Det segerrika livet i Jesus Kristus

"Han klöv havet ..." (PSALTAREN 78:13-17 och 41). "Likväl syndade de allt framgent mot honom ..." (v. 14-17).

Psaltaren 78 visar å ena sidan Guds styrka och underbara gärningar och å andra sidan de bedrövliga misslyckandena hos den gammaltestamentliga kyrkan, (Israel var Guds folk i det Gamla Testamentet). Eftersom vi är Hans kyrka i Nya Testamentet, kan också vi lära många nyttiga läxor från detta. Det finns därför många saker här vilka är speciellt viktiga även för oss, Herren Jesu Kristi kyrka i Nya Testamentet.

Israels folk var i Egypten och levde i slaveri. Under piskan var de tvugna att göra tegelstenar, bygga pyramider, hus och mycket mer. De var där såsom slavar. De var inte där såsom tjänare men såsom riktiga slavar.

Då skickade Gud en man - Moses. Han gav honom en assistent, Aaron, och sedan blev Israel befriat från Egypten - Prisa Herren. Såsom vi är befriade från syndens kraft, så blev Israeliterna räddade från Faraos makt. Farao vägrade att lyssna. Men nu var det inte Moses uppgift att övertala Farao. Hur mycket än Moses kunde ha försökt övertala Farao, så skulle det inte ha fungerat, så Gud talade: Moses, frukta inte, Jag skall bekräfta mitt Ord genom tecken och under.

Befrielse

Befrielse är ytterligare ett verk av Gud. Frälsning är alltid ett Guds verk. Jag personligen kan inte göra mycket. Allt jag kan göra är att samtycka till att bli ledd ut ur Egypten, det är allt. Jag måste samtycka och lyda. Om jag samtycker och lyder, speciellt idag, kommer jag att bli ledd ut ur Egyptens land, slaveriets land, syndens land och liv och Gud kommer att se till att jag undkommer. Det är helt och hållet ett Guds verk. Han gjorde vattnet till blod. Det är viktigt att inse att omvandlingen av vatten till blod var det första miraklet i det Gamla Testamentet och omvandlingen av vatten till 'vin' var det första miraklet i Jesu tjänst i Nya Testamentet. Jesus kom för att omvandla vatten till 'vin'. Låt oss hålla det i minnet. Befrielse från Egypten är befrielsen från vårt gamla liv i synd. Detta är fantastiskt, men det är inte allt.

För det första var Israel tvunget att bli befriat. Sedan gick de ut i öknen. När Gud skapade världen, tänkte Han verkligen på Israel, Hans kyrka i Gamla Testamentet. Visst skulle Han ha kunnat skapa det vackraste landskap med gröna ängar och ett överflöd av boskap och brunnar med sött vatten, men Han gjorde inte detta. Istället tillät Han att det fanns en öken som skiljde Egypten från det förlovade landet. Detta visar mig att det var Guds absoluta vilja för Hans barn på den tiden och för oss idag, att ha erfarenhet av öknen mellan Egypten (mitt gamla liv) och målet i mitt nya liv.

Disciplin

Detta är Guds perfekta plan för mitt liv. Varför? Jag kan inte lära mig disciplin och Guds vilja varken i Egypten under Faraos styre, eller i Kanaan (Israel). Jag kan bara lära mig det under svåra omständigheter, i den brännande solen och den torra öknen, där det inte finns bröd eller vatten. Endast där kan jag utveckla den andliga kvaliteten att lita på Jesus - oavsett vad som händer. Halleluja! ... Detta var Guds perfekta plan: först att bli befriad ut ur Egypten och sedan disciplinen i öknen. Vi måste lära oss disciplin för om vi inte lär oss att lita på Gud, även i de svåraste situationer, kommer vi att vara likt ett stycke trä i det stormiga havet. Det bärs med i varje vågtopp och faller ned i varje vågdal - stiger och faller, upp och ner. Detta är inte vad Gud önskar för oss. Han vill se stabilitet i oss. Gud vill att vi litar på Honom vare sig solen eller månen skiner - dagtid eller nattetid.

Men till och med i öknen kan jag lära mig en viktig läxa av Israels barn. Jag kan också lära mig att Gud inte tillät att de förgick. Han gav dem vatten och manna. Han gav dem även kött. Han gav dem en molnstod om dagen och en eldstod om natten - allt övernaturligt. Han såg till att ett moln av härlighet täckte tabernaklet. Fantastiskt.

