Studium Biblijne: Boży Plan dla Rodziny

Mąż i Żona / Rodzice

Ponieważ Bóg wszystko stworzył, to On ustanowił rodzinę. W tej rozprawie rozważymy, jakie miał plany wobec rodziny. Przede wszystkim, jeśli ją ustanowił, będzie najlepszym źródłem informacji o tym, jak rodzina powinna funkcjonować.

Ojciec i Dziecko o Zachodzie Słońca Przeczytaj I MOJŻESZOWĄ 1:27-28 i 2:21-24. Opisano tutaj powstanie Bożej rodziny. Jakich członków rodziny wymieniono? Istotną sprawą było, że podczas tworzenia, Bóg stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę. Nie uczynił Adama i Ewy – i w razie czego Sue. Nie byli to również Adam, Ewa i Sam. Jak taki obraz rodziny wygląda w porównaniu z pojęciem rodziny na świecie? Porównaj ją z definicją w „White House Conference on Families”, wspomnianą w tym miesiącu w „World View”. Co Bóg powiedział o pierwszej rodzinie w I MOJŻESZOWEJ 1:31?

Pierwszym członkiem rodziny, którego poznajemy jest mąż/ojciec. Ma on wiele odpowiedzialności i obowiązków. Co zgodnie z V MOJŻESZOWĄ 6:4-7 musi wypełnić? Jak wiele z tego jest powszechnie robione w dzisiejszej rodzinie? Rozważmy dlaczego tak jest. Jakie jest pierwsze założenie odnośnie głowy rodziny? Przeczytaj Psalm 128, aby się tego dowiedzieć. W HIOBA 1:5 znajdujemy inny aspekt odpowiedzialności głowy rodziny. Przeczytaj 1 TYMOTEUSZA 2:8, aby poznać kolejny obowiązek, jaki na nim spoczywa. Jak sprawić, aby powróciło to do dzisiejszego życia rodzinnego?

Mąż/ojciec ma być nauczycielem i przykładem w rodzinie. On ją również zaopatruje. Przeczytaj I MOJŻESZOWĄ 3:19 i 1 TESALONICZAN 4:11-12. Co mówią one o utrzymaniu rodziny? Jak odnoszą się do treści propagowanej w masach programów o zdobyciu „szybkiej forsy”, które coraz bardziej stają się częścią naszej kultury? Pieniądze, które łatwo przyszły nie rozwiazują żadnych problemów. Właściwe problemy pozostają niezmienione, mają nawet większą sposobność, aby się ujawnić. (W stanie Waszyngton, zdobywca głównej wygranej w loterii – otrzymujący 40.000$ rocznie – został ostanio ujęty podczas okradania sklepu spożywczego.) Bóg ma również wskazówki dla męża/ojca, jak powinny wyglądać jego relacje z innymi członkami rodziny. Przeczytaj EFEZJAN 5:23, 25 i omów, jaki powinieć być jego związek z żoną. Czym różni się od tego, co widzimy wokół nas na świecie? Jakie nastawienie, na Boga czy na świat zapewni lepszy związek? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Wracając do relacji ojca z jego dziećmi, widzimy dwa nakładające się na siebie aspekty. Pierwszy znajdziemy w PRZYPOWIEŚCIACH 22:6. Wiąże się on z tym, co wcześniej widzieliśmy w V MOJŻESZOWEJ 6. Należy również wypełniać EFEZJAN 6:4. Jaki problem widzą w tym ludzie? Dlaczego tak trudno jest zachować równowagę pomiędzy tymi dwoma punktami? Trzeba zachować równowagę pomiędzy instruowaniem a dyscypliną. Aby dyscyplina działała, musi istnieć jakaś forma kary. Słowo Boże nie popiera znęcania się, ani też nie zgadza się z tymi, którzy mówią, że wszelkie kary cielesne są znęcaniem się. W rzeczywistości, Bóg nazwie nas wszystkich oprawcami, jeśli nie będziemy poprawnie instruować i dyscyplinować swoich dzieci.

Jeśli mężczyzna zestarzeje się, Bóg ma dla niego kolejną radę. Zobacz TYTUSA 2:2. Jaki styl życia przedstawia ten opis? Jakie zawiera sugestie, co do naszego życia zanim się zestarzejemy?

Dochodzimy teraz do drugiej osoby w rodzinie - żony/matki. Aby wiedzieć dlaczego jest potrzebna w rodzinie, przeczytaj ponownie I MOJŻESZOWĄ 2:20-22. Jej miejsce w rodzinie Bóg dalej opisuje w I MOJŻESZOWEJ 3:16. Aby lepiej zrozumieć pojęcie użytego tutaj słowa „rola”, przeczytaj proszę I MOJŻESZOWĄ 4:7, gdzie użyto tego samego rdzenia (hebrajski rdzeń słowa w obu tych wersach to „mashal”). Ich powiązanie przedstawione jest znów w EFEZJAN 5:33. W jaki sposób stoi ono w opozycji do zrozumienia tej relacji na świecie?

