JEDENASTA GODZINA

Kto nie chciałby wiedzieć, co przyniesie przyszłość?

  • Jeśli ktoś miałby wizję przyszłości naszego społeczeństwa, co by zobaczył? 
  • Czy zmierzamy do świata, w którym wszyscy ludzie żyliby ze sobą w pokoju i jedności z naturą?
  • Czy będziemy wysoko skomputeryzowanym społeczeństwem, tak jak to przedstawia literatura fantastyczna, czy też ludzkość dokona samozagłady?
     

Kilka istotnych spraw dotyczących naszego obecnego społeczeństwa powinno przyczynić się do głębszego zastanowienia się nad naszą przyszłością: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, wyginanie gatunków, wyrąb lasów/ekspansja pustyni z jednej strony i przeludnienie oraz rywalizacja w zdobywaniu źródeł surowców naturalnych z drugiej. Wszystko to coraz wyraźniej wskazuje, że dochodzimy do granicy tego, co może znieść nasza planeta Ziemia.

Ludzie w każdym wieku i narodowości zadają sobie pytanie, co się dzieje? Wielu zastanawia się, czy w dzisiejszych czasach i erze możliwa jest wiara w Boga? Dlaczego Bóg pozwala ludzkości na samozniszczenie? Czy Biblia nie jest tylko przestarzałą księgą, która nie odpowiada już na pytania dotyczące tego wieku?

Ktokolwiek obecnie zajrzy do Biblii, zda sobie sprawę, że nie jest przestarzała, ale że z drobnymi szczegółami opisuje dzisiejszy rozwój. Tytuły dzisiejszych światowych mediów opisujące wojny, katastrofy i załamanie społeczeństwa, mogą być odnalezione w Biblii, jako znaki nadchodzącego końca tego wieku! Popatrzmy, co Słowo Boże mówi o naszym pokoleniu i nadchodzących wydarzeniach.

ZNAKI KOŃCA CZASÓW

Biblia nie mówi o kompletnym zniszczeniu ziemi, ale przewiduje zniszczenie naszego społeczeństwa w związku z powrotem Jezusa Chrystusa, jako sędziego świata. Sam Jezus był pytany przez Swych uczniów: „Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca?” (Mateusza 24:3)

Oto kilka z odpowiedzi Jezusa:
 

1. Fałszywe Kulty i Religie

„... Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą ... I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu.” Mateusza 24:5,11

W ciągu kilku ostatnich dekad, jak grzyby po deszczu, wyrosły przeróżne sekty, używające do rekrutacji członków imienia Jezusa i Biblii. Czytaliśmy o horrorze członków sekt, którzy w szale popełnili masowe samobójstwa. Nasze społeczeństwo w minionych kilku dekadach uległo wielu guru, z których niektórzy głoszą, że są reinkarnacją Chrystusa. Ich naśladowcy często są po prostu używani do wielbienia ich i finansowania luksusowego stylu życia.

Nie zaskakuje również, że wzrasta zainteresowanie ezoteryzmem, New Age i satanizmem, podczas gdy coraz mniej ludzi intensywnie studiuje Słowo Boże:
 

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce …” 2 Tymoteusza 4:3

2. Wojny i Terroryzm

„Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne ... powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.” Mateusza 24:6-7

Wyraźnie odnosi się to do wojen światowych, ponieważ nigdy wcześniej w historii, ta sama wojna w tym samym czasie nie dotknęła tak wielu krajów. Koniec I wojny światowej był ewidentnym znakiem od Boga (Psalm 46:10): skończyła się w roku 1918 dokładnie o 11 godzinie, 11 dnia, 11 miesiąca. Wielu rozpoznaje znaczenie tego wybranego terminu, reprezentującego jedenastą godzinę historii człowieka, na krótko przed „północą”, kiedy powróci Jezus Chrystus (zobacz Mateusza 25:6). Sądzono, że I wojna światowa będzie „wojną kończącą wszystkie wojny”, ale nawet dzisiaj czytamy o konfliktach i działaniach wojennych na całym świecie. Statystyki pokazują, jak znacznie wzrosła liczba wojen w XX wieku, od II wojny światowej było zaledwie kilkadziesiąt dni pokoju na świecie.

