Bibeln och Halloween

“...Pröva allt, och behåll det som är gott. Avhåll er från allt slags ont.”
1 THESSALONIKERBREVET 5:21-22

Ett firande av det onda

Halloween är en religiös dag, men inte en kristen dag. Tom Sanguinet, en före detta överstepräst i Wicca har sagt: “Den moderna helgdag som vi kallar Halloween har sitt ursprung i fullmånen närmast den 1 november, häxornas nyår. Det är en tid då andarna (demonerna) anses vara på höjden av sin kraft och återbesöker jorden... Halloween är helt och hållet ond, och det finns inget vi någonsin har gjort eller kommer göra som skulle kunna göra det acceptabelt för Herren Jesus.”

Dödens dag

Halloween har starka rötter i hedendom och magi. Det började som druidfestivalen Samhain. Kelterna ansåg att 1 november var dödens dag, eftersom den på norra halvklotet var början på vintern; löven föll, det blev mörkare tidigare och temperaturen sjönk. De trodde att deras solguds styrka avtog och att Samhain, dödens herre, började dominera över solguden. Druiderna undervisade också att Samhain, på festkvällen den 31 oktober, samlade ihop andarna från alla dem som dött under året, för att återvända till sina tidigare hem och besöka de levande.

Människo- och djuroffer

På Halloween har druidpräster under årtusenden förrättat sataniska ceremonier i vilka katter, hästar, får, oxar, människor och andra offer radades upp i wiccaburar och brändes till döds. Dessa människo- och djuroffer behövdes tydligen för att blidka Samhain och för att inte andarna skulle skada dem.

Bus eller godis

För att samla ihop dessa offer brukade druidprästerna gå från dörr till dörr och be om gödda kalvar, svarta får och människor. De som gav blev lovade framgång och de som vägrade att ge hotades och förbannades. Detta är ursprunget till “bus eller godis” (på engelska ”trick or treat” = förbannelse eller framgång).

Jack-o’-lantern

Jack-o’-lantern, de ljusförsedda pumporna med utskurna ansikten, användes urprungligen som en signal för att märka ut de gårdar och hem som stödde druidernas religion, och som därför sökte ”framgång” när Halloweenskräcken började. Uppslagsverket ”The World Book Encyclopedia” säger: “Det till synes harmlösa, ljusförsedda, utskurna ansiktet i Jack-o’-lantern är en urgammal symbol för en förbannad själ.”

Dödens dans

Medan människor och djur skrek av skräck, då de brändes till döds, klädde druiderna och deras anhängare ut sig i dräkter gjorda av djurhudar och djurhuvuden. De dansade, ropade och hoppade genom flammorna i hopp om att avvärja onda andar.

Skräckhus

En av Halloweens populära hjältar, Greve Dracula, existerade också i verkligheten. Dracula levde från 1431 till 1476. Under sina sex år vid makten massakrerade Greve Dracula över 100000 män, kvinnor och barn på de mest ohyggliga sätt. Han utarbetade en plan för att rensa sitt land från bördan av tiggare, handikappade, sjuka och gamla genom att bjuda in dem till en fest på en av hans palats. Han lät dem äta sig mätta och dricka sig berusade. Sedan frågade han dem: “Vill ni slippa bekymmer och inte lida brist på något i världen?” När hans gäster ropade: “Ja!” beordrade Dracula att palatset skulle spikas igen och sättas i brand. Ingen kunde fly från detta ursprungliga “skäckhus.”

Guds ord

“När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig får du inte lära dig att handla efter dessa folks avskyvärdheter. Det får inte finnas någon bland er som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, eller en besvärjare, eller en som rådfrågar andar, eller en trollkarl eller en som söker råd hos de döda, Ty var och en som gör sådant är avskyvärd för HERREN, och på grund av sådana avskyvärdheter fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. Dessa folk som du skall driva undan lyssnar till teckentydare och spåmän, men dig har HERREN, din Gud, inte tillåtit att göra så” (5 MOSEBOKEN 18:9-14).

“…lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent” (HESEKIEL 44:23).

“Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn” (HOSEA 4:6).

“Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal” (ORDSPRÅKSBOKEN 22:6).

“Men den som förför en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals, och han sänktes ner i havets djup. Ve världen för förförelsernas skull. Förförelser måste ju komma, men ve den människa, genom vilken förförelsen kommer.” (MATTEUSEVANGELIET 18:6-7).

