Blodets renande kraft

Modern vetenskap bevisar att Bibeln är sann och av hög vetenskaplig standard. 3 MOSEBOKEN 17:11 säger: "Ty allt kötts själ är i blodet..." (detta skrevs ungefär två tusen år f.Kr.) och det finns ett stort antal bibelställen som lärde Guds folk att respektfullt tänka på livet som Guds gåva.

Det var först år 1615 e.Kr. som William Harvey upptäckte blodomloppet i kroppen, och först under de senaste 30 åren har människor kommit till full insikt om vad Guds Ord lär om blodet. Det är nu känt att hjärtslagen och andra funktioner i hjärtat fungerar pga blodcirkulationen, och såsom Bibeln förklarar, är detta själva den livsuppehållande principen. Hjärtat är bara pumpen och dess arbete kan tas över av en maskin. Men när blodet inte längre pumpas ut till de livsviktiga organen, inträder döden. Därför är "allt kötts själ i blodet".

I Guds frälsingsplan, verkar blodet som försoningen för människornas själar. Utgjutandet av blod på altaret upprätthöll förbindelsen till Gud då synd hade begåtts av folket. Detta pekar mot den natt då Jesus sade: "ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse" (MATTEUSEVANGELIET 26:28). Blodet på altaret täckte bara över folkets synd. Det tog inte bort den, och inte heller fick det folket att övervinna synden i sina liv (HEBRÉERBREVET 10:3-4). "huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden" (HEBRÉERBREVET 9:14).

Mänskligt blod renar kroppen på samma sätt som Jesu Kristi blod renar oss från syndens plåga. Modern vetenskap har gjort det möjligt att överföra blod från en frisk person till en person med samma blodgrupp för att rädda dennes liv. För att kunna rädda liv, måste blodet först överföras och sedan accepteras av kroppen. Likaledes när Jesus utgjöt Sitt blod på korset, måste vi ta emot Hans räddande blod i våra själar genom tro - vilket är reflekterat i det att vi tar "bröd och kalk". Det mänskliga blodet ger oss en underbar bild av vad Jesu Kristi livgivande blod uträttar i en troende.

Betraktade under ett mikroskop, reflekterar blodcellerna kroppens hälsotillstånd. I en frisk kropp måste blodcellerna existera i rätt antal, struktur och färg. Blodet för ut näring till kroppens alla delar, och miljoner celler renar kroppen från restprodukter från amnesomsättningen 2-3 gånger per minut. Det finns olika sorters blodceller, var och en med sin speciella uppgift. En typ skyddar kroppen från bakterier, andra tar bort skadad vävnad och hjälper till att förtjocka blodet så att blodförlusten minimeras om en olycka händer. Blodet för näring från matsmältningsorganen och syre från lungorna ut till cellerna i kroppen.

Man kan hitta bakterier överallt; på huden, i näsan, i halsen och i munnen. Om en olycka händer, kommer bakterier in i kroppen genom den skadade huden eller vävnaden. Detta leder till en infektion och att giftiga ämnen kommer in i kroppen, vilket kan skada många av de livsviktiga organen. Då kan bara blodets renande kraft rädda oss.

Om det mänskliga blodet är så underbart, hur mycket mer underbart är då inte Jesu Kristi Blod, vilket renar oss varje sekund av dagen!

Synd är en själslig sjukdom som attackerar tankarna och fantasin, och förorenar sinnet, försvagar viljan, förhärdar ens samvete och stoppar andlig verksamhet. Den lustfyllda viljan att synda förhärdar hjärtat, precis som bakterier åstadkommer infektioner i hjärtats valv, vilket orsakar död. Synd är infektiös och smittosam och förorenar samhället. Om den inte hålls tillbaka kommer den att spridas som en epidemi. En titt i tidningarna visar att den sprids genom alla samhällsklasser och att det inte finns något möjligt sätt för mänskligheten att befria sig själv från syndens makt. "Ja, om du ock tvår dig med lutsalt och tager än så mycken såpa, så förbliver dock din missgärning oren inför mig, säger Herren, HERREN" (JEREMIA 2:22).

Herren Jesus Kristus är den enda boten för syndens sjukdom. På samma sätt som vi litar på det mänskliga blodets renande kraft, så litar vi på Jesu Kristi Blod som befriar själen från synd om och om igen precis som mänskligt blod befriar kroppen från infektioner.

Har du hittat rening från dina synder genom Jesu Kristi dyrbara Blod, och det andliga liv som endast Han kan ge, genom att mottaga gåvan av den Helige Ande, med löftet om evigt liv?

av Arthur D. Lucas (Hounslow/England)
Källan okänd
Översatt från det tyska bladet "Die reinigende Kraft des Blutes