Att kasta ljus över lögnaktiga andar

“Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen: men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick" (ORDSPRÅKSBOKEN 12:19).

När en lögn avslöjas har fienden ingen plats, så det anstår oss att slå vakt om sanningen och avslöja lögnerna. En lögn växer inte av sig själv. Den använder det mänskliga hjärtat som grogrund. Lögner, liksom ogräs, växer bland de önskade plantorna i trädgården och stjäl resurser, utarmar liv och kväver den goda tillväxten. Liksom med ogräs måste en bra trädgårdsmästare rycka upp dem så fort de upptäcks. Vi måste lära oss att snabbt känna igen en lögn.

Sanning har ett sammanhang, och det sammanhanget är Bibeln. Kanske är det här den första och lättaste motsättningen att hitta mellan sanning och lögner. Ingen lögnare vill att du går till den ursprungliga källan! Vem som helst kan citera ett fragment av skriften här eller där för att bevisa nästan vad som helst. “Lögnens fader” (JOHANNESEVANGELIET 8:44) försökte bedra Kristus genom att ta ut sanningen ur sitt sammanhang (MATTEUSEVANGELIET 4:1-11). Satan bringade mänskligheten på fall med en lögn från allra första början, och han försöker än idag. Bara Sanningen för med sig en sann tro.

Lögner är förfalskningar av verklig tro. Tro kommer av att höra; lögner kommer också från ord, men inte från Guds Ord. Tyvärr inspirerar lögner, liksom tro, till handlingar. Människor gör uppoffringar för tro, eftersom de vet att de väljer något gott. En uppoffring för en lögn är ett blint antagande. En lögn, när någon tror på den, ser ut som ett rätt val. Skillnaden kommer i det man skördar. Tro producerar någonting gott, medan en lögn bedrar och inte för med sig någonting. Vidare gäller att ju snabbare en lögn avslöjas, desto mindre skada kan den åstadkomma.

Lögnare (de hemfallna till osanning) ljuger därför att de är utan verkligt hopp. Att ljuga är att medge att du inte hör Gud, eller värre, att du inte vill lyda Honom. Falskhet, antaganden, logiskt resonemang, allt som förleder en människa till att tro på något falskt, är en lögn. De som lever i ljuset har ett hopp byggt på en verklig och uppriktig förväntan grundad på en verklighet som kommer att ske. Lögnare har reserverat plats i eldsjön (UPPENBARELSEBOKEN 21:8). Lögnerna för med sig en dom för de personer som tar emot dem, eftersom de fyller sinnet med dårskap och gör så att djävulen kan förhindra sanningen innan den ens kan börja, och än mindre fullföljas. En lögn fyller den plats som tillhör sanningen.

Livets skafferi har börjat fyllas med andlig svält. Att öppna en burk med lögner är som att stirra in i en tom matlåda. I just det ögonblick en andlig hunger behöver näras, finns det ingenting. Lögnare som inte ångrat sig bedrar sig själva genom att tro att alla är som dem. Många lögnare förstår inte hur ont det är att ljuga förrän de blir dömda för det. Lögner är på ett sätt som radioaktivitet, eftersom de angriper själen och kroppen hos dem som har att göra med dem. Ju mer du sover med en lögn, desto sjukare blir din själ. En del människor kan inte skilja på en lögn och en sanning ens när de konfronteras med båda ansikte mot ansikte.

Lögner är fattigdomens opium. Lögner förlamar oss från att vara medvetna om svaghet eller brist. Lögner är ihåliga tegelstenar på grunden. Det är även de som lever på dem. När dessa ihåliga stenar utsätts för tryck, kommer de att falla samman. Bygg på lögner, och byggnaden rasar. Om du försöker skapa någonting av ingenting kommer du att stå kvar med spillror. Istället för ingenting har du nu skräp och bråte som du måste rensa undan bara för att komma tillbaka till ingenting. Den som inte har, från honom skall tas också det han menar sig ha (LUKASEVANGELIET 8:18).

Att ljuga är en utgift vi inte har råd med. Du kan inte gå vidare med Gud eller människor genom att ljuga. Det kan du genom uppriktighet och ödmjukhet. Ansvarstagande är en prövningsgrund för befordran. Det är inte så mycket utövandet av en färdighet som avgör din framtid, utan det är din kapacitet att hantera ansvar. Din förmåga kanske bereder plats för dig och för dig inför kungar (ORDSPRÅKSBOKEN 21:6), men lägg undan lögnen för att förbli i den positionen. Hitta ett sätt att känna igen sanningen på. Om du ljuger, så hitta ett sätt att tillrättavisa dig själv. Annars kommer ingen att lita på dig, inte ens du själv.

Lögnaren litar på det yttre, eftersom det är den enda verklighet han är förtrogen med. Han uppträder och låtsas, och söker godkännande från personer med en äkta natur. Kom ihåg att bedragare är hungriga men tomma. Lögnare söker den dygdiges ansikte som en nattfjäril söker en låga. Lögnare beundrar dem som inte alls är lika dem, precis som Judas Iskariot följde Herren. För en lögnare räcker det att vara med i en församling för att vara rättfärdig. Det är som om det räcker att stå i en hangar för att vara ett flygplan. Hur dumt den än låter är det sant för en lögnare, eftersom det yttre är den enda sanning lögnaren har då han är den mest bedragne av alla. Satan tar plats i lögnare, och det kräver Kristi ögon för att se att det händer, så som Jesus såg det hända i Judas vid påsken (JOHANNESEVANGELIET 13:27-28).