“Låt kärleken vara utan hyckleri. Ansky det onda, håll fast vid det goda.” (ROMARBREVET 12:9).

“...Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.” (ROMARBREVET 13:12).

“Ni kan inte dricka Herrens kalk och de onda andarnas kalk. Ni kan inte ha del i Herrens bord och i de onda andarnas bord.” (1 KORINTIERBREVET 10:21).

“Gå inte i främmande ok med dem som inte tror. Ty vad har rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Eller hur förlikar sig Kristus och Belial, eller vilken delaktighet har den troende med den som inte tror? Eller vilken enighet finns det mellan Guds tempel och avgudar?… Gå därför ut från dem och skilj er från dem, säger Herren och rör inte vid det som är orent, och så skall jag ta emot er.” (2 KORINTIERBREVET 6:14-17).

“Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället.” (EFESIERBREVET 5:11).

“För övrigt, bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar pris, tänk på det.” (FILIPPERBREVET 4:8).

“Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror, genom dem som med hyckleri talar lögn, vilka är brännmärkta i sina egna samveten” (1 TIMOTEUSBREVET 4:1–2).

“Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” (JAKOBSBREVET 4:7).

“Detta är inför Gud och Fadern en ren och obefläckad gudstjänst, att besöka föräldralösa barn och änkor i deras bedrövelse och hålla sig obefläckad av världen.” (JAKOBSBREVET 1:27).

“Min älskade, efterfölj inte det som är ont utan det som är gott. Den som gör det goda är av Gud, och den som gör det onda har inte sett Gud.” (3 JOHANNESBREVET 11).

Att delta i hedniska ritualer

I stället för att delta i hedniska ritualer och Wicca, tycka om Halloween, låta våra barn fira grymhet och engagera oss i dödens dag, bör vi fokusera på att i familjen och församlingen fira reformationsdagen denna kommande 31 oktober.

Reformationsdagen kontra Halloween

Det var den 31 oktober 1517 som Martin Luther spikade upp de 95 teserna på slottskyrkans (Schlosskirche) dörr i Wittenberg, Tyskland. Hans djärva utmaning mot det medeltida romerska påvedömets obibliska utövande inspirerade den protestantiska reformationen. Alla bibeltroende kyrkor borde fira den största väckelsen av tro och frihet någonsin. Reformationen var en av de viktigaste vändpunkterna i världshistorien. Den energi som frigjordes genom återupptäckten av Bibeln på det egna språket ledde till historiens mest märkvärdiga andliga väckelse. Reformationen befriade de kristna i norra Europa från renässansens hedniska förfall och ledde till historiens största friheter och vetenskapliga upptäckter.

Varje bibeltroende kristen borde fira reformationen. Ingen kristen bör ha någon del i firandet av det ockulta Halloween.

Vi befinner oss i ett andligt världskrig. Grymhet mot djur, meningslös skadegörelse och till och med mord förekommer med mycket högre frekvens under Halloween. Varje Halloween offras tusentals djur, och till och med människor, i sataniska riter runt om i världen, medan miljoner andra människor, inklusive välmenande kristna, deltar i firandet av Halloween. Halloween är den tid då rekrytering av häxor och satanister är som störst. Många personer har vittnat om att det var på en Halloweenfest som de introducerades till det ockulta. Halloween är väldigt religiöst, men det är inte kristet.

“Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (ROMARBREVET 12:21).

Välj livet

Ta ställning mot Halloween denna kommande 31 oktober genom att mobilisera din familj och församling till att fira reformationen, och engagera dig i andlig krigföring, uppriktig bön, be Psaltarens psalmer och dela evangeliet med familj och grannar, särskilt med dem som utan särskild eftertanke deltar i detta ockulta firande av spådom, svartkonst, mänskliga offer och grymhet mot djur.

“Till sist, mina bröder, var starka i Herren och i hans väldiga kraft. Klä på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga anfall. Ty vår strid är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter, mot världshärskare, som regerar i denna världens mörker, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd på den onda dagen, uträtta allting väl och bli bestående. Stå därför med sanningen ombunden kring era länder och kläd er i rättfärdighetens pansar och ha som skor på fötterna beredskap för fridens evangelium. Men framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes glödande pilar. Och ta på er frälsningens hjälm, och Andens svärd, som är Guds ord, under ständig åkallan och bön, och bed alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla heliga” (EFESIERBREVET 6:10-18).

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont, 7735
Kapstaden, Sydafrika