Bevrijd van het occulte!

Henry - Glasgow, Schotland

Photo of Henry

 

Tijdens mijn tweede reis naar India ging ik naar de Himalaya om een van de grootste Hindoe feesten, die op deze planeet gevierd wordt - de KUMB MELA te bezoeken. We begrepen niet veel van de religie maar ze rookten ook dope en wij voelden ons goed. In die tijd waren drugs een belangrijk deel van mijn leven geworden en ik kon me niet voorstellen zonder te moeten leven. Ook begon ik geboeid te raken door oosterse filosofieën.

Kort voordat ik op het vliegtuig stapte voor mijn derde reis naar India kwam ik een boek tegen getiteld "Jesus lived in India". Hoewel ik het schijnheilige christendom in Duitsland verachtte en al het kerkse gedoe me totaal niet interesseerde, was ik gefascineerd door het idee dat deze "freak" Jezus had rondgelopen in de Himalaya net als wij, nog kort geleden. Met het boek in mijn zak kwam ik terug in India en ik werd gewoon meegesleept door het leven. Toen kruiste Damita mijn pad, een indrukwekkend Maori meisje uit Nieuw Zeeland en de liefde hing in de lucht. Ze was een 'witte heks' en introduceerde mij in de diepere achtergrond van de "New Age" levenswijze, waarbij magie een deel van haar dagelijks leven was. Drugs gebruiken en naar feesten gaan was aan de orde van de dag tot op die ene avond die mijn leven veranderde.

Hoewel we laat op een feest kwamen (tussen 2 en 3 uur 's nachts), slaagden we er toch nog in meer dan genoeg drugs in ons lichaam te krijgen, totdat het tot ons doordrong dat het een beetje erg veel was... We kwamen de donkere uren van de nacht door totdat ik in de ochtend een vreemde man met een nog vreemdere naam tegenkwam, die mij meer drugs aanbood. Ik viel ervoor maar voelde snel dat er iets niet goed was. In plaats van me geweldig te voelen, kreeg een zware afgrijselijke trip vat op mij en sleurde me door een opeenvolging van nachtmerries. Het hele feest ging ten onder in een helse fictie. De gelukkige feestgangers om me heen waren plotseling overweldigd door angst. De tijd scheen geheel tot stilstand gekomen te zijn. Het starten en stoppen van de tijd herhaalde zich met zoveel kracht dat ik van angst begon te beven. Mijn hart deed pijn totdat ik bijna buiten westen raakte. Mensen schenen in maniakken te veranderen en de hele sfeer was verzadigd van angst, lijden en bovennatuurlijke hallucinaties en verschijningen. Toen de man waarmee ik de drugs had genomen wegliep, zag ik op de rug van zijn leren jas 3 schedels in symbolische volgorde – symbolen van de occulte wereld.

Vanaf die nacht werden de dingen anders. Ik realiseerde me de vreemde aanwezigheid van een boosaardige kracht in mijn leven die mijn hele wezen beïnvloedde. We verlieten vlug Goa om verder te reizen naar Nepal in de hoop een paar antwoorden te vinden voor hetgeen er gebeurd was. Maar bij het bezoek aan een Boeddhistisch klooster kreeg ik nog ergere gewaarwordingen van magie (telepathie). In Kathmandu gingen Damita en ik uit elkaar want haar betrokkenheid bij hekserij en drugs waren voor mij ondraaglijk geworden.

Ik verliet Nepal in de hoop deze "nieuwe vreemde kracht" en al de magie achter me te laten. Terug in India liepen de dingen nog meer uit de hand en ik wist dat er iets verschrikkelijk fout gegaan was. Toen ik er achter kwam dat iemand die ik kende een pistool had gekocht (want hij wilde de dj neerschieten nadat hij onderbewuste racistische boodschappen in zijn party muziek had ontdekt) wist ik dat dit niet meer mijn scène was. Er kwam een paranoïde gevoel in mijn leven en dit had met kracht bezit genomen van heel mijn wezen. Ik wist dat ik geen drugs meer kon nemen want ik was er al dicht bij om krankzinnig te worden. Verdere pogingen drugs te gebruiken hadden opnieuw de symptomen van de verschrikkelijke trip op die ene avond veroorzaakt. Ik begon me dingen in te beelden, omstandigheden symbolisch te zien en bijgelovig te worden.

Aan boord van de jumbojet onderweg naar Europa was ik bang voor meer bovennatuurlijke gewaarwordingen. Mijn leven met drugs was in stukken geslagen en ik wist niet hoe ik terug in Duitsland het normale leven tegemoet moest treden. Zouden de mensen zich realiseren dat ik mijn leven tot een geestelijke chaos had gemaakt? De dingen die de laatste maanden gebeurd waren, waren te zwaar om ze met iemand te delen. Ik voelde me hopeloos opgesloten in de wereld van magie en angst. Zou ik psychiatrisch behandeld moeten worden om hier uit te komen? Ik had mensen gek zien worden in Goa, hun verstand zien verliezen na slechts één LSD trip. Later leerde ik uit de Bijbel dat het gebruiken van drugs in feite een vorm van tovenarij is, wat absoluut verboden is door God! (OPENBARING 21:8, pharmakeia is het originele Griekse woord voor tovenaars. Pharmakeia wordt ook gebruikt voor de vertaling van drugs)