Lögnare som inte ångrar sig kommer inte att säga sanningen. De skojar. De duperar. När de ertappas, ändrar de sig inte på insidan utan bara på utsidan. När de avslöjas försöker lögnare som inte ångrar sig att hitta en plats där de återigen kan ljuga fritt. Ständiga lögnare måste avvisas. De måste skickas iväg liksom Judas skickades iväg från den första nattvarden. Vi skall distansera oss från dem som inte vill distansera sig från att ljuga. Ingenting kan göras för att hjälpa någon som vägra att medge sitt eget problem.

Se upp med att inte placera den svage i samma kategori som lögnaren. Det spelar ingen roll hur många gånger de faller, för så länge de ber om förlåtelse kan de resa sig direkt igen. Ta emot de svaga med Herrens kärlek. Syndare har fallit bort från Guds härlighet, och de vet ofta om det och är ofta de första att bekänna det. I olydnad har de sårat sig själva och vanligtvis även andra. Försyndelse kan få starka följder och ett bestående inverkan, men detta gör inte syndaren till en lögnare som inte rannsakar sig själv. Vidare kan den svage förlåtas, arbetas med och återupprättas. Vilka är vi att förneka nåd? Tänk på dig själv och på din egen svaghet utan den Helige Ande (GALATERBREVET 6:1).

Lämna förhärdade lögnare åt sig själva. Ett blödigt hjärta underlättar för lögnare genom att bortse från deras lögner. Vi kan inte ha överseende med lögner eller förklara bort dem. Det är självbedrägelse rotad i själen som ger en lögnaktig ande näring. Den vägen garanterar ett krossat hjärta. Be för dem, konfrontera dem, var där när de faller, men ta inte del av lögnarnas lögner genom tystnad. Att passivt umgås med lögnare är försvagande och plågande för själen hos den som vill gå vidare i Kristus. Du kommer inte att påverka dem genom din synbara hederlighet. TVÄRTOM leder din uppriktighet till en känsla av säkerhet hos lögnaren. Lögnare känner sig OK med sig själva DÄRFÖR ATT någon som du är tillsammans med dem. Du gör vaken lögnaren eller dig själv någon tjänst genom att vara tillsammans med dem.

Uppriktighet är början till återhämtning. Att ödmjuka sig själv bryter lögnens makt. Predikanten behöver bli fri från sin egen synd. Chefen måste sluta med att stjäla från sina anställda. Mannen måste vara fullt uppriktig mot sin fru. Vissa människor lär sig aldrig smälta uppriktighet eftersom de väntar för länge med att försöka vara uppriktiga. Det är ett beskt piller att svälja, som bara växer med tiden. En lögn får oss att slippa undan vårt ansvar nu, men det är nu vi måste ta tag i ansvaret. En lögn gör ett ögonblick lättare, men fyller din framtid och evighet med helvetet. Bedrägeri gör själen visionslös, utan legitim auktoritet eller mod, omogen och med outvecklade färdigheter, utan någon plats att stå på. En lögn är en tjuv som bedrar sin källa.

Vi måste alla kasta ljus över lögner om de skall kunna avslöjas... speciellt om lögnerna är våra egna (JOHANNESEVANGELIET 3:19-21). Det räcker inte med uppriktighet. Vi måste med all vår kraft hålla oss till sanningen (ORDSPRÅKSBOKEN 23:23). För att övergå till en livsstil av principer, måste en människa göra mer än att bara förkunna ett rättfärdigt uppförande. Uppriktighet utan sanning är inget annat än självrättfärdig stolthet som kan få en ångerfull själ att spåra ur (ROMARBREVET 10:3-4). Att ständigt vara självkritisk kan för en tid hindra dig från att ljuga igen, men det förändrar inte att du fortfarande kommer att ställas inför den där anden (KOLOSSERBREVET 2:23). Omvändelse är att vända sig till Herren såväl som att vända sig bort från synd (JAKOBSBREVET 4:7-8). Omvända syndare blir plötsligt öppna i sina relationer (2 KORINTIERBREVET 7:10-11). De stannar kvar och bygger, hänger sig och fullföljer för någonting annat än sig själva. De är fria att växa i Kristus genom att de vunnit seger över världens ande (1 JOHANNESBREVET 4:4).

Detta är en kallelse för alla efterföljare till Kristus, speciellt till Hans ledare, att överge bedrägeri och lögner i alla dess former. Vi måste helt ta avstånd ifrån och avvisa en lögnaktig ande. Vi måste handskas med Guds ting på ett öppet och hederligt sätt (2 KORINTIERBREVET 4:2). Att avlägsna en lögnaktig livsstil innefattar bön, disciplin och ansvar. Var mycket försiktigare när du talar, och var extremt intolerant mot frestelsen att ljuga. Lögner är lata och det här innebär arbete, så det kommer inte att bli lätt.

Du älskar Gud mer än avgudaaktiga lögner! Du är motiverad att vara ren i Guds ögon och att vandra den vägen inför människor! I fruktan för Herren, överlåt din tunga till den Helige Ande! Om du vill bli av med falskt skydd och falsk frid, så underordna dig Honom som verkligen ger en frid som världen inte kan ta ifrån dig. Varje annan väg är, just det, en lögn.

"En styggelse för HERREN äro lögnaktiga läppar, men de som handla redligt behaga Honom väl" (ORDSPRÅKSBOKEN 12:22).

av Jim Pelletier

Källa: “Church Growth International” (Hösten 2004)