Całym światem wstrząsnęły wydarzenia z 11 września 2001 roku, kiedy w Nowym Jorku terroryści zniszczyli Twin Towers. To wydarzenie było kolejnym „znakiem naszych czasów”, o których Biblia mówi, że będą straszniejsze, niż cokolwiek wcześniej widziano na świecie:
 

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie ...” Mateusza 24:21

3. Klęski Żywiołowe
 

„... i moce niebieskie będą poruszone.” Mateusza 24:29

Niezwykle gorące lata i łagodne zimy, jak również wzrastająca liczba burz w przeciągu ostatnich kilku lat dowodzi globalnej zmiany klimatu. Statystyki opracowywane przez wiele lat pokazują ewidentny wzrost przeciętnych rocznych temperatur na przestrzeni ostatnich 100 lat. Życiu ludzi zagraża również dziura ozonowa, ponieważ pozwala niebezpiecznym promieniom (które mogą spowodować raka skóry i wzrastajacą liczbę mutacji) dosięgnąć powierzchni ziemi.

Niektórzy mogą powiedzieć, że zawsze istniały naturalne katastrofy. Niemniej jednak wydarzają się coraz częściej (patrz poniższy wykres). Biblia mówi o nadchodzącym powrocie Chrystusa, jak o „bólach na kobietę brzemienną” (1 Tesaloniczan 5:3). Na początku skurcze chwytają rzadko, ale przed porodem gwałtownie się nasilają. Coraz krótsze przerwy pomiędzy trzęsieniami ziemi, gwałtowne burze i wojny wyraźnie wskazują, że powrót Jezusa jest już bardzo bliski.

 4. Trzęsienia Ziemi, Klęski Głodu i Zarazy
 

„I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód i straszne widoki ...” Łukasza 21:11
 

Poza tym, że ilość trzęsień ziemi od roku 1950 powiększyła się czterokrotnie, to pojawiły się wstrząsy „w różnych miejscach”, w których wcześniej nie bywały.

Ubogie zbiory zagrażają obecnie życiu większej ilości ludzi, niż wcześniej. Z powodu wzrostu populacji, miliony ludzi krajów Trzeciego Świata żyje pod groźbą klęski głodowej. Niemal co roku słyszymy o takich klęskach, w wyniku których umierają miliony ludzi. Szacuje się, że około 800 milionów ludzi krajów Trzeciego Świata cierpi na niedożywienie.

Pomimo wielkich osiągnięć, współczesna medycyna nadal nie zna lekarstwa na wiele chorób, jak na przykład rak. Ponadto choroby, o których myślano, że zostały wykorzenione dawno temu, ponownie rozprzestrzeniły się po świecie (np. dżuma i cholera). Rozpowszechnia się nowy fenomen, jak brak odporności, gorączki i nowe choroby wirusowe. Nawet bydło dotknęły nowe schorzenia, jak pryszczyca i tak zwana choroba wściekłych krów.

5. Załamanie Społeczeństwa

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.” Mateusza 24:12 

Innym znakiem naszej generacji jest rozpad rodzin: ponad 50% małżeństw w USA i 35% w Europie kończy się rozwodem. Nasze społeczeństwo stało się samolubne i każdy troszczy się najpierw o siebie samego. Przedmałżeński seks, pornografia i choroby przenoszone drogą płciową stały się powszechne. Słowo „miłość” staje się obcym słowem.

Ze szkół usunięto dziesięć przykazań i modlitwę, nie ma już poszanowania dla autorytetu. Każdego dnia coraz wiecej słyszymy o szokujących aktach przemocy, przestępstwach, korupcji i uzależnieniach od narkotyków.

Biblia wyraźnie opisuje zachowanie ludzkości w ostatnich dniach. Prorokowane jest, że ludzkość ostatnich dni będzie taka, jak za czasów Noego (Mateusza 24:37-39; Rzymian 1:19-32):

  • kierują się własną pożądliwością; 
  • nie słuchają Bożych ostrzeżeń i przykazań;
  • nie wierzą, że będą osądzeni i ukarani;
  • są ślepi na znaki dane przez Boga;

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga ...” 2 Tymoteusza 3:1-4

6. Rozpowszechnienie Biblii po Całym Świecie
 

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” Mateusza 24:14
 

Biblia jest najlepiej sprzedającą się książką na świecie i została przetłumaczona na więcej języków, niż jakakolwiek inna książka. Całą Biblię albo jej części przetłumaczono na 2.233 języki i dialekty. Od XIX wieku wielu chrześcijańskich misjonarzy udało się do wszystkich krajów świata zanosząc Ewangelię nawet do najbardziej odległych miejsc.

