Strategia Diabła

Postępujące Pokuszenie

W 1 MOJŻESZOWEJ 3 czytamy sprawozdanie z pierwszego kuszenia Adama i Ewy przez szatana. Strategia szatana odniosła sukces i doprowadziła naszych pierwszych rodziców do zlekceważenia Bożego Słowa i rebelii przeciwko Samemu Bogu. Dzisiaj szatan używa tej samej taktyki, która doprowadza do tych samych rezultatów, mianowicie, lekceważenia przez ludzkość Słowa Bożego i rebelii przeciwko autorytetowi Boga. Tymi taktykami są:

(1) WĄTPIENIE W SŁOWO BOŻE

Pierwsze kuszenie opisane w Biblii miało na celu zasianie wątpliwości u Ewy w prawdziwość tego, co powiedział Bóg.

"I rzekł (wąż) do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?" 1 MOJŻESZOWA 3:1

Odpowiedź Ewy powinna być prostym powtórzeniem tego, co Bóg powiedział do Adama:

"Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz". 1 MOJŻESZOWA 2:16-17

Ewa zaś, odpowiedziała:

"Możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli". 1 MOJŻESZOWA 3:2-3

Po pierwsze, wyrażając wątpliwości na temat wszystkich drzew ogrodu, szatan fałszywie przedstawił i przekręcił to, co Bóg powiedział. Bóg był bardzo dokładny: ("drzewa poznania dobra i zła"); szatan był odpowiednio niejasny ("wszystkich drzew").

Po drugie, Ewa błędnie zacytowała Boga nie mniej niż trzy razy (3x) i oboje pominęli i dodali coś do tego, co powiedział Bóg:

(a) Ona nie doceniła przywileju, jakim obdarzył ją Bóg i błędnie cytowała Boże Pozwolenie. Bóg powiedział, że oni mogą swobodnie jeść z każdego drzewa (za wyjątkiem jednego); ona zredukowała to do, "Możemy jeść z drzew".

(b) Ona wyolbrzymiła ograniczenie przez błędne cytowanie Boskiego Zakazu. Bóg nic nie powiedział o zakazie dotykania; ona dołączyła to do Bożego zakazu.

(c) Ona nie doceniła swojego obowiązku, błędnie cytując Boży Zakaz. Bóg powiedział, że oni "na pewno umrą"; ona zmieniła to mówiąc: "abyście nie umarli."

Dr Henry Morris, komentując to powiedział, "Zawsze jest niebezpieczne zmieniać Boże Słowo, czy to przez dodawanie (jak to robią nowoczesne kulty) czy odejmowanie (jak to robią liberałowie).

Bóg jest wszechmocny, można mu ufać, bo mówi dokładnie i tylko to co myśli, 5 MOJŻESZOWA 4:2; PRZYPOWIEŚCI 30:5; OBJAWIENIE 22:18,19; a człowiek jest ograniczony i jest niewybaczalne, kiedy dąży do zmiany Bożego Słowa. Tacy osiągną Bożą nagrodę: PRZYPOWIEŚCI 30:6 lub śmierć: OBJAWIENIE 22:19."

(2) ZAPRZECZENIE SŁOWU BOŻEMU

Mając fałszywie przedstawione to, co Bóg powiedział i zasiane ziarno wątpliwości w umyśle Ewy, szatan kontynuował otwarte zaprzeczanie prawdziwości tego co Bóg powiedział.

"Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie". 1 MOJŻESZOWA 3:4

Idąc dalej: szatan przekręcił Słowo Boże, co przyczyniło się do wątpliwości kobiety w Słowo Boże, a na koniec zaprzeczył Słowu Bożemu.

