Prosiak i Ty

Wielu chrześcijan twierdzi, że biblijne prawa dotyczące pożywienia nie odnoszą się do dzisiejszych czasów, jako że już żyjemy pod łaską, a nie pod prawem. W tym artykule koncentrujemy się na Pismach oraz skutkach chorobowych spożywania wieprzowiny, odkrywając, że Boże przykazania służą ku dobremu wszystkim, którzy są im posłuszni.

Kilka lat temu mieszkaliśmy w Devon, miasteczku handlowym. Nasz farmer - dziedzic i jego dwóch synów sprzedawało mleko od swoich krów, a pewnego dnia farmer opowiedział nam o następującym incydencie: 

Otóż na rogatce, przy wąskiej ścieżce leżącej w pobliżu jezdni, przy której mieszkaliśmy, stała stara chatka, a zanim została ona rozebrana, jedynym jej mieszkańcem była starsza, wiejska kobieta. Owa staruszka zawsze stawiała swój dzbanek lub miskę na progu, by być gotową na wczesne, poranne wezwanie mleczarza. Czynność ta, zanim zaczęto butelkować mleko, należała do codzienności. Pewnego dnia owa kobieta zatrzymała naszego dziedzica, podczas, gdy przechodził on w pobliżu jej ogrodu i powiedziała mu, że dzień wcześniej o mało co nie straciła całego mleka. Kiedy poszła zabrać je z progu zauważyła, że w mleku pływa zdechły szczur. "Był martwy, kiedy go wyciągnęłam", powiedziała, "a połowa mleka rozlała się, ale udało mi się uratować go tyle, żeby wystarczyło na jedną herbatę."

Przypuszczalnie reakcja czytelników jest podobna do naszej, kiedy farmer opowiedział nam tą historię! "Uf! Jakie obrzydliwe! Chcieć pić mleko, w którym było ciało szczura! Skręca mnie, gdy o tym pomyślę!" Ale dlaczego cię skręca? Dlaczego czujesz wstręt? Dlaczego starsza pani nie powinna pić mleka, ani zjeść szczura?

Ten artykuł jest adresowany głównie do tych, którzy chcą być nazywani "chrześcijanami", ale modlimy się, aby trafił on w ręce nie-chrześcijan i tych, którzy są obojętni. Powyższa historia, opowiedziana jest głównie ku pożytkowi chrześcijan, którzy wierzą w Boże Słowo (Biblię), a w szczególności do tych wierzących, którzy mówią, że biblijne prawo odnośnie żywności nie ma znaczenia w czasach obecnych, gdyż teraz jesteśmy pod łaską, a nie pod zakonem. Ci dobrzy ludzie zazwyczaj cytują takie Pisma jak: "dla czystych wszystko jest czyste" (TYTUSA 1:1-15). "Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest dla tego, kto je za nieczyste uważa". (RZYMIAN 14:14). "Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym." (RZYMIAN 14:17). "A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą." (ŁUKASZA 10:8), przytaczają oni również sen Św. Piotra, kiedy widział spadające z nieba prześcieradło przepełnione wszystkimi rodzajami zwierząt, słyszącego przykazanie Pana: "Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz." (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:13). Dlatego dla tych chrześcijan powtarzamy, dlaczego ta staruszka nie powinna jeść nawet szczura. Jeśli wszystko jest czyste, to i szczur był czysty. Jeśli nic samo w sobie nie jest czyste, wówczas szczur był oczyszczony i powinien być zjedzony z dziękczynieniem. Gdzieś w tym rozumowaniu jest pomyłka, czyż nie? Bądźmy szczerzy! Dobrze wiemy, że szczur nie jest czysty, ani oczyszczony, lecz jest raczej brudnym, zapchlonym śmieciarzem, mieszkającym w kanałach, który żywi się w szambie. Św. Paweł nie mylił się, ale jego słowa w tamtym momencie mogą być źle zrozumiane, jeśli nie bierze się pod uwagę okoliczności, które towarzyszyły ich użyciu. Powiedzmy otwarcie. Prawdziwa historia umieszczona na wstępie, dotycząca starszej kobiety i szczura nie była powiedziana "na darmo". Fakt, że Św. Paweł napisał w ten sposób oraz, że nasz Pan powiedział Św. Piotrowi, żeby ten wstał i jadł, nie oznacza, że nie musimy przestrzegać Biblijnego Prawa dotyczącego pożywienia. Bóg, który pozwolił na istnienie szczura, pozwolił także na istnienie świni (a ten artykuł w szczególności odnosi się do świni) i nigdzie w Swoim Słowie nie wyraził się o tych zwierzętach, jako o pożywieniu dla człowieka.