7. Rozwój Wiedzy Naukowej
 

„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie jeździć tam i z powrotem i wzrośnie poznanie.” Daniela 12:4

W przeciągu ostatnich 100 lat niebywale wzrosła wiedza naukowa i osiągnięcia technologiczne, a odkąd powstały komputery, oblicza się, że każdego roku wiedza co najmniej się podwaja. Wraz z rozwojem motoryzacji i lotnictwa wielu ludzi „kursuje tam i z powrotem” po całym świecie.

8. Bomba Atomowa

Biblia przepowiedziała efekt i właściwości eksplozji atomowej tysiące lat wcześniej zanim zbudowano taką bombę, prorokuje również o trzeciej wojnie światowej::

„I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.” Joela 3:3-4

Interesujące jest, że w hebrajskim oryginale, słowo „słupy” dosłownie oznacza „drzewa palmowe” = „palmy dymu" – co jest perfekcyjnym opisem grzyba chmur wywołanego przez nuklearną eksplozję.
 

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie, jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.” 2 Piotra 3:9-10

9. Wypełnienie Proroctwa 

„Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to po-kolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” Mateusza 24:33-35

Historia udowadnia, że do dnia dzisiejszego wypełniło się około 95% wszystkich Biblijnych proroctw. Na przykład, powstanie i upadek imperiów Egiptu, Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu miało miejsce dokładnie wtedy, jak zostało przepowiedziane wieki wcześniej. Jedno z ostatnich proroctw wypełniło się w 1917 roku, kiedy po ponad 2.500 latach niewoli, wyzwolona została Jerozolima.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.” Objawienie 1:3

POWRÓT JEZUSA CHRYSTUSA 

Czy są jakieś wzmianki o tym, kiedy nadejdzie koniec świata i będzie miał miejsce Boży sąd?

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” Mateusza 25:13

Biblia wyraźnie mówi, że nie znamy tego dnia ani godziny. Niemniej jednak, Jezus dał nam wiele wskazówek o znakach to poprzedzających.

„Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano: dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. O hipokryci, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?” Mateusza 16:2-3

Jezus przepowiedział uczniom, co nadejdzie, abyśmy mogli „rozpoznawać czasy". Wszystkie wydarzenia na świecie powinny pomóc nam zrozumieć, że Jego powrót jest nieuchronny i jak najbardziej może nastąpić za naszego życia.

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.” 1 Tesaloniczan 5:3

Biblia mówi, że tak jak wszystko miało swój początek (I Mojżeszowa 1:1), będzie mieć i koniec. Obecnie nadal żyjemy w okresie łaski, ale kiedy Jezus wróci, będzie za późno na zwrócenie się do Niego i pokutę.

Czy Jesteś Przygotowany na Powrót Jezusa Chrystusa?

Bóg wie, że wielu świadomie decyduje się w Niego nie wierzyć – nie z braku dowodów, ale ponieważ nie chcą Mu być posłuszni, lecz chcą nadal żyć w grzechu. Czeka ich nieprzyjemne przebudzenie:

„... gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego …” 2 Tesaloniczan 1:7-9

Teraz, kiedy czytasz ten traktat, powinieneś mieć świadomość, że Bóg ostrzega nas wieloma znakami, że zbliża się Jego sąd. Ponieważ nas kocha, zaplanował to w taki sposób, że nadal mamy szansę ucieczki.

„Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?” Ezechiela 18:23

Bóg przygotował prostą drogę do zbawienia przed wiecznym potępieniem:

„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” Dzieje 2:38

Pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego to wyznaczone przez Boga biblijne warunki dla każdej osoby, by mogła otrzymać życie wieczne. Pokuta oznacza wewnętrzny powrót do Boga i odwrócenie się od swego starego życia; chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie, symbolizuje pogrzebanie dawnego grzesznego życia.

Kiedy osoba otrzymuje dar Ducha Świętego, przyjmuje Chrystusa i wieczne zbawienie potwierdzone znakiem mówienia w innych językach. Zobacz również Dzieje 2:4.

Te kroki posłuszeństwa wobec Bożego Słowa pieczętują akt narodzenia się na nowo, tak jak opisane jest to w Biblii. Nigdy nie zapomnij, że któregoś dnia staniesz przed tronem Boga i zdasz sprawę ze swojego życia. Każdy moment życia zostanie ci przypomniany i zostaniesz z niego rozliczony. Bóg chce cię zbawić i wzywa cię do pokuty i posłuszeństwa wobec Jego Słowa.

(czerwiec 2004)