Bibelprofetia

Jesus Kristus, konungen, skall återkomma i all Sin härlighet

Detta studieblad beskriver vad som kommer att hända i de sista dagarna före Kristi återkomst. Det är tydligt från Ordet att det kommer att ske plötsligt, så vi måste vara beredda. Vi varnas att lyda och omvända oss nu, annars kanske vi inte får chansen igen.

1967 – Det sista datumet i Bibeln!

Det finns bara en stad som har kallats “helig” av Gud – Jerusalem (JESAJA 52:1;

Katastroftider

Detta tidningsurklipp visar de största jordbävningarna som har ägt rum under de sista århundradena. Deras frekvens tycks ha ökat alarmerande och precis som Jesus profeterade är detta ett av tecknen på de sista dagarna.

Myntet från Daniel 12:12

Vad betyder det att vänta i 1335 år? Skaffa dig kunskap om en av Bibelns mest förbluffande profetior genom ett mynt.

Babylon

En av de största städerna genom alla tider – den förstördes på en dag - precis så som det förutsagts i Bibeln. Läs detta studieblad för att få reda på mer om hur exakt Biblisk profetia är.

Kungar och propheter i Israel

Detta kronologiska diagram ger en bättre kännedom om när kungarna och profeterna i Gamla Testamentet levde och när deras liv sammanflätades.

Skiss av Daniel 7

Har du någonsin undrat vad Daniels profetia om de fyra rikena betyder? Denna illustration ger en bra översikt.

Abrahams familjeträd

Ta reda på vilka förfäderna till de brittiska och amerikanska folken är och mycket mer...

Nationerna enligt Första Moseboken 10

Vad hände med folken som nämns i detta kapitel? Har Första Moseboken 10 något samband med oss idag? Denna karta visar hur dessa folk migrerade och var de kan hittas idag.