Czas nie pozwala na omówienie wszystkich stworzeń, których nie wolno jeść, i których spożycie jest dozwolone. Uważny czytelnik może zajrzeć do rozdziału jedenastego, 3 Księgi Mojżeszowej oraz do rozdziału czternastego, 5 Księgi Mojżeszowej i sam dokładnie przestudiować całą kwestię Bożych praw dotyczących żywienia. 

Świnia 

Autor nie bez znaczenia sam ogłaszał fakt, że prosię czy świnia nie nadają się na pokarm dla człowieka. Dzięki Bogu, jest wielu, którzy są prowadzeni przez Niego i Jego Słowo, którzy dawno temu przestali jeść zabronioną żywność oraz powiedzieli o tym innym. Damy kilka przykładów, zanim rozpatrzymy medyczne i naukowe aspekty. 

Inny przyjaciel - farmer, który czerpał duże dochody z hodowli świń, przekonał się o potrzebie przestrzegania Praw dotyczących żywności danych przez Wszechmogącego i Miłosiernego Boga - Jedynego Zbawiciela Ludzkości - dlatego pozbył się wszystkich swoich świń. Jego żona była nieszczęśliwa widząc go jak odrzuca to główne źródło dochodu, mimo że była chrześcijanką, próbowała namówić go do pozostawienia zwierząt. On mimo wszystko był stanowczy w przestrzeganiu Słowa Bożego. W bardzo krótkim czasie, podczas gdy trzymał w czystości swoją hodowlę, otrzymał zupełnie inne źródło dochodu i w ten sposób był nagrodzony za swoją wytrwałość w posłuszeństwie. Przecież wszyscy chrześcijanie mogliby być posłuszni, zamiast dyskutować na temat przykazań Bożych. Można byłoby dzięki temu uniknąć nieopisanych cierpień, - bólu, płaczu, żałoby - jednak "Nie"!

Inny przypadek, pielęgniarka, która była chrześcijanką prowadzoną przez Wszechmocnego, lecz nie miała na względzie praw Starego Testamentu, podczas swoich studiów zobaczyła tak wiele na temat nieczystości świń, że wiedziała, iż nie będzie mogła już nigdy jeść mięsa wieprzowego, ani podawać go innym. Później Pan pokazał jej głębokość Pism, dlatego nie sprzeciwiała się w przestrzeganiu Prawa dotyczącego żywności, gdyż Stwórca doskonale wiedział, że świnia, jako pokarm jest obrzydliwością we wszelkim znaczeniu tego słowa.

W IZAJASZA 55:8 i 9 widzimy coś duchowego porównane z wiedzą człowieka: "Bo myśli Moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi Moje - mówi PAN. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi Moje są wyższe niż drogi wasze, i myśli Moje niż myśli wasze." W 3 Mojżeszowej, rozdział jedenasty oraz w innych częściach Biblii, Pan nie objawia nam wiele na temat spożywania świń. Spożywanie wieprzowiny jest po prostu zakazane przez prawo nadane Izraelowi. "Wieprza ., ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozdzieloną racicę, lecz nie przeżuwa pokarmów, ten jest dla was nieczysty. Mięsa ich jeść nie będziecie, ani nie będziecie się ich dotykać. Są one dla was nieczyste". (3 MOJŻESZOWA 11:7-8). Jedzenie wieprzowiny jest przez Boga surowo zakazane. "... jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach..." (IZAJASZA 65:4). PAN pokazuje, że w Swoim królestwie ukarze wszystkich, którzy czynią ofiary ze świni. Daje do zrozumienia, że Zbawiciel zapłacił ofiarę za wszystkich, ale dla tych, którzy gardzą tym, Jego ofiara jest daremna. Mimo, że właściwa ofiara została złożona w czasach Kalwarii, w czasach królestwa te ohydy są wciąż czynione, i dlatego też Pan będzie miał najgorsza propozycję dla tych, którzy rozlewają - świńską krew (IZAJASZA 66:3). Zgodnie z IZAJASZA 66:17 ci, którzy jedzą wieprzowinę są nazwani bałwochwalcami, którzy poniosą za karę w dzień powrotu Pana.

