Duch Święty

 

Co Biblia Mówi o Duchu Świętym

"Co Biblia Mówi o Duchu Świętym" zawiera Pisma opisujące biblijny chrzest w Duchu Świętym. Artykuł ten wyjaśnia również rolę Ducha Świętego i konieczność bycia wypełnionym Duchem ze znakiem mówienia innymi językami.  Czytaj więcej about Co Biblia Mówi o Duchu Świętym

Dowodem Chrztu Duchem Świętym Jest Mówienie Językami

Ten artykuł wraz z popierającymi Pismami pokazuje jakie miejsce zajmuje chrzest w Duchu Świętym. Języki są pokazane jako biblijny znak wypełnienia Duchem. Artykuł wyjaśnia również dlaczego bycie wypełnionym Duchem jest konieczne, kiedy to Duch daje siłę do życia chrześcijańskiego.  Czytaj więcej about Dowodem Chrztu Duchem Świętym Jest Mówienie Językami

Moc z Wysokości

Całe Zgromadzenie pragnęło, bym powiedział o tym coś więcej. Zatem, w Dniu Pańskim jako temat kazania wybrałem stwierdzenie Chrystusa, że Ojciec bardziej pragnie dać Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą, aniżeli my pragniemy dawać dobre dary naszym dzieciom. Czytaj więcej about Moc z Wysokości

Świadectwo Wielkich Ludzi Przebudzeń

Długo przed przebudzeniami zielonoświątkowymi na początku minionego wieku, Quakersi, Finney, Wesley, generał Booth i wielu innych mówili językami, kiedy Bóg rozsiewał przebudzenia na przestrzeni wieków. Czytaj więcej about Świadectwo Wielkich Ludzi Przebudzeń

Dary Ducha

W tym urywku z czasopisma "Krzyk Wojny" Armii Zbawienia, generał Booth podkreśla wagę darów duchowych. Apostołowie posiadali je - i my również powinniśmy je mieć.  Czytaj więcej about Dary Ducha