I öknen fick Israels barn grunden till deras Gudstjänst. De var tvugna att lära sig hur man ärar Jehova - i öknen, inte i Kanaan. Inte i det förlovade landet, utan i öknen. De var tvugna att lära sig att lita på sin Gud, att Han är en god fader och att Han inte skulle låta dem dö av hunger eller törst. Han ledde dem på ett övernaturligt sätt.

Utveckling

Jag tillfrågades en gång vad som skulle ha skett om Adam och Eva inte hade fallit när de frestades av ormen. Vad skulle ha skett?...Jag talade om för dem att jag tror att efter frestelse nummer 1 skulle prövning nummer 2 och prövning nummer 3 ha följt.

Det är inte Guds vilja att pröva oss till den grad att vi faller, men Gud vet att andlig styrka endast kan utvecklas under svåra förhållanden, i frestelser, prövningar och erfarenheter i öknen.

Annars kunde skönheten i heligheten inte kunna skina och vår kristna karaktär kunde inte mogna. Så om du misslyckas i en prövning just nu, kan du vara säker på att samma prövning kommer att upprepas två gånger, tre gånger, eller till och med trettio gånger tills du har klarat det och sedan kommer Gud att befordra dig till en högre nivå. Det är därför som vissa gör framsteg snabbare än andra, men Gud vill se oss mogna, så att skönheten i helighet, skönheten i Jesus Kristus kommer att nå sin fullbordan!!! Om varje dag bara hade seger, skulle vi inte ha något djup. Men jag vet en sak: min Gud är den Gud som befriar mig från björnar och lejon och därför kan han befria mig från denne Goliat.

Ombesörjande

Kan du se att Guds avsikter är de som är kärleksfulla? En annan sak som slog mig, är att om vi följer den Helige Andes ledning (molnstoden om dagen och eldstoden om natten) kan vi vara säkra på att bli försöjda, för mannat föll alltid där molnet fanns. Om Israel inte hade följt molnet, skulle de ha svultit till döds. Jag tror även att när trumpeten ljöd nattetid så var Israel tvungna att stiga upp snabbt och följa eldstoden.

Nattetid? Varför? Därför att de visste att om de inte följde, till och med om natten, så skulle de inte få någon frukost på morgonen. Ja, vi måste troget följa. Varje man och kvinna som följer den Helige Andes ledning behöver inte oroa sig om bröd och vatten. Det kommer att finnas lika säkert som Gud sitter på Sin tron - det är Hans löfte. "Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven." Halleluja!

Vi måste lära oss dessa läxor. Slutligen, efter 38 år, nådde de fram till Kanaans land, det förlovade landet. Ytterligare ett mirakel hände. Floden Jordan delade sig och tillät dem att passera även vid högvatten.

Makt

Först, befrielse ut ur Egypten, sedan disciplin i öknen och därefter makt i det förlovade landet. Befrielse, disciplin och makt - detta betyder FRÄLSNING!

Vi tror att frälsning betyder att lämna våra synder bakom oss. Nej, frälsning betyder mycket, mycket mer: befrielse från synd och att lämna köttgrytorna och slaveriet bakom oss i Egypten. Jag skall inte längre bli driven av förtryckarens spö - som vi kan läsa i Jesaja kapitel 9. Jag är befriad - tack vare Herren - och jag skall prisa Hans Namn så länge jag lever här på jorden och i himlen.

Nu skulle jag vilja få dig uppmärksam på följande sak. Befrielseperioden varade i över ett år. Sedan tog det ytterligare 38 år att lära sig lita på Jehova (därför bör du lära dig tålamod!). Och för det tredje, hade de 500 års regerande i Kanaan.

Du kan döma dig själv - ett års befrielse, 38 år av disciplin d.v.s. att lära sig att lita på Gud i de svåraste omständigheter och för det tredje, regera på tronen i 500 år. Kan du nu förstå Herrens hjärta? Guds avsikt för oss är att bli regenter tillsammans med Honom. Detta är vad som är i Hans sinne. Jag tror inte att det gör Herren glad om vi snubblar över varje sten på vägen. Gud skapade oss inte till att sitta på den heta sanden i öknen och fälla tårar. Detta kommer med all säkerhet att hända ibland. Men Guds avsikt för dig och mig är att vi skall regera och ha makt genom Hans styrka och den Helige Andes kraft. Halleluja!

