Att mottaga den Helige Ande - Apg 2:38


Hur får vi den Helige Ande? I detta korta videoavsnitt beskriver Pastor Scott modellen som började i det Nya Testamentet: människor blev fyllda av den Helige Ande och – som bevis på det – började tala i andra tungor. På pingstdagen för 2000 år sedan föddes den kristna kyrkan. APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 sammanfattar Evangeliet i ett nötskal: "Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni skall få den Helige Ande som gåva."  Avsnitt från ett Bibelseminarium som gavs i Cornwall, England, i augusti 1998.