Ett citat från George Müller

"Det fanns en dag när jag dog, uttryckligen dog,
dog från George Müller och hans åsikter, önskningar,
smak och vilja; dog från världen, dess gillande och ogillande;
dog till och med från mina bröders och vänners samtycke
eller klander; och sedan dess har jag strävat efter att
E N D A S T visa mig hålla måttet inför Gud."