Verlost van drank- en sigarettenverslaving!

Erwin - Sydney, Australië

Photo of Erwin

 

Hallo, mijn naam is Erwin en ik zou graag een getuigenis met jullie willen delen over hoe ik door de genade van God en zijn wonderbaarlijke kracht en redding bevrijd werd van mijn verslaving van roken en drinken.

Toen ik 14 jaar was en nog in Nederland woonde, mocht ik thuis tabak roken en af en toe een glas wijn drinken. Mijn moeder wilde niet dat ik in het openbaar zou roken of drinken en ik moest beloven dat ik dit alleen maar thuis zou doen. Zelfs al vond ik het in het begin niet lekker, ik ging toch veel roken en genoot van het glaasje wijn. Maar al snel was dit niet genoeg en verlangde ik naar meer!

In het weekend, begon ik met mijn vrienden naar clubs, concerten en disco's te gaan. We hadden het bijvoorbeeld vaak over de nieuwste muziek van onze favoriete bands, maar nog vaker raakten we verveeld en gingen dansen tot vroeg in de ochtend. Al spoedig werd mij Marihuana aangeboden op een feestje. Ik nam slechts een paar teugen maar was de hele avond high. Ik kon niet wachten tot ik mijn volgende joint kreeg om datzelfde gevoel te ervaren!

Van af dat moment en de volgende tien jaar was mijn leven een groot feest. Werelds vertier werd mijn bron van inspiratie en drijvende kracht. Ik kon het niet opgeven, ik hield er te veel van. Natuurlijk had het een verwoestende uitwerking op de rest van mijn sociaal leven. De relatie met mijn moeder verslechterde, werd van school gestuurd en liep enkele keren weg van huis. Het liep uit de hand maar dat maakte me niet uit. Ik wuifde de problemen van me af door te drinken of te roken, of beide tegelijk. Ik dacht er wel goed vanaf te komen want je leeft uiteindelijk maar een keer. Toch begon ik me te realiseren dat ik niet die kant op ging die ik eigenlijk wilde. Mijn vrienden pakten de draad weer op maar ik bleef maar wat aan modderen. Anderen bereikte iets, maar ik had niet eens een doel. Ik voelde me ellendig en laag, wetende dat ik alleen mezelf de schuld kon geven. Ik wist dat het hoog tijd werd voor een verandering maar wist niet waar te beginnen. Ik bezocht verschillende kerken, zoekend naar antwoorden en vertroosting. Ooit had ik een oude Bijbel van iemand gekregen, begon er in te lezen maar snapte er niet veel van. Ook al waren de mensen in de kerk aardig en behulpzaam, het voelde niet goed. De wanhoop bleef en vanuit het diepste van mijn hart riep ik tot de God van de Bijbel: “Als U er bent, help me alstublieft!”

Op een avond, ik was toen 24, bladerde ik wat door een stripboek dat ik van iemand gekregen had. Ergens zat er een los pamflet in met een uitnodiging voor een christelijke bijeenkomst. Ik vroeg of ik het hebben mocht en die jongen zei “ja” want hij was toch niet geïnteresseerd. Dus las ik het en belde het nummer dat op de uitnodiging stond. De volgende dag haalde iemand me op die net op een samenkomst was geweest en we gingen naar iemands flat, alwaar mensen uit verschillende landen zaten te eten. De sfeer was erg goed en ik voelde me op mijn gemak. Aan het eind van de avond lieten ze me enkele schriften zien over de kracht van God en het ontvangen van de Heilige Geest. Ik besloot dit op te zoeken in mijn eigen Bijbel want ik had nog nooit over spreken in tongen gehoord!

Thuis zocht ik de schriften op en vond ze daadwerkelijk! Dit overtuigde me er van dat zij me de waarheid hadden laten zien! Een week later, belde ik hen op want ik wilde meer weten. Ik kon niemand van hen bereiken, maar weer een week later belde diezelfde jongen mij en vroeg of ik ergens een kopje koffie wilde gaan drinken en of hij mij nog meer schriften uit de Bijbel mocht laten zien. Blij verrast dat iemand interesse in me toonde, stemde ik in. Hij liet me toen zien dat ik gedoopt moest worden om van zonden verlost te worden. Meteen wist ik diep in mijn hart dat dit waar was!

Dus eindelijk, na een lange zoektocht, besloot ik God te volgen en me te laten dopen door volledige onderdompeling. Het ontvangen van de Heilige Geest en spreken in een nieuwe taal/tong was voor mij een geweldige ervaring!

“En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.” HANDELINGEN 19:1-6

Hoewel ik nog steeds opgewonden was over mijn nieuwe leven, voelde ik toch de behoefte een sigaret op te steken. Ik dacht: “het kan geen kwaad, een laatste sigaret.” Tegelijkertijd wist ik dat ik fout zat. Ik stond daar en wilde de sigaret aan steken. Op dat moment, voelde ik een kracht over me heen komen wat ik nog nooit eerder mee gemaakt had. Het was de Heilige Geest die me stopte. Ik moest de sigaret weg gooien. Toen ik gehoorzaamde, werd ik weer rustig. Een brede lach kwam op mijn gezicht en kon alleen maar zeggen: “WAUW!” Ik voelde me opgelucht en vrij!

Dat was 15 jaar geleden en de drang om te roken of te drinken is nooit terug gekomen. Het was een heerlijk wonder en ik heb er nog vele meer mogen ervaren. Ik ben dankbaar voor Zijn genade en liefdevolle zorg! Ook jij kunt verlost worden!