Bönehänvisningar

Besöket som Günther och jag gjorde till Yoido Full Gospel Church i Seul, Korea - den största kristna församlingen i världen med 700 000 andefyllda medlemmar, var mer än en "ögon-öppnare". Vi blev djupt rörda av det sätt som dessa bröder bad på och av den metod genom vilken de fick svar på sina böner. När man tittar på sådana verser som: MARK 11:22-25, kan man säga att dessa koreanska kristna inte tvekar med att uppfylla vad som framställs här av Vår Frälsare & Herre, Jesus Kristus!

Otron undanröjs genom koncentrerad bön och tro på att allt vad man ber Gud om i Jesu Namn kommer att bli uppfyllt! Man tvivlar inte på Guds Ord och detta gick kraftfullt upp för både Günther och mig själv. Med följande tips och punkter, vilka vi själva har "lärt oss och beskådat" i den koreanska församlingen, vill vi "hjälpa" våra europeiska bröder i deras böneliv inför Gud. Över 60 000 nyomvända blev frälsta enbart under detta året... och statistiken visar att över 70 % av ALLA bönepunkter som lades fram av våra koreanska bröder blev besvarade av Gud! Gud svarar alla dem som kommer till Honom ödmjukt och i lydnad! 


Be på detta sätt

Att be är "svårt" därför att det inte är en konversation med en annan person, det är en audiens hos den Allsmäktige Guden.

1) Börja be genom att lovprisa Gud:

"Gån in i hans portar med tacksägelse; i hans gårdar med lov" (PSALTAREN 100:4). Han skapade allting; gav oss Frälsning; kärleksfull omvårdnad. Gud gläder sig åt och vistas i vår lovprisning: "den som tronar på Israels lovsånger" (PSALTAREN 22:4). I Gamla testamentet brände Översteprästen välluktande rökelse 24 timmar om dygnet.

2) Omvänd dig från dina synder:

Rannsaka dig själv i Guds närvaro och omvänd dig från dina synder. "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet" (JESAJA 6:3).

Skiljemuren av olydnad och tvivel måste brytas ner. "Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta" (PSALTAREN 51:19, 1 JOHANNESBREVET 1:9 & JESAJA 1:18). En människa som har omvänt sig från sina synder, kan frimodigt komma till Nådens Tron.

3) Gör dina önskningar kända inför Gud:

"Bedjen, och eder skall varda givet; söken och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet..." MATTEUSEVANGELIET 7:7-11.

När du kommer till Gud med en önskan, måste du komma till Honom med en uppriktig längtan. Bibeln beskriver tydligt hur Jesus bad i Getsemane, "Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden" (LUKASEVANGELIET 22:44). Om Guds Son bad så innerligt, hur mycket ivrigare skall vi då inte be?! Jesus lärde oss nödvändigheten av ständig bön genom liknelsen med änkan (LUKASEVANGELIET 18:1-8). Du måste be i överensstämmelse med Guds Vilja (JAKOBBREVET 4:3).

4) Uttryck din tacksamhet:

"Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus" FILIPPERBREVET 4:6,7.

Alla kristenhetens stora under, ibland bortom vår föreställingsförmåga, är resultat av ivrig bön. Om du lär dig denna hemlighet om bönens ordning kan du komma att uppleva den rätta ordningen av Guds välsignelser: välstånd i din ande, välsignelsen av god hälsa och framgång i allting (3 JOHANNESBREVET 2).


Pastor David Yonggi Cho undervisade i ett seminarium om "Böneliv", och gav där råd om hur vi bör disponera vår tid i bön inför Gud. De flesta amerikanska pastorer tillbringar maximalt 5 minuter i bön dagligen... och Cho höll denna föreläsning för att visa hur han "har planerat sin bönetid" så att han har ett mål och en riktning i bön och i att lägga fram det han begär inför Gud.

Följande punkter och råd är tagna från detta seminarium:

 • Gud skapade oss till att tjäna och ha gemenskap med Honom. 
 • Vi ska be, lovprisa och tillbedja.
 • Ingen bön = ingen kraft!
 • Vi måste planera vår bön - vi befinner oss i ett andligt krig!!

Olika sorters bön

1) Improviserad bön: (aktuella bönepunkter)

Gäller våra behov. Det dröjer inte länge innan dina önskningar inför Gud börjar tryta. I denna typ av bön lägger du fram dina behov, önskningar och normala vardagliga förfrågningar inför Herren.

2) Positionsbön:

"Gud, du är min Skapare!" "Du har total suverän makt över gott och ont i mitt liv... Jag är inte suverän att bestämma någonting som har att göra med mitt liv" - bara Gud kan bestämma och leda mina steg! Tänk på Suveräniteten hos den Allsmäktige Gud Som är vår Fader...vi vet inte vad som kommer att vara "gott eller ont" i våra liv - (tänk på kunskapens träd på gott och ont - 1 MOSEBOKEN 2:17; och lämna till Gud att besluta om hur våra liv skall ledas!). "Jag vet inte vad som är gott och ont - jag skall helt enkelt bara följa Dig!"