Nowotestamentowa historia o synu marnotrawnym mówi o tym, że kiedy ten młody człowiek na skutek swojego buntowniczego życia roztrwonił wszystkie swoje pieniądze i był pozbawiony środków do życia, musiał przyjąć najpodlejszą z możliwych prac - został wysłany na pole po to, żeby karmić świnie.

Nasz Pan, który nigdy nie marnował jedzenia (JANA 6:12-13), mimo wszystko zniszczył świnie (ŁUKASZA 8:26-39).

Interesujące jest zwrócenie uwagi na to, że Św. Łukasz, "Ukochany Lekarz" był tym, który pod kierownictwem Ducha Świętego zapisał wydarzenia dotyczące świń - NIE pozwólcie, aby nie było to niezauważone, dotyczyło to kwestii związanej z ludzkim pożywieniem.

Jeszcze jedno pismo - nasz Pan mówi: "Nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was." (MATEUSZA 7:6). Żadna rozsądna osoba nie będzie rzucała pereł ani żadnych innych cennych rzeczy przed świnie. To spostrzeżenie naszego Pana ma o wiele głębsze znaczenie. Świętość i cenne rzeczy nie mają nic wspólnego ze świniami. Jednak tysiące rzucają swoje perły zdrowia - zdrowia danego przez Boga, przed świnie, jedząc i wkładając do swojego ciała te obrzydliwości. Dlatego tak wiele osób cierpi na różne choroby. Grzech jest przekroczeniem Bożego Prawa, a Prawo mówi, że nieposłuszeństwo przyniesie "wszelką chorobę i zarazę". Wielu ludzi znajduje wiele wymówek na swoje nieposłuszeństwo: "tysiące ludzi żyje długo i nigdy nie choruje, mimo tego, że jedzą wieprzowinę!" My sami znaliśmy starszą kobietę, która mając sto lat ciągle gotowała dla swojej rodziny. Dożyła 102 lat i nigdy nie widzieliśmy jej chorej, a ciągle jadła wieprzowinę, całkowicie ignorując Boże Prawo zabraniające tego. Być może gdyby była tego świadoma i odpowiednio karmiła swoją rodzinę jej córka nie umarłaby w bardzo młodym wieku z powodu jakiejś choroby wewnętrznej. Moglibyśmy przedstawić powody, dlaczego niektórzy ponoszą za to karę, a niektórzy nie. W każdym razie my zajmujemy stanowisko, że posłuszeństwo jest pierwszą i najważniejszą zasadą i kiedy to wiemy musimy być posłuszni.

Charles Kingsley powiedział: "Wierzcie w całą Biblię. Wierzcie rozumowo w to w co możecie, a jeśli nie możecie wierzyć w coś rozumowo, wierzcie w to poprzez wiarę". Jeśli naprawdę wierzymy, to zaakceptujemy, że to co Bóg nazywa obrzydliwością jest obrzydliwością.

Trudno jest zmienić nawyki, szczególnie te dotyczące radości jedzenia i ci czytelnicy, którym cały czas wydaje się, że mogą jeść wieprzowinę (bekon na śniadanie, smalec do smażenia, pachnące kiełbaski itd.) powinni zastanowić się nad podanymi poniżej faktami. 

