Bevrijd van 20 Jaar Heroïne- en Methadonverslaving

Sabine - Münschen, Duitsland

Photo of Sabine

Een Nieuwe Poging

Op de derde dag kwamen de ontwenningsverschijnselen. Ik zat in de mooie, lichte en schone flat van mijn nieuwe Christelijke vrienden, omringd door een groep van mensen die geloofden dat Jezus mij kon helpen om mijn 20-jarige verslaving aan heroïne en methadon te overwinnen. Zoals vele andere verslaafden, had ik talloze keren geprobeerd om te stoppen. Ik had vervangers geprobeerd, zoals codeïne en methadon maar die maakten me des te meer verslaaft. Ik had vele keren geprobeerd om ineens, "cold-turkey," te stoppen; vijf keer zelfs onder professionele medische observatie in ziekenhuizen. Maar niets kon me weghouden van drugs. Toen mijn huisarts me classificeerde als een hopeloze zaak, wist ik dat ik als een drugsverslaafde zou sterven, net zoals veel van mijn vrienden voor mij.

Maar toen ontmoette ik Franz en zijn Christelijke vrienden die me vertelde dat God mij kon helpen en dat Jezus mensen wil en kan vrijzetten van wat voor een boze krachten dan ook. Zelfs vandaag nog! Ik geloofde wat zij zeiden, dat Jezus elke pijn zou wegnemen en besloot het een kans te geven. En hier waren we dan, de kleine groep van Christenen, vol van geloof, en ikzelf, samengekomen in hun flat om God te vragen mijn laatst overgebleven hoop te beantwoorden. De eerste twee dagen waren fantastisch!

Toen begonnen de aanvechtingen. De enorme verlangen naar dat spul, de fysieke pijn die alleen een drugsverslaafde kan begrijpen. We baden. We zongen. We deden gymnastiek oefeningen. We gingen voor wandelingen in de frisse lucht. Uiteindelijk werd iedere beweging moeilijk. Niets scheen te helpen. Ik dacht dat de situatie van zelf zou veranderen als we gewoon doorgingen met bidden, maar het werkte niet. Ik wist dat mijn vrienden m’n methadon hadden en ik wilde het. Ik vroeg of ze me het alsjeblieft wilde geven. Ik smeekte hen: zij wilde dat ik door bleef gaan. Ik wou opgeven. Vluchten. Ik had nog een kleine “voorraad” verborgen in m’n koelkast thuis. Ik moest hier weg en een taxi direct nu naar huis nemen. Ik kende de ontwenningsverschijnselen maar al te goed, en ik wist dat ik er gewoon niet mee door kon gaan. Ik was een opgever, dat wist ik zeker. Misschien had ik gewoon niet genoeg geloof? Misschien had ik teveel gezondigd? Misschien had God niet genoeg kracht om zoiets als een methadonverslaving te doorbreken? Mijn vrienden probeerde mij eruit te praten, en moet te geven om door te gaan, maar uiteindelijk wisten dat ze me niet konden dwingen. Peter ging naar beneden om de methadon te halen. Er was gewoon geen hoop.

Een Hopeloze Zaak

Een dokter classificeert iemand alleen maar als een hopeloze zaak, na een lange carrière van drugsverslaving, en ik was het perfecte voorbeeld. Op mijn 13de begon ik uit curiositeit sigaretten te roken en daarna hasjiesj. Ik wou geaccepteerd worden door een groep jonge criminelen in mijn buurt (Bavaria), punks, Goths en andere. We luisterde naar New Wave en Gothic en gingen naar soortgelijke clubs waar we dronken en rookten tot dat we moesten overgeven. In die tijd ging ik van huis weg en ging bij m’n oma wonen, om haar te verzorgen, want ze was oud en kon niet voor haarzelf zorgen. Daardoor had ik meer vrijheid en kon nachtenlang wegblijven.

Na een paar maanden was ik verslaafd aan heroïne

Toen ik 15 was begon ik met speed en LSD, dat ik van een vriend kreeg. Overdag was ik de brave dochter, studeerde en haalde mijn examen met goede resultaten, maar in de avonden was ik wild en geflipt, een "Gothic girl." Op m’n 17e probeerde ik heroïne voor de eerste keer en ook cocaïne, wat ik vaak nam. Ik rookte marihuana en natuurlijk bleef ik alcohol drinken. Bij mijn ouders thuis namen de problemen toe. Er waren agressies en gevechten. De constante confrontaties lieten me heel ongelukkig, en zelfs mijn schoolresultaten leden eronder. Ik wilde weg uit deze situatie, dus begon ik verschillende anti-depressie en slaappillen te nemen, zoals Rohypnol, Medinox, en Remedacen. Na mijn examen begon ik een stage in sociale zaken, waar ik gehandicapte mensen hielp. In diezelfde tijd begon ik meer en meer drugs te nemen, en deed bijna elk weekend hard drugs. Na een paar weken was ik verslaafd aan heroïne. Mijn vriend en ik reden naar Zurich waar we een voorraad haalden, en vanaf dat moment begon ik dagelijks heroïne te injecteren.

