Z katolicyzmu – Papież, Celibat, Komunia – do Chrześcijaństwa!

Fraser - Perth, Scotland

Photo of Fraser

Drodzy czytelnicy

To świadectwo jest o tym, jak Bóg uratował mnie przed oddawaniem czci papieżowi, celibatem i kościołem katolickim oraz o tym jak zostałem chrześcijaninem.

Urodziłem się w Hildesheim w północnych Niemczech, pokropiony wodą jako dziecko ( tj. ochrzczony) i poprzez to stałem się członkiem kościoła Rzymskokatolickiego. Kiedy dorastałem wiele spraw zaczęło mnie martwic, np. nieomylnośc papieża, księża i biskupi, którzy zmagali się ze swoim seksualnymi pragnieniami (celibat), alkoholem; historia kościoła zwłaszcza Inkwizycja.

Na uniwersytecie  miałem wiele rozmów z moimi kolegami studentami na temat religii i wiary; poznałem również muzłumanów, hindusów, mormonów, katolików, protestantów, itd. W zakresie moich własnych przekonań uważałem siebie za naukowca. Choć doceniałem wiele akcji charytatywnych i dobrą pracę ludzi z kościoła katolickiego doszedłem do wniosku, że nie mogę się zgodzić z ich poglądami na wiarę, ze względu na powody wymienione powyżej, a w konsekwencji opuściłem kościół.

 

"Celibat jest niebiblijny"

Jakieś siedem lat później, facet imieniem Markus towarzyszył mi podczas mojej przerwy na lunch. Wspomniał, że był chrześcijaninem, a gdy rozmawiałem z nim o moich obawach odnośnie kościoła katolickiego i powodach opuszczenia go, powiedział mi, że praktykowanie celibatu nie jest biblijne. Aby to udowodnić wyciągnął Biblię z kieszeni i skonfrontował mnie z następującym pismem:

1 TYMOTEUSZA 3:1-5Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?”

To pismo miało dla mnie sens, a nawet tłumaczyło dlaczego biskup powinien mieć żonę. Wydawało się, że zasłona została zdjęta z moich oczu i w jakiś sposób zostałem ukłuty w serce. Ten facet – Markus- miał odpowiedzi z Biblii i kiedy spotkałem go ponownie kilka dni później, podał mi więcej odpowiedzi, które miały sens. Wystarczy wspomnieć tutaj dwa przykłady:

Odpowiedzi z Biblii

Piotr miał teściową – więc był żonaty! Pokazuje to wiele klerykalnych twierdzeń jako bzdury: MATEUSZA 8:14 A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce.

Znaczenie życia:
DZIEJE APOSTOLSKIE 17:24-27 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.”

Nie potrzebujemy wielkich budynków kościelnych zdobionymi srebrem i złotem, aby znaleźć Boga. On nie jest od nas daleko i możemy Go znaleźć! Biblia ma odpowiedzi – wystarczy tylko wiedzieć gdzie ich szukać.

"Droga Zbawienia"

Pokazano mi drogę zbawienia i dlaczego musimy narodzić się na nowo
JANA 3:5Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38-39A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.”

Chrzest przez całkowite zanurzenie, a nie pokropienie wodą jako dziecka. Narodzenie na nowo z Ducha wydarzyło się poraz pierwszy w Dniu Piędziesiątnicy:
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.”

To jest to, co przydarzyło się mi w dniu, kiedy zwróciłem się do Boga: zostałem ochrzczony, a następnie otzrymałem Ducha Świętego. Jest to wielka radośc móc modlic się w tym nowym języku, aby być z Bogiem, doświadczać Go i Jego cudów. On zaczął życ we mnie – to jest to czym jest prawdziwe chrześcijaństwo: Chrystus w tobie!

W moim życiu zaczęły się dziać rzeczy, które są opisane w Biblii; i zostałem uzdrowiony z krwotoków wewnętrznych:
MARKA 16:17-18A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”

Poznaj Boga – to jest ekscytujące!

Fraser

Post new comment