Andens gåvor

General Booth; från tidsskriften "War Cry," 14 mars 1885

MINA KÄRA KAMRATER,-

En hel del uppmärksamhet riktas just nu mot vad som är känt som de anmärkningsvärda "Andens gåvor;" det vill säga förmågan att göra något som ligger bortom mänsklig kraft utan Guds direkta inverkan. Sådana här gåvor innehades utan tvekan av apostlarna........! De hade tungotalets gåva; det vill säga att de plötsligt fick kraft att tala språk de aldrig hade lärt sig. Det hade helandets gåva; det vill säga att de botade de sjuka, öppnade de blindas ögon, öppnade de dövas öron och återuppväckte de döda till liv omedelbart utan de vanliga metoderna. De utförde under; de orsakade händelser som gick emot naturens gång. Dessa var väldigt anmärkningsvärda gåvor, vilka bevisade att Gud var med dem, eftersom ingen människa kunde göra dessa ting utan att Gud verkade direkt genom honom. Dessa gåvor var användbara på så sätt att de påkallade uppmärksamhet på de personer som hade dem, och visade att dessa församlingstjänares uppdrag var gudomligt,...... . Av den här anledningen var de viktiga för världen, och att inneha dem idag kan bli till stor välsignelse för mänskligheten. Det finns inte ett ord i Bibeln som bevisar att vi inte kan få dem i vår tid, och det finns ingenting erfarenhetsmässigt som visar att de inte skulle kunna vara lika användbara idag som under någon tidigare period av kyrkohistorien. Därför kan ingen människa fördömas för att eftersträva att få dem, och de anmärkningsvärda tecken och under som nyligen hänt bland oss inte bara kräver, utan skall också få, vår mest djupgående och välvilliga övervägan.

Taget från HQL-9812, p. 31