Historia pewnego przypadku

Mamy przed sobą kopię The Nursing Mirror z 3 czerwca 1960 roku, w którym jest przedstawiona historia małej dziewczynki cierpiącej na epilepsję. Wstępem do przedstawienia tego przypadku niech będzie opis Taenia Solium (tasiemiec pospolity) odkrytego w jelitach człowieka. Jaja tego tasiemca rozwijają się we wnętrzu świni i dorosły osobnik żyje nawet do czterech tygodni po tym, jak świnia zostaje zabita. Zamrażanie nie zabija tego tasiemca. The Nursing Mirror stwierdza: "Jeśli torbiele (larwalne stadium tasiemca) dostaną się do mózgu mogą stać się przyczyną epilepsji."

Dziecko, którego przypadek opisujemy wykazywało różne symptomy przed znalezieniem się w szpitalu. Były to ataki bólu; drętwienie lewej ręki i nogi; wymioty i skurcze lewej strony twarzy. W szpitalu miało kilkakrotnie objawy ataksji. (Ataksja jest to niemożność kontrolowania mięśni, rezultatem tego są nieregularne i konwulsyjne ruchy). Po różnych badaniach i testach, zdecydowano zająć się tą sprawą. W korze mózgowej dziewczynki znaleziono trzydzieści larw tasiemca, większość była tak mocno osadzona, że nie można ich było oderwać. Niektóre były przyczepione do błony mózgowej i zostały one usunięte. Po kilku tygodniach zajmowania się tą sprawą, można było wyciągnąć wnioski i przewidzieć możliwe jej skutki. Wycinek z artykułu: "...prawdopodobieństwo powtórnego ataku jest bardzo możliwe w przyszłości, ataki te będą wzrastać zarówno w większym stopniu jak i natężeniu." Stanowisko w tej sprawie zajęła pewna pielęgniarka, jej zdaniem ta choroba będzie się rozprzestrzeniać i roznosić, jeżeli dzieci nie otrzymają w odpowiednim czasie pomocy medycznej i chirurgicznej.

Zapalenie opon mózgowych

Osobiście znaliśmy pewną rodzinę, która byłaby szczęśliwa gdyby nie jedna rzecz. Utrata czteroletniego małego chłopca spowodowała duży smutek rodziny. On zmarł na zapalenie opon mózgowych. W tej sprawie, w odróżnieniu do tej o której wspomnieliśmy poprzednio, nie wiemy wiele o odkryciach medycznych, gdyby nawet na żądanie wyjęto i zbadano mózg - wiemy natomiast, że dawano temu małemu chłopcu do jedzenia wieprzowinę, pochodzącą z różnych części świni. Nie mając świadomości tego tematu, ignorując Prawa Boże co do pożywienia, matka dawała mu kanapki z boczkiem, szynką itd, myśląc, że jest on dobrze odżywiony. Kiedy nadeszła choroba, rozwinęła się szybko - zabijając go.

Na spotkaniu w północnej Anglii rozmawialiśmy ze wszystkimi zebranymi. W odpowiedzi na pytanie, zwróciliśmy uwagę, że nawiązując do pewnych źródeł, wieprzowina musi być bardzo długo gotowana, aż wszelka zaraza z niej zostanie zniszczona . Pewien emerytowany farmer, czując się bardzo pewnie w tej materii, podskoczył i zawołał "rozmówczyni czy nie przesadzasz? Tak daleko jak to dotyczy świni, i ryb, które są bez łusek i skorupy, ich robak nie jest na diecie '." Dalej mówił, że gdyby zjadł jakiekolwiek nieświadomie, i odkrył by to w odpowiednim czasie, on chciałby zwymiotować, zanim by miało to wejść w jego system. Powtórzył "Ich robak nie jest na diecie". 