Toen ik op het vliegveld van Damaskus op mijn vlucht naar Duitsland stond te wachten, raakte ik in gesprek met een Engelsman die in Calcutta werkte. Ik vroeg hem naar zijn mening over Boeddhisme, want ik probeerde nog steeds de telepathische gewaarwordingen die zich in dit klooster voordeden te begrijpen. Zijn antwoord was totaal verrassend voor mij , maar zijn woorden waren de belangrijkste die een mens ooit tot mij had gesproken – Hij zei: "Voordat je je ook maar iets meer in het Boeddhisme verdiept: kijk naar wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Hij stierf voor onze zonden en in Hem kun je een nieuw leven hebben". Dit was werkelijk het enige antwoord dat mij kon overtuigen in mijn verterende angst. Het vliegtuig van de man werd omgeroepen en hij verdween terwijl ik daar bibberend en in tranen zat.

Terug in Duitsland bleven de bovennatuurlijke gewaarwordingen zich voordoen in mijn leven. Op een bepaald moment dacht ik zelfs aan zelfmoord maar ik had die ene hoop: ergens wist ik dat Jezus me in dit alles kon helpen. Het kostte me bijna een jaar terug te keren naar een normaal leven (uiterlijk), maar ik kon geen normaal contact hebben met mijn ouders of vrienden – ik moest me compleet terugtrekken want ik wilde niet dat ze in mijn wereld van bijgeloof en symboliek werden getrokken. Op wonderbaarlijke wijze kreeg ik een goede baan als meubelmaker/houtbewerker wat me erbij hielp weer met mijn beide benen op de grond te staan. Op het persoonlijke vlak woedde het geestelijke gevecht want ik raakte er steeds meer aan verslaafd RAVE en TECHNO muziek te verzamelen.

Toen kwam de dag waarop ik Ursula ontmoette op een straat in München, die me vroeg of ik in God geloofde. Drie uur later praatten we nog steeds en ik wist vanaf het eerste moment dat zij de waarheid sprak. Ze had werkelijke antwoorden en dingen begonnen zin te krijgen. Ik leerde over echt christendom, over de Bijbelse stappen tot verlossing, over satan die deze hele wereld verderft, over de satanische invloed in drugs en rockmuziek, hoe lauwwarm de meeste kerken zijn, over Jezus die leeft en werkelijk is voor degenen die Hem zoeken door de schriften... en ik zag haar nederigheid en geloof in God!

Zes weken lang ging ik naar alle huisbijeenkomsten want deze mensen stonden klaar mij antwoorden te geven. Ik begreep dat de Bijbel werkelijk Gods Woord voor ons is en voor het eerst zag ik de Heilige Geest met kracht en tekenen werken onder gelovigen. Op zondag 23 oktober 1988 werd ik, vol vreugde, gedoopt nadat Robby alle demonische krachten had gebonden die van mijn leven een puinhoop hadden gemaakt. Toen ik uit het water kwam was ik bevrijd van al het boze zoals Jezus beloofde in Gods Woord!

2 TIMÓTHEÜS 2:26 "En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil."

JOHANNES 8:32 "...en de waarheid zal u vrijmaken."

Ik heb Jezus nooit gevonden in de Himalaya, maar Hij openbaarde Zijn liefde en zorg voor een zondaar (zoals ik), ter plekke in Damascus, toen Hij, Jezus, door de woorden van deze Engelsman, aan mij liet zien wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden en heeft ons vrijgekocht van schuld, als we Hem gaan volgen volgens Zijn Woord. Prijs de Heer voor Zijn geduld en liefde!

Sindsdien heb ik nooit meer drugs gebruikt of er naar verlangd. Want leven met en in de waarheid (Jezus Christus is de waarheid…) bracht de vreugde terug in mijn leven. Sinds mijn doop door volledige onderdompeling zijn alle demonische/occulte invloeden in mijn leven gestopt en ik vond de weg terug naar een gezond geestelijk evenwicht en een normale kijk op het leven. Ongeveer twee jaar na mijn bekering luisterden wij (onze gemeentegroep in München) naar een gesprek van de predikant David Wilkerson uit New York. De titel ervan was: “ON THE ROAD TO HELL” (op weg naar de hel), en David Wilkerson sprak diepgaand over een visie van de hel die mij in grote mate raakte want hij beschreef scènes die bijna gelijk waren aan wat ik tijdens de afschrikwekkende trip had ervaren, toen in die nacht in Goa.

Het is nu bijna 20 jaar geleden dat ik gedoopt ben en de Heilige Geest heb ontvangen met de kostbare gift van het “spreken in tongen.” Ik prijs en dank de Heer dat Hij me op Zijn pad heeft gehouden. Er is geen dag geweest dat ik mijn beslissing terug te keren om de Heer te volgen betreurd heb. We zijn niet perfect, maar toch is de goede vrucht door de training aan elk bekeerling op vele manieren te zien in onze gemeente... Onze leer is in ieder aspect gebaseerd op de schrift en door diepgaande studie van de geschiedenis (vooral de christelijke geschiedenis) krijgen we meer en meer wijsheid dat ons op het smalle en Goddelijke "pad van oudsher" houdt. Op dit moment wonen mijn vrouw en ik in Schotland, waar we met vreugde deel uitmaken van dit opwindende werk in Christus.

In de Liefde van Christus,

Henry