Bevrijd van Pornografie Verslaving

Anoniem

Photo of Anoniem

Hallo iedereen!

Het is wellicht vreemd om dit onderwerp publiek te behandelen, maar vandaag de dag zijn er zovele mensen – en ook vele Christenen – die een groot probleem hebben met pornografische afbeeldingen en films. De toegang tot dit materiaal is veel gemakkelijker geworden: Een klik op het internet is alles wat nodig is!

Omdat het zo beschamend is om over te praten, blijft het vaak een taboe. Het is een zonde en velen leven met deze zonde in plaats van hem te overwinnen! En zo was het ook met mij voor vele jaren. Ik ben sinds 2004 een Christen en ervoer hoe God vele dingen in mijn leven positief veranderde. Ik ben inderdaad een “nieuwe schepping” in Christus. Maar al deze jaren worstelde ik met deze last en vaak kwam ik in verleiding en kon het niet stoppen. En bovendien was ik er niet open over. En dat was de perfecte situatie voor onze “tegenstander”.

Ik hoop dat deze woorden diegenen helpen die ook met dit probleem worstelen.

Zo, dus wat bracht de dramatische verandering in mijn leven? Hoe kon ik overwinnen in het gevecht tegen de verleiding van pornografie?

In het kort: Door het Woord van God! Laat het me uitleggen…

Niet lang geleden, werden een paar schriften me meer en meer duidelijk. Voordien, gaf ik keer op keer toe aan de verleiding, zelfs als ik het voor elkaar kreeg om voor langere periodes ervan weg te blijven. Ik had maar een aanleiding nodig: Een foto of iets dat me aan andere afbeeldingen herinnerde die ik al eerder gezien had – en in mijn verstand groeide het tot iets dat niet te stoppen was. Ik kon het nooit niet echt overwinnen. Maar wat betekent dat eigenlijk, om iets echt te overwinnen. Immers, de verleiding is er nog steeds.
Het belangrijkste is om aan het Woord van God vast te houden! Dat, en DAT ALLEEN, hielp me om deze verleidingen te weerstaan! Jezus Christus was ook in verleiding, in de woestijn, en het is in Zijn reactie waar het antwoord ligt. Het enige wat Hij deed is de Duivel te weerstaan met het Woord van God. Dit is de tactiek!

Ik was het beu om keer op keer weer terug te vallen. Ik worstelde met God: "HERE! wat wil je dat ik doe? Ik wil hiervan af, voorgoed!" Hierna opende ik mijn bijbel. Hier zijn een paar van de schriften die mijn ogen openden. Ze laten zien wat God over mij denkt als ik aan deze lust toegaf.

2 KORINTHE 7:1 “Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.”

1 KORINTHE 3:16-17 ”Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.”

PREDIKER 12:13-14 ”Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.”

JAKOBUS 5:16 ” Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.”

De bijbel zegt dat we ons moeten bekeren, gedoopt moeten worden (voor de vergeving van zonde) en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Evenwel, de eerste stap, ons bekeren, is iets dat een voortdurend proces is. Ik moet mij voortdurend bekeren, tot mijzelf sterven met de consequentie dat ik meer zoals Christus word. Daarom kan ik deze zonde niet op “de lange baan” schuiven. Als het erop aan komt, is het altijd een beslissing met voorbedachte rade die ik maak, als ik toegeef aan de verleiding. De bijbel beveelt ons om over de zonde te regeren en dus ook over lust! (GENESIS 4:7).

Ik wist dat ik VANDAAG moest beslissen, wie ik wilde dienen: Mijzelf (en mijn lust) of God (JOZUA 24:15)?

Daarna vroeg ik de Heer om mij te reinigen en om deze foto’s van mijn herinnering te verwijderen, om deze perverse afbeeldingen niet meer te herinneren. Al die afbeeldingen, al die films vergiftigen het verstand. Ze vervuilen en vervalsen Gods beeld van wat een relatie en liefde echt zou moeten zijn.

Sindsdien herinner ik me er altijd aan dat God me genezen heeft van deze verslaving. Iedere keer als er een verleiding opkomt, bel ik een goede vriend van mij op en vertel hem (en God) wat er in mezelf omgaat. Het is alles behalve gemakkelijk! Maar ik wil deze gedachten geen enkele kracht over me geven, doordat ik ze” in het duister” laat blijven. Ik citeer deze schriften altijd in mijn hoofd en houd eraan ze vast. Het is niet eenvoudig maar niet onmogelijk.

FILIPPENZEN 4:13 “Ik vermag (kan alles doen) alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.“ Prijs de HEER!

OPENBARING 21:7 ”Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.“

In het begin is het een hard gevecht maar na een tijd neemt de verleiding af. Nu kan ik zeggen dat ik er vrij van ben. Het is een goed gevoel om van zo’n zware last bevrijd te zijn en ik dank mijn God daarvoor met mijn hele hart.

Verdere schriften:

MATTHÉÜS 5:28-30; MATTHÉÜS 6:23; SPREUKEN 16:6; 1 THESSALONICENSEN 5:22

(Om redenen van vertrouwelijkheid besloten we de naam anoniem te houden)

Post new comment