Tasiemiec czy Cestoda

To może rozwinąć się do robaka sporej długości. Widzieliśmy kota, który spędził całe życie na farmie świń, z wydzielonym białym segmentem tasiemców długości stopy. Czasami te małe zwierzęta dzieliły miejsce w tych segmentach robaków - niektóre bardzo małe, niektóre większe - a prochy robaków dawały tylko krótką - ulgę w życiu. Każdy segment tych tasiemców może przybierać dwie formy żywych organów męskich i żeńskich. Incydentalnie, na tej farmie widzieliśmy odkażanie każdej nowo narodzonej świni. "Wszystkie świnie muszą być odkażone", powiedział nam. Niestety wkrótce świnie znowu są zakażone. 

Chambers's Encyklopednia, Roz. 3, strona 245, opisuje o szkodliwości tasiemców wieprzowych (T. solium) powiedział, że mogą wzrastać od dwóch do sześciu jardów długości. "Te... zwyczajnie widziane, i zwykle odkrywane przez inspektora mięsnego; jeżeli nie odkryte, to są zabijane przy dokładnym gotowaniu..." "Świnia jest zanieczyszczonym tucznikiem, jak ma infekcję, to dość poważną..." Reszta jest nasza.

Czuliśmy, że musimy powiedzieć naszemu znajomemu rodziny, który lubi bekon, wieprzowinę itd., on był poniekąd przychylny do osób nie jedzących wieprzowiny. Dobrze mu się powodziło w dotychczasowej pracy w fabryce kiełbasek, podczas przerw w pracy patrzył na kilka dziewczyn, które były zajęte zwłokami świń z których oddzielono poszczególne części. W pewnym momencie zobaczył że części, które leżały na stosie na podłodze poruszyły się, niektóre same się oddzieliły i ruszały. Zafascynowany, zapytał się, co to znaczy. Powiedziano mu, że te ruchy są spowodowane obecnością żywych robaków w surowym mięsie. później mógł wziąć kilka skrawków tych robaków wieprzowych z tego stosu do słoika. Pewien członek rodziny powiedział nam, "Mój brat niedawno widział te robaki wychodzące z każdej świni!" Ten młody mężczyzna je teraz króliki zamiast wieprzowiny. Autor, nawiasem mówiąc, widział kilka rzędów gotowych kiełbasek w których w co trzeciej były gnieżdżące się robaki. Jednak, kiedy to wykryto, ktoś potraktował to łagodnie!

Włośnica

Efektem tej choroby jest daleko rozpowszechnione i ciężkie w diagnozie odkrycie tak zwanych symptomów reumatyzmu, paraliżu mięśni, anemii, wewnętrznego krwawienia - a nawet ślepoty. Kiedy niedawno, zanim opublikowano ten artykuł, grupa ekspertów spotkała się w nowojorskim szpitalu, Cornell Medical Centre, z chorobą włośnicy, doszło wtedy do bardzo szokującego odkrycia. Pan z pewnością patrzył na to z dużym obrzydzeniem, ale nawet człowiek - oświecony - może zobaczyć, że jest to "szokujące". Powołując się na grupę, która miała wydać ekspertyzę dla wydawcy naukowego, gazeta New York Herald Tribune, przytoczyła słowa jednego z naukowców, który opisuje tą sytuację jako narodową hańbę. On stwierdził, że tę chorobę można napotkać u co czwartej osoby w różnym wieku. Zakażenie jest przenoszone do organizmu ludzkiego przez te robaki. (z innych źródeł wiemy i możemy dodać, że mogą również występować bardzo drobne robaki, tak więc proszę nie myśleć, że moglibyście je zobaczyć lub ich części!) Powiedział również, że jeden kawałek nieodpowiednio ugotowanej wieprzowiny wielkości liścia od herbaty może zawierać tysiące tych robaków, zarówno żeńskich jak i męskich. Raz przedostałe się robaki do systemu trawiennego rozwijają się w dorosłe pary. Każdy dorosły osobnik rozmnaża się na tysiące młodych, które rosną w jelitach a potem wędrują przez obieg krwi do mięśni, gdzie formują gniazda. (Te informacje pochodzą z Prophetic News Herald, grudzień, 1964, i z czasopisma Kingdom Digest).

