Jakie jest znaczenie waszego znaku?

NAZWA: CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

Our logoNasza nazwa wskazuje na kilka aspektów naszej wspólnoty: jesteśmy chrześcijanami, opierającymi swą wiarę na Biblii, Bożym Słowie. Opieramy się mocno na tradycji reformatorów i tych, którzy wzniecali powstania, którzy byli przed nami. Pośród nich są: Martin Luther (Reformacja Protestancka), John Wesley (Kościół Metodystyczny), General Booth (Armia Zbawienia). Popieramy protestanckie wartości i wyznajemy "zbawienie jedynie przez Chrystusa" i "jedynie przez Biblię" jako podstawę naszej wiary.

Ponieważ jesteśmy zorganizowani w grupy domowe, przybraliśmy nazwę "Assemblies", aby wskazać, że jest jedna organizacja, lecz wiele grup.

Ostatecznie, "International" wskazuje, że jesteśmy rozprzestrzenieni w kilkunastu krajach, aby wypełnić Wielkie Przesłanie, które nakazuje przynieść Światło Ewangelii utraconym owcom Izraela (MATEUSZA 10:6) i być światłem dla świata.

PŁOMIEŃ

Geneza znaku naszej wspólnoty wywodzi się z czasu, gdy założony został fundament tej pracy w Chrystusie (zobacz Sekcję historii). Reprezentuje Ducha Świętego, wylanego na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy (DZIEJE APOSTOLSKIE rozdział 2): "I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich".

MIECZ

Miecz jest innym symbolem wziętym z Pisma. Trwa przy Słowie Bożym, które jest "żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (HEBRAJCZYKÓW 4:12). Biblia nakazuje chrześcijanom założyć zbroję Bożą włączywszy w to "miecz Ducha, który jest Słowo Boże" (EFEZJAN 6:17).

TRĄBKA

Trąbka symbolizuje prace chrześcijan na tym świecie - głoszenie Ewangelii i ostrzeganie grzeszników o Sądzie przychodzącym na ten świat. "Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi; gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski" (JOELA 2:1).

TARCZA

Nasz znak ma kształt tarczy i symbolizuje Bożą ochronę daną każdemu chrześcijaninowi, który trzyma się wiary (RZYMIAN 11:20). Ta "tarcza wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego" także jest częścią naszej duchowej zbroi (EFEZJAN 6:16).

CZERWONY KOLOR

Czerwień symbolizuje Krew Chrystusa przelaną za nasze grzechy i choroby na krzyżu, na Kalwarii, 2000 lat temu. W Dniu Sadu tylko ci mogą stanąć przed Bogiem, którzy "wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka" (OBJAWIENIE 7:14). Jezus powiedział: "To jest krew moja nowego przymierza, którą się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów" (MATEUSZA 26:28).