(Dla dalszych studiów należy przeczytać Księgę Rut - 4 rozdział – i przedyskutować związek pomiędzy Boazem a Rut, w jaki sposób się spotkali i poznawali.)

Kolejna charakterystyka żony/matki przedstawiona jest w TYTUSA 2:3-5. Jakie podano tam odpowiedzialności? Jak mają być wypełniane? Opisuje, jakiego typu ma być kobietą i jak pasuje do dzisiejszego świata. Ten temat rozwinięty został w PRZYPOWIEŚCI 31:10-31. Jest to lista osobistych cech idealnej kobiety. Dlaczego dano nam taki opis? Chociaż prawdopodobnie nikt nie mógłby wypełnić tego wszystkiego, z pewnością wyznacza nam cel, do którego powinniśmy zmierzać z pomocą Pana.

Dzieci

Dzieci w rodzinie są jej członkami i jako takie zostaną omówione w tym studium Biblijnym.

Przeczytaj PSALM 127:3-5. Jak są postrzegane w rodzinie zgodnie z tymi wersami? W jaki sposób nasze społeczeństwo reaguje na taką naukę? Każde życie ma dla Boga wartość – od Niego ono pochodzi. Jeśli szanujemy życie, naśladujemy Go.

Dzieci mają respektować swoich rodziców. W ŁUKASZA 2:51-52 znajdujemy wspaniały przykład do naśladowania dla nas wszystkich. Dlaczego ten temat lekcji jest taki dobry? Zauważ, że Jezus Chrystus nie tylko perfekcyjnie wypełnił Bożą wolę dla nas, jako dorosłych, ale również dla nas, jako dzieci. Jak można to wykorzystać do nauki dzieci podstawowej lekcji o Bożej przebaczającej łasce?

W Piśmie powtarza się oczekiwanie, aby dzieci zachowywały się tak, jak mały Jezus. Przeczytaj EFEZJAN 6:1-3 i MARKA 7:10 dla innych dotyczących tego punktów. II MOJŻESZOWA 20:12, 21:17 i V MOJŻESZOWA 5:16 to kolejne wersety, które należy wziąć pod rozwagę. Jak ważne jest, mówi Bóg, aby dzieci z szacunkiem odnosiły się do swoich rodziców?

W Biblii znajdujemy synów, którzy uczą się od swych ojców jak żyć. W I MOJŻESZOWEJ 24 i kolejnych rozdziałach, mamy Izaaka uczącego się dbać o stada Abrahama; Jakuba i Ezawa polujących i troszczących się o stada Izaaka i Labana; dziesięciu braci Józefa opiekujących się stadami ich ojca. Ten trening pomaga w nauce wrażliwości. Przeczytaj TYTUSA 2:6.

Jezus znów był/jest dla nas przykładem. Kiedy podrósł, uczył się stolarstwa; zobacz MARKA 6:3. Podobnie apostoł Paweł, który uczył się wyrabiać namioty (DZIEJE 18:3).

Córki należy uczyć, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Mając takie przygotowanie, kobiety dostarczały ręcznie utkanej przędzy, ubrań i płótna niezbędnego na odzież dla kapłanów świątynnych na pustyni - patrz II MOJŻESZOWA 35:25-26.

Możesz również przestudiować PRZYPOWIEŚCI 31:10-28, jako kolejny przykład na to, jak trening kobiety i Boża osobowość powinny być widoczne w jej życiu. Kiedy należy rozpocząć taki trening, aby wychować ten typ kobiety i matki?

Pomimo treningu, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki nie mogą być pozbawione ruchu i zabawy. To również jest ważne, jak widzimy w ZACHARIASZA 8:5.

Wszystko to trzeba pogodzić. W jaki sposób świat wprowadza brak równowagi w nasze życie? Jak możemy tego uniknąć?

Zamykając to studium o Bożych celach dla rodziny, zastanów się, czy twojej rodzinie brakuje czegoś, co Bóg dla niej przygotował. Wyznaj swoje błędy i szukaj Bożej mocy oraz pomocy, aby stać się taką rodziną, jaką On by chciał, abyście byli.

Na zakończenie, uważnie przeczytaj PSALM 133, który opisuje wyniki dobrych relacji rodzinnych.

Wielebny Steven T. Cook

Źródło: „Bible Science Newsletter”, luty 1990