring 70 elever kom tillsammans för att läsa Bibeln och öva sig själva i bön och fasta. Omkring 3 månader senare bröt en plötslig väckelse ut i ett rum där alla eleverna samlats för morgonandakten. Dag efter dag föll Guds härlighet genom Hans underbara kraft. Djup botgöring och ödmjukelse kom över var och en av oss. Somliga fastade en eller två veckor, andra längre. Somliga till och med 40 dagar.

Innan allt det här hände, var det som om vi stod framför en mur och inte kunde erbjuda någonting av värde till Guds Ära. Medan vi fortsatte med våra Bibelstudier i all stillhet, fick vi broder Franklin Halls bok om "Fasta och Bön". Genast började vi fasta och be. Innan dess hade vi aldrig upplevt verkningarna av en ståndaktig fasta, som vi just skulle ta del av. Väckelsen hade aldrig varit möjlig utan undervisningen om den här underbara sanningen.

Ytterligare en väsentlig hjälp i att förbereda våra hjärtan var att broder Branham anlände i Kanada med sin helandetjänst.

Väckelsen håller fortfarande på och Guds Ära och Kraft sträcker sig över hela området. Där var inget högt skratt eller pladder utan alla gick lungt omkring i vördnad för den levande Gudens verk.

Ett faste och bönemöte

År 1946 samlades en grupp troende från olika samfund i San Diego för att lära sig mera om fasta och bön. Många av dem började en helgande fasta. Somliga fastade till och med mellan 21 till 40 dagar utan avbrott. De ropade ut och bad alla för en världsomfattande väckelse, för frälsning och helande av mänskligheten och en utgjutelse av den Helige Ande med gåvor precis som på apostlarnas tid.

Resultatet av denna sammankomst var helt underbart. Många helandeunder skedde i Jesu namn, demoner drevs ut, sinnesrubbade människor blev helade, cancer försvann, blinda kunde se igen, krymplingar kunde gå igen, tumörer dog ut, lama människor och tuberkulossjuka blev botade, rök- och dryckesbegär upphörde och alla typer av sjukdomar togs bort. Massor av människor kom fram vid mötenas slut för att bli döpta i Helig Ande.

I dessa väckelsemöten, som delvis leddes av författaren, fick vi inom ett år se hur ungefär 1000 själar tog emot Jesus som sin Frälsare. De omvända var till största delen troende av olika nationaliteter. De blev i sin tur kanaler för att sprida dessa väckelsenyheter till andra länder och regioner.

Dag och natt i flera månader pågick en bönekedja med fasta under ledning av syster Helen Hall. Herren befallde författaren att starta ett böne- och fastekorståg, vilket snart spred sig över hela världen. Brodern och systern, Dale och Barbara Hanson, som var med oss, hjälpte också till. Snart blev många andra predikare och andefyllda troende uppväckta till att predika om bön och fasta på ett uppenbarande sätt.

Dessutom började många troende i Los Angeles och södra Kalifornien att fasta. På det viset spreds den andliga elden från hela Södern ända upp till Kanada. Så småningom började folk över hela landet att fasta och be. Genom uppriktig bön arbetade män och kvinnor hårt för sin nations frälsning. En sådan kamp och uppoffring rörde Guds arm och öppnade Himlens fönster.

Tusentals underbara vittnesbörd kom nu in från hela världen, som bevis för svar på bön.

Författaren ordnade särskilda faste- och bönemöten på olika orter i USA. De största samlingslokalerna fylldes med människor. Det fanns möten med upp till 14 000 deltagare från alla olika samfund. Då började tusentals troende att fasta och be för en världsomfattande väckelse. Detta var själva ursprunget till de stora evangelistiska helandekorstågen, som man kallar dem i Amerika. Dessa korståg är unika händelser, som uppkommer överallt för att skaka om människorna. Som ett resultat av detta blir ibland tusentals människor frälsta genom ett enda korståg.

Idag behövs denna andliga kraft mer än någonsin, för det är inte bara konfessionella barriärer som hindrar Guds Andes arbete i Kristi kropp, utan också tvivel, Bibelkritik och otro som belastar kyrkan. Tron är död, om den icke har med sig gärningar står i JAKOBBREVET 2:17. För att frambringa de medföljande tecknen, som beskrivs i MARKUSEVANGELIET 16:17, är det nödvändigt att alla moln av otro blåses bort. Enligt Jesu ord i MATTEUSEVANGELIET kapitel 17, drivs otron bort genom bön och fasta.

En rökares vittnesbörd

Den 31:a december 1945 började jag en helig fasta, efter att ha lyssnat till detaljerad undervisning av pastor Franklin Hall i detta ämne. Jag åt inte på 14 dagar. Jag drack vatten bara för att rena kroppen. Jag brukade röka väldigt mycket. Det verkade omöjligt för mig att sluta röka. Men redan på den tredje fastedagen hade jag inte längre något rökbegär. På den fjärde dagen kände jag mig inte längre hungrig. Lite senare hade all svaghet försvunnit och till min förvåning kände jag mig bättre och starkare för var dag. Jag kunde predika med mycket mer smörjelse och mer auktoritet än någonsin tidigare; med mycket bättre resultat.

