En tid för att bli helad

Herrens Ande sade: "Idag kommer Hugo att bli helad."

I våra böner tar vi ofta inte hänsyn till Guds allsmäktiga kraft, vilken fyller varje skede av våra liv. Vår oändligt vise Gud är Allsmäktig. Världen styrs genom Hans framsynthet och vissa händelser är förutbestämda att ske enligt en gudomlig tidtabell (DANIEL 4:35).

Jag skulle vilja berätta för er om helandet av min mans rygg. Det förklarar så bra vad vi läser i PREDIKAREN 3:1,3: "Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund. Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid."

Min man drabbades av en ryggskada 1947. Efter otaliga undersökningar och röntgenbilder kom man slutligen fram till att han hade en bruten ryggkota. Han erbjöds en operation, men utan några garantier för att den skulle lyckas. Därför avböjde han.

Han led i perioder under flera år. Ibland var läkarna tvungna att komma till vårt hus dagligen för att ge honom en morfininjektion – smärtan var så stark. Han kunde känna sig bättre ett tag, men bara en felaktig rörelse orsakade ny smärta.

Vid den här tiden var han pastor. Alla evangelister som besökte oss bad för honom. De uppmuntrade honom att ha tro, tog honom ur sängen och böjde honom framåt. Men efter de hade åkt var smärtan, orsakad av utmattning, ofta värre än innan.

Ofta blev han utfrågad av välmenande kristna om sin hängivenhet och sin tro. Stod allt rätt till mellan honom och Gud? Vi tenderar att alltför snabbt anta att sjukdom är resultatet av vår syndfulla liv. Våra falska anklagelser kan orsaka mycket bedrövelse och orättvisa.

Lärjungarna gjorde också samma misstag när de ställde frågor om den blinde mannen: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?" Jesus svarade: "Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom." (JOHANNESEVANGELIET 9:2-3).

Efter varje besök av dessa kristna som hade goda men missriktade avsikter, var jag tvungen att ta hand om den andliga smärtan och självfördömandet hos min man. Jag visste att det inte fanns någon synd i hans liv; inte heller synder som han inte kände till, för han var en ödmjuk man med en andlig mognad och kristen karaktär. Tidigt en morgon väckte Herrens Ande mig och talade följande ord till mitt hjärta: ”Idag kommer Hugo att bli helad. Smörj honom med olja och läs JAKOBBREVET 5:14-15. Trons bön kommer att befria honom från hans sjukdom och Herren kommer att återupprätta honom.”

Upprymd berättade jag om detta meddelande om helande för Hugo och sade: “Far, Herren sade till mig att du ska bli helad denna morgon.” Det berörde honom inte. Han hade hört mig säga dessa ord alltför många gånger tidigare. Jag sade: “Jag ska hämta din frukost, sedan ska jag kalla på mor och vi ska båda be för dig.” Jag gick ner och gjorde i ordning en bricka med hans frukost. Men innan jag bar upp den igen gick jag till brevlådan. Jag ville läsa posten medan han åt. Det fanns ett tjockt brev från syster Straisinger i Kalifornien. Hon var en kär vän som hade läst en artikel jag en gång skrev för 'Pentecostal Evangel', och hon hade hållit kontakten sedan dess. Jag kände henne inte personligen, men hade berättat mycket för henne om min mans sjukdom.

Detta var innehållet i hennes brev:

"I söndags natt var jag extremt orolig för din man och jag kände mig manad att be min pastor smörja en näsduk och be över den, vilket han också gjorde. Jag skickar den nu till dig. När du mottagit den, lägg den då på din mans kropp, be och läs JAKOBBREVET 5:14-15 och han kommer att bli helad."

Mitt hjärta hoppade till av glädje. En sådan underbar bekräftelse av vad Gud hade sagt till mig tidigare, och vilken perfekt tajming.

Vi bad och lade näsduken på min mans kropp, och fastän det inte fanns något synligt tecken på hans helande började han bli bättre från den dagen. Han hade aldrig mer några problem med sin rygg.

Om du behöver helande, fatta mod. Väntan behöver inte betyda avslag. Gud är Herre och Han har Sin tid för att hela.

av evangelist Daena Carguel

Översatt från den tyska artikeln: "Eine Zeit, um geheilt zu werden"
Källa: 'Pentecostal Evangel'