Den ojämförlige Kristus

JESUS, KRISTUS, född av en jungfru för nästan 2000 år sedan, växte upp obemärkt.

Han var varken rik eller hade någon hög social ställning. Hans släktingar var oansenliga och Han blev varken skolad eller formellt utbildad. Som spädbarn skrämde Han en kung; som barn förbryllade Han doktorer; som man styrde Han över naturlagarna, gick på böljorna som om på gatan och dämpade ned sjön till stiltje.

Han helade mängder av människor utan medicin och tog inte betalt för Sina tjänster.

Han skrev aldrig någon bok och ändå har många fler böcker skrivits om Honom än om någon annan person som någonsin levat. Hans predikningar och lära har översatts till över 1000 språk och har en mångfaldigt större upplaga än någon annan existerande skrift.

Han skrev aldrig någon sång och ändå har Han utgjort temat för fler sånger än alla låtskrivare sammantagna.

Han grundade aldrig någon högskola men alla skolor sammanlagda kan inte skryta med lika många elever.

Han ställde aldrig upp någon armé, värvde soldater eller sköt med gevär; och ändå har aldrig någon ledare haft så många frivilliga vilka, på Hans order, har fått fler rebeller att lägga ned vapen och kapitulera utan att ett enda skott lossats.

Han praktiserade aldrig psykiatri och ändå har Han helat fler brustna hjärtan än alla läkare i när och fjärran.

En gång i veckan upphör handelshjulen att snurra och skaror går iväg till lovsångsförsamlingar för att hylla och vörda Honom.

Namnen på de grekiska och romerska stolta stadsmännen i det förgångna har kommit och gått. Namnen på vetenskapsmän, filosofer och teologer i det förgångna har kommit och gått, men denne mans namn breds ut mer och mer. Fastän tiden har utbrett nästan 2000 år mellan folket i denna generation och skådeplatsen för Hans korsfästelse, lever Han än. Herodes kunde inte förgöra Honom och graven kunde inte behålla Honom.

Gud väckte upp Honom från de döda.

Han står på den högsta toppen av himmelsk ära, utsedd av Gud, erkänd av änglar, dyrkad av de heliga, och fruktad av djävlarna som den levande, personliga Kristus, vår Herre och Frälsare.