Genezen van Kanker door de Kracht van Jezus

Ursula - Sydney, Australië

Photo of Ursula

Prijs de HEER, we overwinnen in de Naam van Jezus!

Deze getuigenis ontwikkelde zich tijdens mijn werk in een ziekenhuis voor geriatrie in Nieuw Zeeland, waar oudere patiënten verzorgd worden maar zelden levend er uit komen.

Op een dag kwam er een nieuwe patiënt op onze afdeling. De hoofdzuster vertelde me van zijn terminale kanker en hij had nog maar twee weken te leven. Daar lag hij dan in zijn bed, helemaal bleek, terwijl de helft van zijn in het verband zat want de kanker had de bovenkaak weg gevreten. De arme man werd gevoed via een infuus en kreeg morfine. De eerste paar dagen vermeed ik contact daar zijn aangezicht mij rillingen en een zeer ongemakkelijk gevoel gaf.

Toen kwam de dag dat ik hem moest voeden. Terwijl ik naast zijn bed zat, vulde mijn hart zich met medelijden en een diepe liefde voor de man. Ik vroeg hem of hij geloofde in Jezus en of ik voor hem kon bidden. Hij knikte van ja en dus bad ik voor hem in Jezus' Naam.

De volgende dag bracht ik het boek "Handbook for Healing" ("Handboek voor Genezing") van Charles and Frances Hunter en bad wederom voor hem zoals het aangegeven staat in dit boek.

Iedere keer als ik de man nu zag, had hij steeds minder verband in zijn gezicht. Na 2 weken rende hij op eigen kracht naar de etenszaal en kon zich zelf voeden. `enige tijd later werd hij ontslagen en overgebracht naar een naar maal verzorgingshuis.

PRIJS DE HEER! God werkte een wonder voor deze man. Ik herinner me zijn vrolijk gezicht. Na gebed veranderde hij. Hij had geloof. Iedere dag werd hij sterker en sterker. Het was geweldig.

De ziekte van de man werd veroorzaakt door een geest die hem gevangen hield.

In de tussentijd kon ik getuigen tegenover twee andere mensen die hetzelfde gebed nodig hadden. Beiden ontvingen ze hun genezing. Er was kracht van God tijdens deze gebeden en allebei veranderden ze na het gebed, maar later bracht ongeloof of zonde de genezing teniet.

Kanker is een tumor die toenemend groeit in en door het lijf. Het omvat leukemie, lymphomie en andere kwaadaardige tumoren.

Hier is het gebed/de bediening voor mensen met kanker:
1. Bind de geest van kanker en beveel hem uit te komen.
2. Vervloek het zaad, de wortel en de cellen met kanker.
3. Leg de handen op het zieke gebied, bevelende iedere kankercel te sterven.
4. Beveel het beenmerg puur en gezond bloed te produceren.
5. Beveel de genezing van alle organen en al het weefsel dat geraakt is en het herstel waar nodig.
6. Beveel de lichaamseigen "aanvalscellen" te vermenigvuldigen en de kankercellen te vernietigen.

(Overgenomen uit het boek "Handbook for Healing," van Charles en Frances Hunter, Whitaker House, pagina 175)

In de Liefde van Christus,
Ursula