Videoclips

Veel plezier met onderstaande clips - met hymnen, preken, getuigenissen en muziekfragmenten uit verschillende bijeenkomsten en landen.

De Heilige Geest ontvangen - HANDELINGEN 2:38

Pastor Scott beschrijft het nieuwtestamentische patroon over de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen (andere talen). Cornwall, Engeland, augustus 1998

Testimony: My Mother Raised from the Dead - Twice!

(Bradfield, England, Summer 2006)

Fellowship in Australia

(Coffs Harbour, Australia, Winter 2015)

Assembly Band Practice - Getting Ready for the Group Photo

(Münchhausen, Germany, May 2004)

Assembly General Meeting - Singing Hymn "Exodus" with Clips from Glastonbury

Glastonbury and Cornwall are locations where legend claims Jesus may have been before He was 30 years old.

(Cornwall, England, Summer 1998)

Pastor Scott - An Eternal thought

(Bradfield, England, Summer 2006)

Brethren gathering in Toronto

(Toronto, Canada, 2016)