Detta är fantastiskt! Vår sanolika livslängd är 80 år. Ett år kanske är en vecka i ditt liv. Trettioåtta år är på ett ungefär 4 år och resten borde vara ren makt till Guds ära!

Härskare

Detta är vad Gud vill att våra liv skall vara, nämligen att vi blir mogna kristna. Låt oss snabbt lära denna läxa och Gud kommer att göra oss till härskare. Ingen kan härska utan att först ha lärt sig att lyda. Så ju tidigare du lär dig att lyda, desto tidigare kommer Gud att göra dig till en härskare i Hans Rike... När detta till slut gick upp för mig - var det som om jag hade en helt ny vision. Vår kallelse är inte den att bli ett förtryckt Guds barn. Gud vill att vi skall härska över köttet och stå i hans mäktiga kraft. Synd skall inte ha makt över dig. Du borde ha makt över synden. Fruktans ande skall inte ha makt över dig. Du skall styra fruktans ande i Jesu Namn. Du skall styra köttets lustar. Du skall styra alla dessa saker som kommer över dig! Du skall sitta på tronen i Jesu Namn och du skall styra i Hans mäktiga kraft... detta är vårt slutgiltiga kall: att bli en härskare med Jesus Kristus!

Israel var tvugna att lära sig mycket. De hade varit slavar i 400 år innan de lämnade Egypten och blev befriade. De hade mörker i 400 år. De var nedtrampade i 400 år, utom möjligen under Josefs tid. De var helt och hållet besegrade. De var totalt deprimerade. De var ryggradslösa och när de leddes ut ur slaveriet, var de tvugna att lära sig att lita på sin Gud.

Förändring

De var tvugna att förändra allting: sina tankar, sitt språk, sitt yttre utseende, allting måste ändras och bli förnyat. De var tvugna att stå och slåss mot fiender som attackerade dem. De gick in i en helt ny fas. Kanske är du i öknen eller redan i Kanaan, men glöm inte Egypten. Det tog ett år att komma ut ur Egypten. Att lära sig disciplin tog 38 år och att härska 500 år. Detta är vad Gud kräver av oss: att vi inte styrs av djävulen, inte av vårt förstånd, inte av vårt kött, men bara utav den Helige Ande. Vi måste ge Gud en chans, vi måste lära oss att lita på Honom och då kommer Han att göra en stod som vi kan följa. Jag tror att Israels folk aldrig sov i sina nattkläder i öknen för de visste aldrig när trumpeten skulle ljuda - vilket inte gav dem möjlighet att klä på sig. Det fanns endast tid att dra upp tältpinnarna, att slänga tälten på ryggen och snabbt följa stoden.

Beredskap

Vi måste alltid befinna oss i ett tillstånd av andlig beredskap. Att slå sig ner är det värsta som kan hända. Om du missar molnstoden vid bara ett tillfälle, kan det hända att du missar den i ett helt år. Att hitta den igen är en mycket svår uppgift.

Låt oss hålla oss i spåret, låt oss hålla farten, låt oss stå i ledet och stå upp när trumpetetn ljuder. Annars kan du gå miste om din mat!

Det är lätt att springa iväg. Det är mycket svårare att lära sig disciplin, men det är precis vad Guds plan och avsikt är för dig och mig. Det ögonblick du lär dig denna läxa kommer du att stå vid Jordans strand och nästa fas kommer att börja: att ha makt och att övervinna alla onda saker omkring dig.

Du skall inte att ge ditt erkännande till dem längre, men de kommer att ge dig sitt erkännande. Detta är vad som hände David i hans tjänst. Under hans liv gav de honom sitt erkännande. Han satte sina fötter på kungarnas nackar - Prisa Herren! De låg för hans fötter. Han härskade och Guds välsignelse flödade.

Vi är kallade att regera i Jesu Namn!

av Reinhard Bonnke (Christ for all Nations, Africa)
Källa: CfaN from Revival Report
Översatt från det tyska bladet "Das siegreiche Leben in Jesus Christus"