'Anklagare' – att tala orätt om andra

I Nya Testamentet finns det två ord som översätts med termerna 'Förtalare; Anklagare'. Det vanligaste är 'Kategeros', som är sammansatt av 'Kata' – vilket betyder: lägre; ned - och 'agerio' – vilket betyder: att sätta ihop. I sammanhanget betyder orden: "att vara emot någon i församlingen" eller "att undertrycka någon i församlingen."

Det andra ordet är 'Diabolos', vilket är sammansatt av 'dia' – vilket betyder: genom - och 'ballo' – vilket betyder: att kasta, att vräka. Därför betyder ordet: "Att såra eller skada andra personer genom att kasta eller vräka ord på dem." 1 TIMOTEUSBREVET 3:11 översätts detta ord med, "Baktalare, Förtalare", och varje gång Nya Testamentet syftar på satan, är det precis detta ord som används: vi kan lätt se kopplingen! Ursprungligen betydde ordet "Förtalare": "Att undertrycka, eller tala illa om någon i församlingen."

Att stå emot djävulen

1 PETRUSBREVET 5:9 lär oss att "stå emot honom, fasta i tron", och att tro kommer genom att lyssna till Guds Ord (ROMARBREVET 10:17); och alla i församlingen kan lyssna till Guds Ord genom deras bröder och systrar. Genom att höra om andras misstag, dras inte vår uppmärksamhet till segrarna i Guds Ord. Bortsett från att erkänna segrarna i Guds Ord, måste vi tillämpa desamma i våra liv genom Jesu Kristi Blod, och genom att hålla fast vid ett gott trosvittnesbörd. De flesta människor gör inte detta enbart till Guds Ära, utan också därför att de absolut inte vill leva ett eländigt liv i händerna på satan.

Men det finns en annan aspekt på satans aktiviteter som inte kan kännas igen så lätt, och därför inte kan undvikas lätt. Denna aspekt har stort inflytande över utvecklingen av den andlig styrkan i en församling, och tillväxtprocessen i hela församlingen.

Det har att göra med hur kristna talar, och hur de använder kritiserande eller anklagande ord. (JAKOBBREVET 3:5-10). Detta är vad som splittrar kristna, som skulle ha kunnat motstå mycket allvarligare andliga attacker från fienden om de hade varit eniga i tron. Vad som är lika illa är att det framhäver en negativ och destruktiv bild av församlingen, vilken representerar vårt andliga hjälp- och stödsystem.

Jesus beskrev denna kritik och dessa anklagelser som "fåfängliga ord och löst tal" (d v s ord som inte används i syfte att tjäna lyssnaren i kärlek och nåd), och sade att människor måste stå till svars på Domedagen för varje fåfängligt ord de talar! MATTEUSEVANGELIET 12:34-37 pekar på det faktum att sådana ord kommer från ett sataniskt hjärta, och att vi är rättfärdiggjorda genom de ord vi talar, eller förbannade genom de ord vi talar.

ANVÄNDANDET AV SÅDANA ORD ÄR LIKA FARLIGT SOM ATT BEGÅ 'MINDRE' SYNDER!

JESUS LYSSNAR TILL ALLT OCH KRÄVER EN REDOGÖRELSE!
 

Var inte satans tjänare 

Satans ursprungliga titel betyder "anklagare". I UPPENBARELSEBOKEN 12:10 refereras han till såsom anklagaren av bröderna, och i JOB 1:9-11 visar han sig vara anklagaren. Anklagelser i församlingen, vare sig de kommer ifrån individer eller från själva församlingen, är satans verk genom vilka han kan använda läpparna hos tanklösa och oandliga kristna. Lydnad mot Jesu undervisning innebär att man undviker kritik och anklagelser.

Han lär oss att reda ut meningsskiljaktigheter privat - "förehåll honom det enskilt"- MATTEUSEVANGELIET 18:15.

Vi måste också förlåta varandra, om nödvändigt 490 gånger (MATTEUSEVANGELIET 18:22). Vi måste göra detta för att hålla satans anklagande inflytande borta från församlingen.

Paulus förklarar att förlåtande, stärkande och uppbyggande kärlek bland oss är livsviktigt för församlingen (2 KORINTIERBREVET 2:8-11).

Varje troende i församlingen måste vara säker på att han inte anklagar Guds församling, eller en person, och att han inte lyssnar på några sådana anklagelser. Om han gör det, säger han vad satan vill höra, eller hör vad satan vill tala om för honom; istället för att tala eller lyssna till Jesu Kristi ord, vilka är uppbyggande, tröstande och stärkande.

1 PETRUSBREVET 4:11 förklarar, "någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord…" GALATERBREVET 3:5 visar att den Helige Andes verk, och de under som sker ibland oss, är resultatet av höra i tro.

Översatt från den tyska bladet: "Verleumder: Schlechte Dinge über andere sprechen"