(3) ZLEKCEWAŻENIE WYROKU BOŻEGO

To, że grzech ma konsekwencje jest czymś, czego prawdopodobnie uczymy się tylko z doświadczeń, a Ewa jeszcze tego nie znała. To co zrobiła, było poważnym wykroczeniem wobec ostrzeżenia o sądzie Boga - karze śmierci - co podążało za nieposłuszeństwem. Wszelka myśl o karze była natychmiast wymazywana z jej umysłu przez sugestie szatana:

"...że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło". 1 MOJŻESZOWA 3:5b

Być jak Bóg, było tym samym pragnieniem, które doprowadziło szatana do zguby (IZAJASZA 14:13-14);
a teraz dążył do tego, aby zarazić Ewę tym samym pragnieniem, a ona znalazła wielce kuszące widoki na przyszłość. Jakkolwiek, korzyści płynące z tego były złudne. Od tego momentu, ona
(i Adam) mogli poznać dobro przez stracenie go, a zło przez gorzkie doświadczenie. Ponadto, znaliby dobro bez mocy ciagłego czynienia go i znaliby zło bez posiadania siły powstrzymującej od czynienia go. Dalecy od "bycia jak Bóg", od teraz mogli być niewolnikami szatana. Ich oczy nie były otwarte na wyższą mądrość, ale na poczucie winy we wstydzie i strachu.

(4) ZNIESŁAWIENIE DOBREGO IMIENIA BOGA

Sugestia szatana, że Ewa zjadając owoc będzie "jak Bóg" wskazywałaby na to, że Bóg wie, iż miałbyś taką korzyść (1 MOJŻESZOWA 3:5).

Dobroduszność Boga zostaje w ten sposób zakwestionowana, tak jakby był On nieuczciwy i samowolny, wstrzymujący to do czego Ewa była uprawniona i z czego powinna czerpać ogromne korzyści; tak jakby On nikczemnie trzymał ją w nieświadomym położeniu i zależności wobec Siebie.

Kiedy Ewa raz dopuściła by jej myśli wędrowały tak daleko, drogą gniewu przeciwko Bogu, był to już mały krok do całkowitej rebelii:

(a) Ona zobaczyła, że drzewo miało "owoce dobre do jedzenia" (np. przemawiające do jej cielesnego apetytu), "miłe dla oczu" (np. przekonywujące jej rozsądek i uczucia), "godne pożądania dla zdobycia mądrości" (np. pociągające dla jej intelektu).

(b) "Zerwała z niego owoc i zjadła". To było jej dzieło i czyn.

(c) "Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł". (1 MOJŻESZOWA 3:6).

Sama popadła w grzech i zapragnęła by Adam do niej dołączył, co dobrowolnie zrobił. Zakazany owoc został obejrzany, pożądany, zerwany, zjedzony i dany drugiej osobie. Podczas tego procesu Słowo Boże zostało odrzucone, wola Boga została odparta i wyrzeczono się Jego drogi.

Istotą wszystkich grzechów jest pragnienie w sercu, by być niezależnym wobec Boga. Wynikiem tego jest zainteresowanie sobą, a nie Bogiem i postawienie siebie na pierwszym miejscu, które jest ważniejsze niż posłuszeństwo Bogu. W sytuacji Adama i Ewy, końcowym aktem było wyrażenie grzechu, który już był popełniony w sercu i umyśle.

(5) WNIOSEK

Zapoczątkowany półtora wieku temu Darwinizm, akceptujący ateistyczną ewolucję i liberalną teologię u wielu przywódców kościelnych, doprowadził do wzrostu wątpliwości, zaprzeczania prawdziwości Słowa Bożego o wiele bardziej niż cokolwiek innego. Efektem jest to, że Zachodnie społeczeństwo nie tylko nie wierzy w sąd Boży - ale nawet nie wierzy w egzystencję Boga, którego głównym atrybutem jest świętość. Strategia szatana, która pokonała Ewę, okazała się nie mniej efektywna dla współczesnego człowieka!

Russell M. Grigg

Źródło: "Creation Ex-Nihilo" Księga 16:3, czerwiec-sierpień 1994