Babylon

 Jesaja 13:19-21  in Bible Prophecy

Babylon var en av de största städerna genom tiderna. Den hade många moderna drag, såsom ett väl genomtänkt bevattnings- och kanalsystem, stenbelagda gator, hus med lägenheter, gatubelysning och rinnande vatten. Runt omkring staden fanns en mur som var så bred att tre vagnar kunde köra i bredd uppe på den. Babylons hängande trädgårdar är välkända som ett av den forntida världens sju underverk.

Men på grund av Babylons avgudadyrkan och också på grund av att de skulle invadera Israel och förfölja Guds folk, förkunnade Gud Babylons dom genom profeten Jesaja (JESAJA 13:19-21) år 700 f. Kr. Hundra år senare förutsade profeten Jeremia Israels nära förestående fall, genom att säga att hon skulle tjäna Babylons konung i 70 år (JEREMIA 25:11-14).

Precis som Jesaja hade förutsagt, så attackerade mederna ledda av Cyrus Babylon år 539 f. Kr. och förstörde större delen av staden. Den plundrades också senare av Xerxes (Cyrus svärson) och Alexander den Store, som försökte återuppbygga staden men såg det som en hopplös uppgift och gav upp.

En intressant sak är att Babylons ruiner bildade en kemisk reaktion med jorden och den en gång bördiga marken förvandlades till ofruktbar ödemark, precis så som Gud hade förutsagt i Jesaja 13. Vid första århundradet e. Kr. var Babylon en illaluktande, sönderfallande ruin bebodd endast av vilda djur. Vid 1200-talet e. Kr. var ruinerna av stadens ursprungliga palats omöjliga att nå på grund av att det fanns för många giftiga ormar och skorpioner i området.

Profetian har blivit uppfylld till och med i den exakta detaljen att "...ingen arab skall där slå upp sitt tält..." Dr. C. Hamlin, en amerikansk missionär i Konstantinopel, berättar om denna händelse: "Babylons ruiner överflödade av villebråd, och vid ett tillfälle anställde jag en shejk och hans följe för att ta mig dit för en veckas jakt. Vid solnedgången började araberna att packa ihop sina tält för avfärd. Jag gick till shejken och protesterade men ingenting jag sade hade någon inverkan."

"Det är inte säkert", sade han, "Ingen arab har någonsin sett solen gå ned över Babylon!"

TILL OCH MED ARKEOLOGIN BEKRÄFTAR BIBELN såsom Guds ofelbara Ord!

NOTERA: I engelsk literatur (t.ex. uppslagsverk) hittar man också namnet 'Xerxes' för Ahasveros

Författare och källa okända