Jeżeli jakikolwiek czytelnik cierpi ze względu na wymienione tu objawy, nie będzie mógł powiedzieć, że nigdy nie jadł wieprzowiny, ale MOŻE powiedzieć, że od tego dnia nie będzie już nigdy próbował tej nieczystej rzeczy. Bekon, szynka, wieprzowina itd., gotowana normalnie może być często gotowana nieadekwatnie.

Chambers's Encyklopednia, Roz. 14, Str. 742, ogólnie pod głównym nagłówkiem Robak Pasożytujący w Człowieku mówi "Trichinella spiralis, ten przypadek włośnicy, jest normalnie pasożytem występującym u świń i szczurów".

Jest dużo rodzajów robaków I pasożytów przenoszonych do organizmu człowieka a symptomy ich egzystencji są różne. Jest tylko jedna odpowiedź do tego, dokładna higiena i pełne posłuszeństwo. 

Rak

Ciekawe, jaki byłby rezultat badań prowadzonych nad rakiem, gdyby zwrócono uwagę na zakazy jedzenia wydane przez Stworzyciela i Bożego Lekarza? Ta plaga może zacząć nas uderzać i może wtedy poczujemy jak niesamowicie duże sumy pieniędzy zostały zmarnowane przez zwolenników podążających za wskazówkami małej wagi, bądź zupełnie złymi. Zauważmy, że pomimo wszystkich poszukiwań, rak w dalszym ciągu utrzymuje się wśród ludzi. Być może jest prawdą, że rak może być wywoływany przez więcej, aniżeli tylko jeden powód. Brak różnych minerałów może być jednym z tych powodów, dlaczego padamy jego ofiarą. Jest wystarczająca ilość dowodów, że rak płuc jest spowodowany przez palenie - chociaż sami palacze, oraz ci, którzy cierpią z tego zyski zaprzeczają temu. Chociaż może to nie jest jeszcze w pełni ustalone, że jest bezpośredni związek pomiędzy zjadaniem wieprzowiny a rakiem lub pomiędzy spożywaniem skorupiaków i tymi chorobami, sugerujemy, że zjadanie zakazanych rzeczy ma jak największy związek z nimi wszystkimi. Dołączamy się by wspomóc ten spór.

Sklep z herbatą w Londynie:
Po spotkaniu w południowym Londynie, autor i inni zdecydowali się mieć "czas na herbatkę i ciastkor". Przy stole obok usiadł chrześcijanin, który miał być na tym samym spotkaniu. Był on właścicielem sklepu spożywczego w Walii. Przybył aby przyłączyć się do głównej grupy i wkrótce rozmowa zaczęła obracać się wokół Prawa Żywienia z Biblii. "Niedługo wszystkie świnie będą miały raka" powiedział nasz przyjaciel i kontynuował dalej. Mówił nam gdzie można to znaleźć. "Wiem", powiedział, "że Biblia zakazuje jedzenia wieprzowiny, ale lubię ją i boję się, że wkrótce zaprowadzi mnie to do choroby". Wszyscy czuliśmy smutek - po prostu życzyliśmy sobie, żeby on był bardziej skoncentrowany na przestrzeganiu Bożego Prawa. Bardzo szybko po tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że umarł, a przyczyną jego śmierci był rak.

Studiowanie Biblii:
Uczęszczaliśmy na stiudia biblijne i pewnego dnia zostaliśmy poproszeni o danie krótkiego kazania na jakiś temat. Wybraliśmy Prawo żywienia. Po spotkaniu pewien mężczyzna wyszedł do przodu i powiedział, że nie może zgodzić się dzisiaj z tym prawem. Powiedział: "Jem wszystko co mi się podoba. Kiedy będę prosił o błogosławieństwo na wszystko co spożywam, Bóg sprawi, że to jedzenie nie będzie mi szkodziło". Kilka tygodni później na spotkanie z nami przyszła jego żona. "Przyszłam, aby powiedzieæ wam, że mój mąż leży ciêżko chory w szpitalu. Lekarze mysleli, że ma wrzody na dwunastnicy, ale tuż przed operacją wykryto u niego raka złośliwego, w takim stadium, że było już za późno na jakąkolwiek pomoc". Ten drogi człowiek odszedł kilka tygodni później. On miał pewność, że teraz jesteomy pod łaską, a nie pod prawem i dlatego możemy jeoæ wszystko na co mamy ochotê. Niestety! On nie widział, że jest wielu innych chrześcijan, którzy wiedzą, że Bóg nigdy nie pobłogosławi jedzenia, które zakazuje jeść. 

