Genezen van een Kromme Ruggenwervel

Cecile - Biberach, Duitsland

Photo of Cecile

Hallo iedereen,

Mijn naam is Cécile en ik kom uit Biberach in Duitsland.

Op een avond toen er werd gebeden voor de zieken, zag ik hoe mensen met te lange of te korte armen of benen gebed kregen. We zagen hoe armen en benen tot de juiste lengte groeiden. Hierdoor kreeg ik veel geloof en verlangde ernaar ook genezen te worden. Mijn ruggenwervel was krom en dat veroorzaakte dat mijn bekken omhoog kwam met als resultaat dat mijn benen ongeveer 1 centimeter verschilden in lengte.

Er was niets dat de dokters voor me konden doen behalve het verhogen van de hak van mijn schoen. Terwijl ik naar de Heer riep in tranen, verwachtte ik genezing en stak mijn hand op om gebed te ontvangen. Een paar minuten later legden 2 mensen uit onze gemeente me de handen op. Onder het bloed van Jezus Christus bevolen zij de beenderen (ruggenwervel en bekken) in de juiste positie te bewegen.

Toen vroegen ze me, mijn handen vooruit te strekken terwijl ze God bleven prijzen. Wonder boven wonder, groeiden mijn armen tot de zelfde lengte! Na dit wonder moest ik rechtop in een stoel zitten en mijn benen uitstrekken zodat ze de lengte konden controleren. Er was een verschil van circa 1.5 cm. Ze vroegen de Heer om het been te laten groeien en het groeide, en groeide, en groeide tot dat ze dezelfde lengte hadden.

Toen vertelde ik hen dat mijn kaak te klein was, wat betekende dat mijn blijvend gebit niet genoeg ruimte had om te groeien. Weer legden zij me de handen op en bevolen de kaak zich te vergroten. Toen we het gebed hadden beëindigd ontdekte ik een opening tussen mijn twee tanden die er voordien niet was.

Prijs de Heer voor deze genezing, net als 2000 jaar geleden.
Cecile (8)

Post new comment