Het programma van de zondagsschool

De zondagsschool verzorgt een programma voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Het is zo ontworpen om kinderen gedurende 3 jaar te leiden bij het leren en begrijpen van verschillende bijbelse onderwerpen. Tijdens deze periode zullen de kinderen met vele verschillende onderwerpen en aan de hand van activiteiten door de hele Bijbel werken. Het programma is ook afgestemd op de verschillende leeftijden. Zo leert bijvoorbeeld een kind van 4 jaar oud over de Ark van Noach met behulp van plaatjes en tekeningen, terwijl kinderen van 10 jaar of ouder met meer solide, historisch en wetenschappelijk materiaal werken. Dit helpt hen om antwoorden te vinden op vragen die vaak diepgrondiger van aard zijn.

Verschillende leeftijdsgroepen en klassen:

 • Klas 1: 3 - 4 jaar oud
 • Klas 2: 5 - 6 jaar oud
 • Klas 3: 7 - 8 jaar oud
 • Klas 4: 9 - 10 jaar oud
 • Klas 5: 11 - 12 jaar oud

Afhankelijk van hun rijpheid doen de tieners mee met de volwassenen aan de normale bijeenkomsten.

Zie het einde van deze pagina voor meer richtlijnen.

Eerste jaar programma

Maand

Onderwerp

Schriften

Januari Schepping GENESIS 1 and 2:1-3
  Adam en Eva GENESIS 2:8-25
  De slang in het hof GENESIS 3
  Kaïn and Abel GENESIS 4:1-15
     
Februari Zacharías en Elizabet LUKAS 1:5-25
  Een engel bezoekt Maria LUKAS 1:26-56
  De geboorte van Johannes de Doper LUKAS 1:57-80
  De geboorte van Jezus LUKAS 2:1-20
     
Maart Het bezoek van de wijzen/ De vlucht naar Egypte MATTHÉÜS 2
  Jezus onder de leraren LUKAS 2:41-52
  De bediening van Johannes de Doper MATTHÉÜS 3:1-12
  De doop van Jezus door Johannes MATTHÉÜS 3:13-17
     
April De verzoeking in de woestijn MATTHÉÜS 4:1-11; LUKAS 4:1-13
  Jezus in Galiléa LUKAS 4:14-44; MARKUS 1:23-45
     
Gebiedsbijeen-komsten in de lente (thema) Jezus roept zijn eerste discipelen LUKAS 5:1-11; MARKUS 1:14-22; MATTHÉÜS 4:17-25
  De bruiloft te Kana JOHANNES 2:1-11
     
Mei Noach en de ark GENESIS 6, 7, 8 en GENESIS 9:1-17
  De Toren van Babel GENESIS 11:1-9
  Abraham en Lot GENESIS 13
     
Juni Abrahams Visie GENESIS 15, 17 en 18:1-19
  De verzoeking van Abraham GENESIS 22:1-19
  Jacob en Ezau GENESIS 25:21-34 en GENESIS 27
  Jacobs vlucht en droom GENESIS 28
     
Juli Jozef en zijn broers GENESIS 37
  Josef in Egypte GENESIS 39
  Farao’s dromen GENESIS 40 en 41
  Jozefs broers in Egypte GENESIS 42 en 45
     
Augustus Kinderen in het Koninkrijk  
     
Jaarlijkse hoofd bijeenkomst (thema) (bijv. Nationaal Israël/ De wapenrusting van God/ beroemde Koningen/ Het koningshuis, etc.)  
     
September De Farizeeën bevragen Jezus LUKAS 5:16-39; LUKAS 6:1-11; MATTHÉÜS 9:1-17; MATTHÉÜS 12:1-45; JOHANNES 5
  De twaalf apostelen worden gekozen LUKAS 6:12-16; MARKUS 3:14-19; MATTHÉÜS 10:1-8
  De bergrede MATTHÉÜS 5:1-42
     
Oktober Liefhebben van je vijanden MATTHÉÜS 5:43-48
  Het onze Vader MATTHÉÜS 6:1-15
  De gouden regel MATTHÉÜS 7:7-12
     
November De geboorte van Mozes EXODUS 1 en EXODUS 2:1-10
  Mozes in Midian/ Brandende braamstruik EXODUS 2:11-24, EXODUS 3 en 4
  Farao en de Israëlieten/ Tien plagen EXODUS 5, 7, 8, 9, 10 and 11
  Instelling van het Pascha EXODUS 12
     
December De tocht door de Rode Zee EXODUS 13, 14 en 15
  Bron van Mara/ Manna/ Water uit de steenrots EXODUS 15:23-27, EXODUS 16 en EXODUS 17:1-7
     
Winter gebiedsbijeen-komsten (thema) De dood van Jezus & Zijn opstanding MATTHÉÜS 27 en 28; MARKUS 15 en 16
    LUKAS 23 en 24; JOHANNES 19 en 20

Andere onderwerpen - Speciaal voor tieners

 • De Bijbel
 • De wet
 • Gerechtigheid
 • Hoe te bidden

Geschiedenis van opwekkingen

 • John Wycliffe
 • John Hus
 • Martin Luther
 • De Waldenzers
 • De Hugenoten
 • John Wesley
 • Hudson Taylor
 • Charles Finney
 • Opwekking in Wales
 • Opwekking op de Hybriden
 • Azusa Street

Gods wonderen in de geschiedenis

 • De Armada
 • De Engelen van Namen Duinkerken, etc.

Wetenschap en evolutie

 • Wonderen der schepping
 • De Cel
 • Het Sneeuwvlokje
 • Evolutie Bloopers en Blunders
 • Dinosauriërs

Overige

 • Nationaal Israël
 • Martelaren
 • AIDS
 • Geschiedenis van onze Gemeente
 • Diverse religies and sektes
 • De rooms–katholieke kerk
 • Rockmuziek
 • Kerstmis, Pasen, Halloween

Richtlijnen:

Door dit plan te volgen worden de hoofdthema’s van de Bijbel in drie jaar bestreken. Het tijdstip om de onderwerpen uit de Bijbel te bestuderen kan natuurlijk variëren. De leiders maken de maandplanning, rekeninghoudend met vrije dagen en speciale gebeurtenissen. Voor gebiedsbijeenkomsten worden ieder jaar verschillende thema's gebruikt.

Kinderen nemen deel aan discussies, handwerken, zingen en activiteiten in overeenstemming met hun kennis en talenten en de thema's. Het is belangrijk dat de onderwerpen gepresenteerd worden op een manier die het voor de kinderen mogelijk maakt lessen te leren die ze kunnen toepassen in hun eigen leven. Bijvoorbeeld, na te lezen hoe Jezus de melaatse genas, kunnen de kinderen getuigenissen uitwisselen over hoe ze genezen zijn nadat iemand voor hen gebeden heeft. Ze leren ook verzen te onthouden die ingesteld zijn op het niveau van hun leeftijd. Tieners nemen hoofdzakelijk met de volwassenen deel aan de bijeenkomsten. Ze helpen ook van tijd tot tijd met leiden van de zondagsschool. Bovendien is het belangrijk dat ze les krijgen op hun niveau (zie boven ideeën). Ze worden ook aangemoedigd hun Bijbel dagelijks en andere boeken of artikelen te lezen. Ze kunnen ook dagboeken hebben waarin ze hun gedachten, beschouwingen vragen en gebedspunten opschrijven.