Alla människosläktets folkslag kan bli frälsta

Union Jack Canada-red-ensign flag St.George flag Canada flag Union Jack 

Vi samtycker inte med de grupper som säger att endast israeliter kan frälsas, och kan ge många exempel för att styrka vår ståndpunkt:

  • Framför allt Guds Ord, som fastställer: “kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt i alla.” (KOLOSSERBREVET 3:11).
  • “Petrus svarade dem: ‘Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen i såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar’… Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst...” (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38-39, 21).
  • Jesus uppmanade Sina lärjungar att gå ut i hela världen och predika Evangelium för allt skapat (MARKUSEVANGELIET 16:15). Många brittiska missionärer fullgjorde detta uppdrag, såsom Hudson Taylor som åkte till Kina och David Livingstone som åkte till Afrika, liksom Frälsningsarméns William Booth, som sände ut missionärer över hela världen.
  • I Apostlagärningarna var en av de första människorna som blev omvända efter Pingstdagen den etiopiske hovmannen.
  • William J. Seymour, en svart man, användes mäktigt av Gud i ledningen av väckelsen vid Azusa Street i Los Angeles år 1906.
  • En av de största väckelserna pågår i Sydkorea, där den största församlingen i världen finns. Hösten 2003 åkte många av de äldste och diakonerna från vår församling till Sydkorea för att besöka Yoido Full Gospel Church och se vad som händer där. “Rättfärdighet upphöjer ett folk.” (ORDSPRÅKSBOKEN 14:34).

13 000 kristna under ett möte i en pingstkyrka i Seoul, Korea13 000 kristna under ett möte i en pingstkyrka i Seoul, Korea

“Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.” (PSALTAREN 33:12).

Union Jack Scotland flag St.George flag Scotland flag Union Jack