Wszystkie Rasy Ludzkie Mogą Być Zbawione

Union Jack Canada-red-ensign flag St.George flag Canada flag Union Jack

Nie zgadzamy się z grupami, które mówią, że tylko Izraelici mogą być zbawieni i możemy podać wiele przykładów udowadniających nasze stanowisko:

  • Przede wszystkim Słowo Boże, które mówi:„...nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nie obrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim.” (KOLOSAN 3:11)
  • „A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła… wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie…” (DZIEJE 2:38-39, 21)
  • Jezus powiedział Swoim uczniom, aby szli na cały świat i głosili ewangelię każdemu stworzeniu (MARKA 16:15). Wielu brytyjskich misjonarzy wypełniło to polecenie, takich jak Hudson Taylor, który udał się do Chin, David Livingstone do Afryki, jak również William Booth z Armii Zbawienia, który wysyłał misjonarzy na cały świat.
  • W księdze Dziejów Apostolskich jedną z pierwszych osób, które zostały nawrócone po dniu Pięćdziesiątnicy był etiopski eunuch.
  • William J. Seymour, murzyn, był potężnie używany przez Boga w prowadzeniu przebudzenia na Azusa Street w Los Angeles w 1906 r.
  • Jedno z największych przebudzeń ma miejsce w Korei Południowej, gdzie znajduje się największy kościół na świecie. W 2003 roku, wielu urzędników z naszego kościoła pojechało do Korei Południowej zobaczyć Yoido Full Gospel Church i jak tam wszystko wygląda. „Sprawiedliwość wywyższa lud…” (PRZYPOWIEŚCI 14:34)

 Spotkanie 13.000  chrześcijan w kościele zielonoświątkowym w Seulu, KoreaSpotkanie 13.000 chrześcijan w kościele zielonoświątkowym w Seulu, Kore

"Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo."(PSALM 33:12).

Union Jack Scotland flag St.George flag Scotland flag Union Jack