Duch Święty

 

Co Biblia Mówi o Duchu Świętym

"Co Biblia Mówi o Duchu Świętym" zawiera Pisma opisujące biblijny chrzest w Duchu Świętym. Artykuł ten wyjaśnia również rolę Ducha Świętego i konieczność bycia wypełnionym Duchem ze znakiem mówienia innymi językami. 

Dowodem Chrztu Duchem Świętym Jest Mówienie Językami

Ten artykuł wraz z popierającymi Pismami pokazuje jakie miejsce zajmuje chrzest w Duchu Świętym. Języki są pokazane jako biblijny znak wypełnienia Duchem. Artykuł wyjaśnia również dlaczego bycie wypełnionym Duchem jest konieczne, kiedy to Duch daje siłę do życia chrześcijańskiego. 

Moc z Wysokości

Całe Zgromadzenie pragnęło, bym powiedział o tym coś więcej. Zatem, w Dniu Pańskim jako temat kazania wybrałem stwierdzenie Chrystusa, że Ojciec bardziej pragnie dać Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą, aniżeli my pragniemy dawać dobre dary naszym dzieciom.

Owoce i Dary Ducha Świętego

Czym jest 9 owoców i 9 darów Ducha Świętego?

Świadectwo Wielkich Ludzi Przebudzeń

Długo przed przebudzeniami zielonoświątkowymi na początku minionego wieku, Quakersi, Finney, Wesley, generał Booth i wielu innych mówili językami, kiedy Bóg rozsiewał przebudzenia na przestrzeni wieków.

Dary Ducha

W tym urywku z czasopisma "Krzyk Wojny" Armii Zbawienia, generał Booth podkreśla wagę darów duchowych. Apostołowie posiadali je - i my również powinniśmy je mieć.