En lycklig kristen / En olycklig kristen

 

EN LYCKLIG KRISTEN...

EN OLYCKLIG KRISTEN...

lever i "frälsningsvisshet", vet att han är "född på nytt" (JOHANNESEVANGELIET 3:3) är utan visshet om förlåtelse av synder och frälsning
känner Gud som sin Far, och att han är Hans barn och Hans arvinge (har en rätt förståelse om sin relation till Gud) (1 JOHANNESBREVET 3:1-2) känner inte Gud som sin Far, han ser Honom som en "sträng man" och känner sig som en slav (LUKASEVANGELIET 19:21)
vet att Gud har en plan för sitt liv; är beredd att acceptera Guds avsikter (EFESIERBREVET 2:10) planerar och lever sitt liv enligt sina egna intentioner och föreställningar
tror och litar på Gud (HEBRÉERBREVET 11:1,6) "kastar alla sina bekymmer på honom" (1 PETRUSBREVET 5:7) tvivlar, har lite tro, litar inte på Gud, bär sina bekymmer själv
ber regelbundet, "är uthållig i bönen" (KOLOSSERBREVET 4:2), även om han inte "känner för det" ber lite - bara när han känner för det och är i rätt stämning
betraktar Jesus som sin Herre, söker efter och gör Guds vilja; "söker först efter Guds rike" (MATTEUSEVANGELIET 6:33) ser Jesus endast som "frälsare", bryr sig om sig själv, sin egen vilja, sina egna intressen och hobbies
motstår orena och negativa tankar, fantasier, litteratur, bilder och föreställningar (JAKOBSBREVET 4:7) ger plats till orena tanker, fantasier, litteratur, bilder och föreställningar (1 JOHANNESBREVET 2:16)
när sig regelbundet på Guds Ord (MATTEUSEVANGELIET 4:4) läser lite och oregelbundet i Guds Ord
följer den Helige Andes ledning, är lydig gentemot Guds Ord bedrövar Guds Helige Ande (EFESIERBREVET 4:30), lyder inte bibelorden
mottar från Guds hand (ROMARBREVET 8:28), tackar Gud i alla livets förhållanden (1 THESSALONIKERBREVET 5:18), är full med lovprisning och tillbedjan (PSALTAREN 34:2-4) ser inte Guds hand i vardagliga situationer, lever utan tacksamhet, lovprisning och tillbedjan
deltar i församlingslivet och möten, "över­giver icke församlingsgemenskap" (HEBRÉERBREVET 10:25) deltar endast då och då i församlingslivet eller möten
bekänner öppet Jesus Kristus, använder alla tillfällen för vittnesbörd (MATTEUSEVANGELIET 10:32) gömmer sin tro, talar inte om Jesus, vittnar inte (MARKUSEVANGELIET 16:15)
är stilla inför Gud; inväntar Hans röst (PSALTAREN 37:7) ger inte Gud någon möjlighet att tala med honom
respekterar auktoritet och är villig att underkasta sig (HEBRÉERBREVET13:17) motstår auktoritet, underordnar sig bara utåt sett
fruktar Gud, behagar Gud, söker Guds ära (GALATERBREVET 1:10) lever med människofruktan, behagar människor, söker sin egen ära
har förlåtit och lever i förlåtelse (MATTEUSEVANGELIET 6:14-15) vill inte bli försonad, förlåter inte, lever med vrede, bitterhet, har inte frid (EFESIERBREVET 4:31)
är ärlig, noggrann, försiktig med pengar, ger villigt, ger tionde (LUKASEVANGELIET 6:38) är slarvig med pengar, ger inte villigt, är girig, "samlar sig skatter på jorden" (MATTEUSEVANGELIET 6:19)
är trogen i det minsta, pålitlig, noggrann, punktlig, håller ordning (LUKASEVANGELIET 16:10) är otrogen i det minsta, slarvig i sitt arbete, är odisciplinerad (2 THESSALONIKERBREVET 3:11)
lever öppet, rättframt, erkänner inför andra (1 JOHANNESBREVET 1:7) ingen öppenhet, gömmer saker, har hemligheter, erkänner inte