Ostatnie przemyślenia

Słowo Boże jest bardzo "przejrzyste". Nigdy nie używa wyrażeń, które są zbyteczne lub bez znaczenia. W 2 MOJŻESZOWEJ 15:26 czytamy: "...Jeżeli pilnie będziesz słuchać głosu PANA, Boga twego, i czynić będziesz to co prawe w oczach jego, to żadna choroba, którą dotknąłem Egipt, nie dotknie ciebie, bom Ja, PAN, twój lekarz". Znowu w 5 MOJŻESZOWEJ 7:11 i 15: "Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, któreJa ci nakazuję spełnić. PAN oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy Egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą". O ostrzeżeniu odnoszącym się do nieposłuszeństwa możemy czytać w 5 MOJŻESZOWEJ 28:58-60: "Jeżeli nie będziesz spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem PANA, BOGA TWEGO, to PAN niezywkłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstw, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi, I sprowadzi na ciebie wszelkie choroby egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie".

Co było tą egipską chorobą, która mogła być karą za nieposłuszeństwo w stosunku do mądrości kochającego Boga? Informacja w Encyklopedii Chambers'a pod hasłem: "Robaki rojące się w człowieku - o których mówiliśmy już wcześniej, mogą nam ją w pewnym stopniu przybliżyć. "...i nasza wiedza o istnieniu i skutkach podobnego pasożyta przenoszonego w torebkach nasiennych człowieka, znajduje się na egipskich papirusach z około 1500 roku przed naszą. Zawierają one uwagi o wywoływaniu anemii, bardzo jasno opisują, że jej powoedem był ancylostomiasis. Dzisiaj jednym z wielu problemów medycznych Egiptu jest robak jelitowy, schistosomiasis. Dowodem na to, że nie jest to nowy problem było odkrycie schistosomisis w jajach w rozcięciu części tkanki chroniącej pharaohs..." Odwołanie do medycznego słownika pokazało, że "ancylostomiasis" lub "ankylostoma" to glista obła. "Helminth" to infekcja jelit wywołana przez pasożyty.

Howard B. Rand w swojej książce Przegląd Bożego Prawa uczynił następujące notatki: "Gdziekolwiek jest choroba pośród Jego ludu... oznacza to, że odmawiają oni bycia posłusznymi Jego prawom. Życie w bólu i cierpieniu oraz przedwczesna śmierć jest skutkiem nieprzestrzegania prawa dotyczącego zdrowia. Pewne podstawowe prawa są dane w Biblii, jeśli ich przestrzegasz dadzą ci zdrowie i energię, taką jaką miał Mojżesz, który umarł w wieku 120 lat, a Biblia mówi: "Wzrok Jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość". (5 MOJŻESZOWA 34:7).

Mój przyjaciel ze świata medycznego stwierdził: "Jeśli ludzie zrozumieją, że nawet jeśli robak umrze, uszkadza on tkankę i pozostawia ja rozognioną. Są pewne otwarcia inwazji na inny organizm czy zarodek produkujący wiêcej form choroby. Możliwe są także złośliwe narośla."

Czytelniku, ten artykuł jest pisany dla twojego dobra oraz dobra osób, które kochasz. Jest pisany z błaganiem, ale jest KTOŚ, kto błaga o wiele bardziej, a jego mądrość jest NIESKOŃCZONA: "Jeśli mnie kochacie, przykazań moich przestrzegać będziecie".

Doro Stell, A.R.C.A.

Źródło: The Ensign Message, październik-grudzień 2000