Levensbedreigend en Kanker

 

Herrezen van de doodvideo icon

Aruna - St Albans, Groot-Brittannië

Toen ik nog heel jong was, overleed mijn moeder plotseling. Mijn vader ging naar een andere kamer, terwijl vrienden en familie huilend achterbleven. Hij smeekte God om zijn vrouw terug te geven. Hij kwam terug naar het dode lichaam van mijn moeder en beval haar weer tot leven te komen in Jezus' Naam! Op dat moment... 

Genezen van Kanker door de Kracht van Jezus

Photo of Ursula

Ursula - Sydney, Australië

Ik was werkzaam in een ziekenhuis voor geriatrie, waar ouderen/patienten worden verzorgd, maar zelden er uit komen. Op een dag kwam er een nieuwe patient op onze afdeling. De hoofdzuster vertelde me van zijn terminale kanker en hij had nog maar twee weken te leven. Daar lag hij dan in zijn bed, helemaal bleek, terwijl de helft van zijn in het verband zat want de kanker had de bovenkaak weg gevreten.

Een vriendin genezen van kwaadaardige kanker!

Photo of Christiane

Christiane - Saarland, Duitsland

Mijn naam is Christiane en ik zou graag over de genezing van een vriendin, Rita genaamd, vertellen. Zij was met een kwaadaardige kanker gediagnosticeerd, die zich tussen haar voorhoofd en de hersens bevond. Zij zou geopereerd worden door een bepaalde arts, maar zij was er onzeker over en vroeg mij om advies. Ik wist niet wat ik moest doen dus heb ik erover gebeden...