utövar frihet i anden, lever genom nåd och Guds kraft, vilar i Gud (ROMARBREVET 3:28; HEBRÉERBREVET 4:10) är under lagen, lever av sin egen kraft; lever för arbete och framgång, känner sig pressad att prestera (GALATERBREVET 5:1)
erkänner misslyckanden och nederlag inför Gud, tar emot förlåtelse (1 JOHANNESBREVET 1:9) förblir i förlorarens ställning, släpar med sig misslyckanden, kommer inte inför Gud
strävar efter att återställa sina orätter, gottgör misstag (LUKASEVANGELIET 19:8) lever utan att återställa orätt, stöld etc.
har förbundit sig själv, utan kompromisser, med Gud, separerar sig själv ifrån dåliga relationer, böcker, skivor, "avgudar" etc. (2 KORINTIERBREVET 6:14) lever ett liv utan förpliktelser; älskar världen, "haltar mellan två uppfattningar", "tolererar" synd, "avgudar" etc. (1 KONUNGABOKEN 18:21)
kan undervisas, tar emot råd, villig att lära, är "förvandlad i sitt sinne" (ROMARBREVET 12:2) kan inte undervisas, är envis, håller fast vid sina egna uppfattningar, fördomar och köttsliga dogmer
delar sina rättigheter, är förstående, tålmodig, barmhärtig; dömer inte (KOLOSSERBREVET 3:12) kräver sina "rättigheter"; är känslig, förbittrad, sträng, har dåligt temperament, såras lätt, dömer (ROMARBREVET 2:1)
vet att han är älskad och har gjorts värdig av Gud, har accepterat sig själv, har Guds perspektiv (1 JOHANNESBREVET 4:10) är inte kapabel att acceptera sig själv, känner sig oälskad, mindervärdig, ser bara andras gåvor och inte sina egna, har ett köttsligt perspektiv
kontrollerar sin tunga, talar på ett vänligt sätt, uppbyggande (ORDSPRÅKSBOKEN 16:24) talar tanklöst, klagar, kritiserar, är sarkastisk och baktalar (ORDSPRÅKSBOKEN 18:20-21)
är disciplinerad, hårt arbetande, måttfull, beredd att avstå från något, beslutsam styrs av känslor och lust, materialistisk, lat, utan måttlighet, inkonsekvent (ROMARBREVET 13:13)
visar medlidande, hjälpsam, öppen, samtalar gärna, älskar gemenskap (JOHANNESEVANGELIET 13:34) är självcentrerad, en enstöring, tillbaka­dragen, likgiltig gentemot gemenskap och relationer (ORDSPRÅKSBOKEN 18:1)
bryter upp med kända synder, motstår, gör bättring (ORDSPRÅKSBOKEN 28:13) är inte på allvar beredd att bryta felaktiga vanor och begär
tar ansvar, är redo att hjälpa och tjäna (MATTEUSEVANGELIET 20:26) är rädd för ansvar, undviker ansträngningar och tjänande
söker Gud även i fasteperioder, särskilt innan beslut skall tas, inför viktiga samtal och meddelanden (LUKASEVANGELIET 5:33) fastar inte, inte ens vid andlig ljumhet, slö, förvirrad, kraftlös och för trött för att be

(Notera: "Lycka" för en kristen är inte uppfyllandet av de egna önskningarna och det är inte hans slutliga mål. Det är inte någon ytlig känsla - utan en djup inre glädje och visshet som ger honom trovärdighet när han vittnar, och framställer honom som en som är "frälst". Dessutom ger den honom en möjlighet att bedöma hans nuvarande andliga tillstånd. Det finns dock temporär andlig torka, vilken inte verkar ha någon anledning, men som tjänar till att förändra oss från att vara "känslobaserade kristna" till "trosbaserade kristna.")

Taget från "Der Auftrag"
Översatt från det tyska orginalet "Ein Glücklicher Christ... Ein Unglücklicher Christ..."