Några dagar senare blev jag döpt i den Helige Ande, vilket var underbart. Jag fortsatte med mitt arbete och det var inte alls något problem för mig. Jag måste erkänna att broder Halls undervisning är sann och att den fick en underbar verkan i mitt eget liv. Många säger till mig att jag ser bättre ut än tidigare. När jag började fasta vägde jag ungefär 70 kg. Vid slutet av den här 14-dagarsfastan hade jag tappat 8 kg. Även min nervositet försvann. Men det bästa av allt är att jag fick en mycket djupare relation till Herren genom mottagandet av den Helige Ande.

Min fasta var kortare än många av mina bröders och systrars. Men jag hoppas ändå att jag en dag kan börja en 40-dagarsfasta. De kristna är inte medvetna om vad de kan vinna genom att fasta.

Charles Wilson, 4010 Euclid Av., San Diego 5, Kalifornien

Vittnesbörd efter 24 dagars fasta

Jag vill bara berätta att fastande är underbart. Jag fastade i 24 dagar utan någon mat och drack bara vatten. Efter två veckors fasta bad vi för en pojke med epilepsi och han blev också smord med olja. Herren hade lagt honom som en börda på mitt hjärta. Han var min väninnas son. Kort därefter kunde vi känna att något lämnade honom! De var demoner! Pojken stod upp, glad och med ett leende, och inom några dagar fick han för första gången i sitt liv ett jobb, som han fortfarande har idag.

Jag fortsatte min fasta enligt pastor Halls anvisningar i 3 veckor och 3 dagar. Jag arbetade hemma, lagade 3 måltider varje dag åt min familj och blev själv inte hungrig en gång. Jag kände mig till och med starkare och bättre än någonsin tidigare.

Jag är tacksam över att ha lärt mig någonting genom att fasta och be, och jag kan bara säga att det hjälpte mig mycket både fysiskt och andligt.

Mrs. Mary Williams, National City, Kalifornien

40 dagars fasta sätter igång väckelse

Vid 19 års ålder var jag nära att dö av influensa. Under denna svåra tid vände jag mig till Herren, och lovade Honom att predika evangeliet om Han helade mig. Efter det kände jag en sorts hänryckning. I 12 timmar blev jag upplyft till himmelska sfärer. När jag återfick medvetandet var jag fullständigt helad. Halleluja!

Sedan talade Herren till mig genom en inre röst: "Om du troget fastar och ber, så skall Jag återuppväcka missionärerer över hela världen." Vid denna tidpunkt fastade jag ofta i 3 till 7 dagar.

En gång när jag fastade och bad i två veckor, uppenbarade sig Jesus en natt i mitt rum. Ett starkt, strålande ljus, starkare än solen, fyllde rummet. Jesus stod vid änden av min säng, omgiven av ett underbart ljus. Denna upplevelse rörde mig så starkt att jag trodde jag svävade i luften när jag gick.

Kort efter detta, under en 5-dagarsfasta, började jag be på ett konstigt nytt språk som var okänt för mig. Det var gåvan att tala i tungor, som beskrivs i 1 KORINTIERBREVET 12 och 14. En missionär från Rom konstaterade att jag hade talat italienska. Han översatte det.

Efter ytterligare en 7-dagarsfasta skänkte Herren en väckelse i Dayton, Ohio, där många sjuka blev helade och många själar frälsta.

En dam gav mig en dag en bok om fasta och bön av Franklin Hall. Nu har jag lärt mig att fasta ännu längre än två veckor. Herren lade alla de ofrälstas synder och de sjuka människorna som en börda på mitt hjärta, så att jag inte kunde sova längre om natten pga medlidande och ömkan. Jesus visade mig ännu en gång, att många fler missionsarbetare inom kort skulle framträda över hela världen. De skall tjäna mänskligheten genom fasta och bön. Genom detta skall ännu större väckelser bryta ut, sådana som världen ännu inte har sett, såsom Jesus säger:

"Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra." JOHANNESEVANGELIET 14:12

Om man betänker vilken fruktansvärd förödelse satan har åstadkommit under de senaste 50 åren med de två världskrigen och deras efterverkningar, så förstår man att Herren Jesus kommer att åstakomma saker i denna den yttersta tiden som hittills aldrig har skett. Ära till Honom i all evighet!

Efter att jag hade fastat och bett i 40 dagar, upplevde jag många under från den Helige Ande. Det var som om min ande hade lämnat min kropp. I en syn fick jag se en stor hall i Detroit med omkring 30 000 själar fylla en stor hall, vilka tog emot Jesus som Frälsare.

Den här synen blev uppfylld genom predikanterna William Branhams, G. Lindsays, F. Bosworths och andras arbete. I dessa möten blev tusentals människor frälsta till Kristus och många blev helade.

av Norbert Homuth
Översatt från det tyska bladet: "Fasten und Gebet - die Atomkraft Gottes"