Ett meddelande...

Mina kära i Kristus:

När Guds profet Natan konfronterade David med hans synder och avslöjade dem för världen, gjorde han detta uttalande: "...eftersom du genom denna gärning har kommit HERRENS fiender att förakta honom..." 

Hur många tusentals människor över hela världen har inte fått sin tro förstörd genom skandaler i kyrkan? När människor når framskjutna ställningar och låter Guds Ord höras, är det bäst att de aktar på varje handling och vartenda ord de säger. De iakttas som av hökar, inte bara av de nyomvända, utan också av reportrar, änglar och demoniska krafter.

Även Herren registrerar hjärtats tankar och avsikter. Charles G. Finney skrev: "Varje kristen gör ett intryck genom sitt uppträdande, och vittnar antingen för den ena eller den andra sidan. Han kan inte rå för att han vittnar för eller emot religionen. Antingen samlar han med Kristus, eller också skingrar han. För varje steg du tar slår du an på strängar som kommer att vibrera i all evighet. Varje gång du rör dig, vidrör du tangenter vars ljud kommer att eka över alla himmelens kullar och dalar och genom alla mörka grottor och gravvalv i helvetet. Varje rörelse i ditt liv innebär att du utövar ett enormt inflytande som kommer att inverka på själars odödliga intresse överallt omkring dig."

Må Gud hjälpa oss att komma ihåg detta. Vår huvudsakliga angelägenhet måste vara hur vi samlar inför Herren.

Er broder i Kristus,

Jack T. Chick

Taget ur "Battle Cry", mars/april 1988, Chick Publications, P.O. Box 3500, Ontario, CA 91761, USA
Web: www.chick.com