Biblia a Halloween

„Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła
z dala się trzymajcie..”
1 TESALONICZAN 5:21-22
 

Celebracja Zła

Halloween jest religijnym dniem, ale nie jest dniem chrześcijańskim. Tom Sanguinet, były arcykapłan w Wicca powiedział: „Nowoczesne święto, które nazywamy Halloween ma swoje korzenie w pełni księżyca przypadającej na około 1 listopada, nowego roku czarownic. Jest to czas, gdy duchy (demony) miały być w swojej szczytowej mocy i odwiedzały planetę Ziemię ... Halloween jest czysto i absolutnie złe, i nie ma w sobie nic co kiedykolwiek mogłoby być do przyjęcia przez Pana Jezusa…”

Dzień Śmierci

Halloween ma silne korzenie w pogaństwie i czarnej magii. Zaczynał się tak samo jak festiwal Druidów Samhain. Celtowie uznawali 1 listopada za dzień śmierci, ponieważ na półkuli północnej, był to początek zimy, liście opadały, wcześniej robiło się ciemno, spadała temperatura. Uważali, że ich bóg słońca, tracił siły, a Samhain władca śmierci przytłaczał boga słońca. Druidzi także nauczali, że w dniu 31 października, w przeddzień tego święta, Samhain zbierał wszystkie duchy, tych którzy zmarli poprzedniego roku, aby powróciły do dawnego domu i odwiedziły żyjących

Ofiary z Ludzi i Zwierząt

W Halloween, od tysięcy lat, druidzcy kapłani przeprowadzali szatańskie ceremonie kultu, wktórych koty, konie, owce, woły, ludzie i inne ofiary były otaczane, wpychane do neopogańskich klatek wicca i palone na śmierć. Te ofiary z ludzi i zwierząt miały najwyraźniej uspokoić duchy Samhain i trzymać je z dala, by nie wyrządziły żadnej szkody.

Poczęstunek Albo Psikus

Aby uzyskać te ofiary, druidzcy kapłani chodzili od domu do domu prosząc o tłuste cielęta, czarne owce i ludzi. Tym, którzy dawali obiecywano dobrobyt, a tym, którzy się nie poddali, grożono i przeklinano. Od tego pochodzi wyrażenie „poczęstunek albo psikus”.

Jack-O-Lantern

Jack-O-Lantern, halloweenowa lampa zrobiona z wydrążonej dyni lub czaszki ze świecą wskazywała gospodarstwa i domy, wspierające religię druidów oraz zapraszała na „poczęstunek”, gdy rozpoczynał się siejący grozę Halloween. W światowej encyklopedii czytamy: „pozornie nieszkodliwa, oświetlona twarz dyni Jack-O-Lantern jest starożytnym symbolem potępionej duszy”.

Taniec Śmierci

Podczas gdy ludzi i zwierzęta krzyczących w agonii, palono na śmierć, druidzi i ich zwolennicy ubierali się w stroje wykonane ze skór zwierzęcych i ich głów. Tańczyli, śpiewali i skakali przez płomienie w nadziei odparcia złych duchów.

 

Dom Horroru

Jednym z popularnych bohaterów Halloween był hrabia Drakula, postać prawdziwa. Drakula żył w latach 1431/1476. Podczas swojego sześcioletniego panowania, hrabia Drakula przeprowadził masakry na ponad 100.000 mężczyzn, kobiet i dzieci w najbardziej ohydny sposób. Opracował plan, aby pozbyć się ze swojego kraju ciężaru żebraków, niepełnosprawnych, chorych i osób starszych, zapraszając ich na ucztę do jednego z swoich pałaców. Najpierw dobrze ich nakarmił i upił. Potem się zapytał: „Czy chcecie być bez trosk, aby wam niczego nie brakowało na tym świecie?” Kiedy jego goście krzyknęli: „Tak!” Drakula kazał zabić pałac deskami i podpalić. Nikt nie uciekł z tego oryginalnego „domu grozy.”

Słowo Boże

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił” (5 MOJŻESZOWA 18:9-14).

„Będą pouczyć lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste” (EZECHIELA 44:23).

„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach” (OZEASZA 4:6).

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (PRZYPOWIEŚCI 22:6).

„Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi” (MATEUSZA 18:6-7).

„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego” (RZYMIAN 12:9).

„Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości” (RZYMIAN 13:12).

„Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów” (1 KORYNTIAN 10:21).

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? … Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was” (2 KORYNTIAN 6:14-17).

„I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie” (EFEZJAN 5:11).

„Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (FILIPIAN 4:8).

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 TYMOTEUSZA 4:1-2).

„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (JAKUBA 4:7).

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (JAKUBA 1:27).

„Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga” (3 JANA 11).

Uczestnicząc w Pogańskich Zwyczajach

Zamiast uczestniczyć w pogańskich zwyczajach, brać udział w neopogańskim kulcie czarownic Wicca, obchodzić Halloween, pozwalać, aby nasze dzieci uczyły się okrucieństw bawiąc się w śmierć, powinniśmy raczej zachęcić naszą rodzinę i zgromadzenie do obchodzenia Dnia Reformacji 31 października.

Dzień Reformacji kontra Halloween

To było 31 października 1517 r., kiedy dr Marcin Luter przybił 95 Tez na drzwiach Schlosskirche (kościoła zamkowego) w Wittenberdze, w Niemczech. Jego śmiałe wyzwanie przeciwko niebiblijnym praktykom średniowiecznego rzymskiego papiestwa zainspirowało Reformację Protestancką. Wszystkie wierzące w Biblie kościoły powinny obchodzić to największe przebudzenie Wiary i wyzwolenia. Reformacja była jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w historii powszechnej. Energie, które zostały wyzwolone podczas ponownego odkrycia Biblii w języku powszechnym doprowadziły do najbardziej niezwykłego duchowego Ożywienia w historii. Reformacja uwolniła chrześcijan z Północnej Europy od dekadencji pogaństwa Renesansowego i poprowadziła do największej swobody i naukowych odkryć w historii.


Każdy wierzący w Biblię chrześcijanin powinien obchodzić Dzień Reformacji. Żaden chrześcijanin nie powinien brać udziału w obchodzeniu okultystycznego Halloween.


Jesteśmy w centrum duchowej światowej wojny. Z coraz większą częstotliwością podczas Halloween mają miejsce znęcanie się nad zwierzętami, wandalizm a nawet morderstwa. W trakcie każdego Halloween wiele tysięcy zwierząt, a nawet ludzi są składani w ofierze w satanistycznych rytuałach na całym świecie. W tym samym czasie miliony innych ludzi, wliczając w to również chrześcijan uczestniczy w obchodach Halloween. Halloween to najlepszy czas werbunku dla czarownic i satanistów. Wielu ludzi zeznało, że podczas party Halloween są zapoznawani z okultyzmem. Halloween jest rytuałem religijnym, jednak nie chrześcijańskim.

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (RZYMIAN 12:21).

DOKONUJĄC WYBORU

31 października to dobra pora by zebrać się i przeciwstawić Halloween, mobilizując swoją rodzinę i zgromadzenie by obchodzić Dzień Reformacji, i zaangażować się w duchową wojną poprzez gorliwą modlitwę, dzieląc się Psalmem, Ewangelią z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, szczególnie tymi, którzy bezmyślnie uczestniczą w tym okultystycznym święcie wróżb, nekromancji, ofiarowywania ludzi i znęcania się nad zwierzętami.

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (EFEZJAN 6:10-18).

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont, 7735
Cape Town, South Africa