3) Gud är Herden:

Jag är fåret. Gud beskyddar, fostrar mig... jag får inte gå före Gud. Gud måste leda mitt liv! Cho gav här ett exempel på hur han var tvungen att vänta på Gud vid etableringen av sin tidning och de svårigheter som det förde med sig... men han fick inte "gå före" Herrens ledning - Gud försåg alla hans behov! Herden leder oss till de "gröna ängar" och låter oss äta och bli mätta och förser våra behov för Hans arbete. Vi behöver inte kämpa för att göra Guds Arbete - Han har kontroll över allt Han behöver!

4) Du är vinstocken:

Jag är grenen. Aktiviteten tillhör Gud! Mottaglighet hör till mig... Jag är kärlet. Låt mig INTE agera (göra någonting) förrän Du, Herren ger/förser mig! Vi kan inte göra någonting i vår egen kraft!

5) Gud är mannen:

Jag är "hustrun". Mannen älskar hustrun och måste arbeta! Gud kommer att göra allt arbete. Gud förser oss, ger oss goda saker... mannens kärlek är "arbete" (precis som köttsliga män). Frun behöver bara lyda! Gud bevisar Sin kärlek med gåvor, offer. Gud gav Sin Son! Vår roll är en passiv roll - vi behöver bara LYDA!...Därför är detta en POSITIONSBÖN! Gud är Regenten och vi är tjänaren!! Be; ha Tillit & Lyd! - vi väntar inför och på Gud! Gud handlar = vi erhåller! Gå inte före Gud - Han älskar oss - vi måste lyda! Gud = Ledarskap = vi följer!

6) "Ringar-på-vattnet" - bön:

Denna bön slutar aldrig när den introduceras/används inför Herren. Denna bön behöver inte sluta och innehåller allting... (a) - den börjar vanligtvis med en själv = be för sig själv och sina behov; bekänna sina synder; (b) - vi ber sedan Gud att hjälpa oss med olika behov... (c) - be för den egna familjen... (d) - be för släktingar... (e) - grannar och vänner... (f) - nationen och politiker... (g) - världsmission - att sprida Guds Ord genom cellgrupperna och församlingarna... (h) - be för den egna cellgruppen/kyrkan och projekt... etc. etc.

7) Tabernakelbön:

Kunskap om Tabernaklet, som man kan läsa om i 2 Mosebok kapitel 25, 26 och 27 rekommenderas absolut för denna bön! Pastor Cho ber denna "Tabernakelbön" varje morgon och "Fader Vår" på kvällen. - Lovprisa Gud med din Kropp, som är den Helige Andes Tempel (se 1 KORINTIERBREVET 6:19).

 1. Du tillber först vid Bronsaltaret = Jesu Kristi Kors = Det Dyrbara Blodet! Detta är djupt betydelsefullt och känslofullt. Du talar med Gud om Jesu Blod - fienden har ingen makt! = "Jag är en välsignad person!"
 2. Nu "går jag vidare in i Tabernaklet"... jag måste leva rättfärdigt - Gud skall rena mig... göra mig ärlig och fullständigt trofast. Ett heligt liv fordras både offentligt och privat! = detta kommer att ge Guds Kraft!
 3. Nu är du vid "bäckenet"... Gud skall göra mig förlåtande & kärleksfull. Det är lätt att förlåta men svårare att älska! Vi måste göras fogliga & ödmjuka! Var inte så väldigt hård = var ömsint och ödmjuk! Befria mig från girighet etc. Här är där du ber om att "bli tvättad" genom Guds Ord! = "bäcken" = "tvättkar".
 4. Sedan går du in i "Helgedomen"... Ljus = den Helige Andes Ljus... ha bara ljuset från Gud = Gyllene Ljusstake... utan den Helige Ande finns det inget brinnande Ljus! = ingen smörjelse! Här behövs den bild man har av sig själv i Kristus byggas upp - den som fördömer sig själv och inte respekterar uppenbarelsen om vem han är i Kristus, fördärvar sig själv och blir till ett djur! Gud är vår Kraft; vår Kunskap - genom Gud är vi är utrustade för allting... det spelar ingen roll vad vi har missat i denna världen eller hur våra omständigheter är köttsligt sett - till exempel född fattig, utom äktenskapet etc. etc. ... Vi är Guds avbilder (2 KORINTIERBREVET 3:18) och den Helige Ande hjälper oss på alla sätt!
 5. Sedan kommer du till Skådebrödsbordet = Detta är Ordet - älska det; ta ut det till den förlorade världen. Ät Ordet!! (MATTEUSEVANGELIET 4:4)li>
 6. Sedan kommer du till Rökelsealtaret = Prisa Gud; Skapare, Allsmäktig Gud.
 7. Sedan går du in i det Allra heligaste = Genom Jesus = Förbundsarken = Förlåtelse; kärlek; helighet och rättfärdighet. Gud kan inte förneka Sitt Förbund genom Jesus!!

Det finns ett villkor = Tro och lyd!

Cho kommenterade att denna "Bön" tar minst en timme i anspråk!

Notera. Allt detta visar på behovet av en noggrann och planerad bön! (Du kommer snart att upptäcka att du behöver mer än en timme för en sådan bön!)

Huvudkvarteret, oktober 1992

Anteckningar tagna från David Chos föredrag "Bön"; Korea, oktober 1982