Bibeln - en omodern bok?

Det finns många människor, som utan att känna till mycket om Bibeln, ofta har förutfattade meningar om denna Bok och anser den vara alltför gammalmodig för vårt avancerade århundrade. Galileo bekräftade på 1600-talet, att Bibeln inte lär oss hur himlen skapades, utan istället hur vi kommer till himlen. Fastän Bibeln inte förklarar hur himlen skapades, har den med precision och absolut noggranhet talat om händelser som, genom vetenskapliga upptäckter, bekräftats under tidens lopp. Låt oss studera följande exempel: 

 • Christopher Columbus (1451-1506) hyllas ofta som en av de första människorna som konstaterade att jorden är rund. Men profeten Jesaja hade förkunnat: "Han är den som tronar över jordens rund..." (på hebreiska betyder detta 'himlavalven') (JESAJA 40:22).
 • Det har först nyligen kunnat bevisas att månen har inverkan på växterna. Men Bibeln förklarade detta redan på hebréernas tid: "med solens ädlaste alster och månvarvens ädlaste frukter," (5 MOSEBOKEN 33:14). Bibeln har bekräftats av moderna geofysiker: "Ovan ur jorden uppväxer bröd, men därnedan omvälves den såsom av eld" (JOB 28:5).
 • Dessutom bekräftar modern geologi även sanningshalten i berättelsen av skapelsen, så som den beskrivs i Första Mosebokens första kapitel. Vetenskapen berättar för oss att jorden hade en absolut början, dvs en skapelse. Den bekräftar att materia inte förblir bestående på obestämd tid, tvärtemot vad som var den allmänna uppfattningen under det förra århundradet. I Ordspråksboken nämner Bibeln jordens ursprung: "Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar. Innan djupen voro till, blev jag född, innan källor ännu funnos, fyllda med vatten. Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna funnos, blev jag född, när han ännu icke hade skapat land och mark, ej ens det första jordkretsens stoft" (ORDSPRÅKSBOKEN 8:23-26).
 • Vetenskapsmän har analyserat människokroppen och deras forskning visade att den består av 14 grundämnen. De har analyserat stoft från jorden på liknade sätt och funnit samma ämnen där. Ännu en gång bevisar vetenskapen trovärdigheten av Bibeln, som säger att Gud skapade människan av stoft från jorden.
 • Modern vetenskap har upptäckt att materia endast genom naturens lagar är ett yttre skal för energi: Bakom den synliga, finns det en osynlig, men verklig makt. "Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt" (HEBRÉERBREVET 11:3; ROMARBREVET 1:20). Dessa bibelverser talar om vad dessa nya upptäckter har visat om energi och materia. Bibeln talar också om existensen av ljus till och med innan det fanns stjärnor och den talar också om ursprunget av energi, före materia (1 MOSEBOKEN 1; PSALTAREN 74:16).
 • JOB sa: "Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet", trettio århundraden innan Isaac Newton, ‘vetenskapens fader’, konstaterade gravitationslagen. Detta har återigen bekräftats: "När han mätte ut åt vinden dess styrka..." (JOB 28:25). Detta kom några tusen år före Torricellis upptäckt av hur man kan bestämma luftens vikt.
 • Dr Harvey (1578-1657) var den förste vetenskapsmannen som upptäckte att livet finns i blodet, vilket bekräftade därmed det uttalande Mose gjorde om blodcirkulationen tusentals år innan hans upptäckt: "Ty allt kötts själ är i blodet..." (3 MOSEBOKEN 17:11).
 • De medicinska upptäckterna genom undersökningar före födseln, bekräftar bibelställena (JOB 10:10-12 och PSALTAREN 139:15-16), för att inte tala om det stora antalet lagar om hygien, vård och näring som ges i Bibeln och som bekräftas av vetenskapen.
 • Bibeln uppmanar hebréerna att omskära varje pojke vid en ålder av åtta dagar. Modern blodforskning ger en förklaring till detta: studier av hur blodet levrar sig hos ett nyfött barn, visar att levrandet är mest effektivt på den åttonde dagen.
 • De bibliska lagarna om att sätta de individer som är infekterade med olika hudsjukdomar i karantän ger skydd mot infektioner och bakterier. Bibeln överensstämmer med moderna råd gällande personlig hygien.
 • De viktiga regler som Gud gav Sitt folk i Tredje Moseboken har nyligen förklarats vetenskapligt. Gud gav människorna en lektion i personlig hygien, vilken var nödvändig för att skydda dem mot många infektionssjukdomar och parasiter.
 • Det var så sent som på 1800-talet som en läkare vid namn Semmelweiss rekommenderade att man skulle tvätta händerna före man tog itu med sjukdom. Dessutom visar Pasteurs studier av bakterier och deras spridning, att det finns anledning till frekvent handtvätt och städning, vilket den bibliska lagen föreskriver. 

Listan är oändlig... men avslutningsvis vill vi bara citera den berömde engelske astronomen John Herschel (1792-1871) som sade: "Det verkar som om alla mänskliga upptäckter har gjorts av en enda anledning: att om och om igen bekräfta sanningen som finns innefattad i Bibeln."

"MEN HERRENS ORD FÖRBLIVER EVINNERLIGEN!" 1 PETRUSBREVET 1:25

Hämtat ur: "Pentecôte" Magazine, Assemblies of God i Frankrike

Översatt från det tyska "Die Bibel - Ein überholtes Buch?"