Biblia Gdańska

Różne wersje Biblii często prezentują różną naukę. Słowo Boże mówi "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki" (HEBRAJCZYKÓW 13:8). Jezus Chrystus jest Żyjącym Słowem Bożym, dlatego wiemy, że Boże Słowa się nie zmienią. W naszej wspólnocie używamy Biblii Gdańskiej z 1632 roku (BG). Przykłady na to, jak Biblia Gdańska i Biblia Tysiąclecia z 1984 roku (BT) przekazują różną naukę można zobaczyć w Jaka to Różnica czy Używam BG czy BT?

2 TYMOTEUSZA 3:16 mówi "Wszystko Pismo od Boga jest natchnione, i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości...Wszelka mowa Boża jest czysta..." (PRZYPOWIEŚCI 30:5). Pomimo tych Pism, BT i inne współczesne wersje opuszczają niektóre słowa, a nawet całe wersety. Dlaczego Wolicie Używać BG niż Współczesnych Wersji, jak BT? pokazuje różnice pomiędzy BG a BT w ich materiałach źródłowych i metodach tłumaczenia, ukazując wyższą wartość BG. Do głębszego przestudiowania tematu wersji Biblii polecamy dwie wspaniałe książki napisane przez Gail Riplinger: New Age Bible Versions i The Language of the King James Bible. Gail Riplinger szczegółowo zbadała te tematy i wykazała zarówno korupcję nowych wersji, jak i zademonstrowała inspirację Wersji Króla Jakuba (Biblia angielska).

Niektórzy ludzie dziwią się dlaczego Biblia Chrześcijańska nie zawiera tak wielu ksiąg, jak Katolicka. Znalezione zostały również inne pisma, których autorstwo przypisuje się ludziom Biblii. Temat, dlaczego te dodatkowe księgi nie są włączone do Biblii jest krótko przeanalizowany w Czy Zapomniane Księgi Powinny być Częścią Naszego Pisma?

1. Jaka to Różnica czy Używam BG czy BT?

2. Dlaczego Wolicie Używać BG niż Współczesnych Wersji, jak BT?

3. Czy Zapomniane Księgi Powinny być Częścią Naszego Pisma?