In Verwachting en Verslaafd

Mijn dagen waren besteed om mezelf van meer drugs te voorzien: ik reisde zelfs naar andere steden in Europa om drugs te kopen. Bijna al mijn vrienden van m’n voormalige Gothic Club werden verslaafd aan heroïne. Mijn zussen waren geschokt want meestal was ik onaanspreekbaar. Vaak kreeg ik ontwenningsverschijnselen als er geen geld was voor drugs, wat natuurlijk heel onplezierig was. Ik probeerde zo goed als het ging mijn stage af te maken. Daarna begon ik een training als onderwijzer gezondheidsverpleegkundige in een college.

Gedurende die tijd leerde ik mijn vriend kennen. Hij nam geen drugs en hield er niet van dat ik drugs nam. We begonnen met afkicken, maar dat mislukte. Mijn vriend was zo teleurgesteld dat hij mij verliet. Maar in de tussentijd was ik zwanger geworden. Vanwege de drugs, wou mijn vriend dat ik een abortus zou plegen. Met de hulp van codeïne kreeg ik het voor elkaar om na 3 maanden mezelf tot nul te brengen. (Codeïne is een opiaat, dat dokters voorschrijven om verslaafden te helpen) Maar helaas, zelfs gedurende mijn zwangerschap begon ik weer drugs te nemen en liet mijn opleiding vallen.

Een week na de geboorte van mijn gezonde dochter verliet ik het ziekenhuis. Ik hield het 3 maanden vol om drugs vrij te blijven. Mijn dochter bracht vreugde in mijn leven, iets waardevols om voor te leven. Het was een nieuw begin. Toen kwam de eerste terugval.

Het was een nieuw begin– toen kwam de eerste terugval

De verleiding om weer drugs te nemen was gewoon te sterk. Na een paar maanden was ik weer helemaal verslaafd aan heroïne. Ik ging naar de dokter om een voorschrijving van codeïne. Maar de codeïne was niet meer genoeg voor me, dus bleef ik tegelijkertijd ook heroïne nemen. De situatie was nu op vele manieren gecompliceerder, want ik had altijd mijn baby bij me en ik wilde een totaal ander leven voor haar. Dus liet ik me opnemen in een ziekenhuis voor een detoxificatie programma. Na een week in het ziekenhuis kreeg ik zulke zware ontwenningsverschijnselen, dat ik de therapie opgaf en onmiddellijk weer heroïne injecteerde. Kort daarna, met behulp van een drugsadviescentrum, deed ik nog een poging met een therapie in een ziekenhuis, dit keer in Berlijn. Deze keer kwam ik inderdaad tijdelijk schoon, maar kort daarna begon ik weer drugs te nemen. In de weekenden ging ik naar techno-party’s (raves) en nam cocktails van LSD, speed en ecstasy. Om af te bouwen van deze trips nam ik heroïne en codeïne. Dit was nu mijn tweede mislukking rehabilitatiekliniek. Ik was wanhopig om te stoppen, maar nog de kracht van mijn eigen wil, nog de professionele medische hulp, nog de liefde voor mijn eigen kleine dochter was ik in staat om de vernietigende kracht die de drugs over mijn leven had, te verbreken.

Het Donkerste Uur

IIk probeerde desalniettemin mijn leven in orde te brengen en begon een studie in sociaal onderwijs. Gedurende deze tijd stierf mijn moeder en ik werd weer helemaal verslaafd aan heroïne, en begon weer veel en regelmatig te drinken. Ik verhuisde naar München en had een totale zenuwinstorting.- Ik stopte met mijn studies en nam meer en meer drugs, kwam in problemen met de autoriteiten, en was constant in de ‘scene’. Uiteindelijk bezocht ik een dokter en hij schreef een methadon substitutie programma voor. Ik kreeg deze substitutie (14ml per dag was mijn maximum) en blijf tegelijkertijd heroïne gebruiken, want met methadon krijg je niet de echte ‘kick’. Gedurende deze jaren probeerde ik nog een andere therapie en was voor 3 maanden vrij, maar slipte daarna weer terug. De dokter zei dat ik aan verschillende drugs verslaafd was en therapie geen zin had, sterk verslaafd – een hopeloze zaak. Ik dacht dat ik voor de rest van m’n leven drugs zou nemen. Ik was constant onder invloed van alcohol en nam pillen – grotere hoeveelheden van Diazepam (een medicatie te vergelijken met valium). Diazepam kalmeert je en sluit je af van je omgeving, omdat je omgeving je onwel maakt. Je voelt je fantastisch, zeker in combinatie met alcohol.

Ik probeerde nog steeds mijn leven te leiden en mijn kind op te voeden. Wandelingen naar de dokter (om de methadon te halen) en televisie kijken waren de enige evenementen in mijn leven. Gedurende al deze tijd zag ik vrienden en kennissen van de drugsscene sterven door overdosis van heroïne of Fentanyl (-pleisters). Ik dacht altijd dat dit mij niet zou overkomen. Zoals zovele anderen dacht ik dat ik de rest van mijn leven methadon zou nemen. Maar velen hadden het mis en stierven, niet zozeer door methadon, maar door additionele drugs en pillen. Het was me duidelijk dat zonder een dramatische verandering in mijn leven het maar een kwestie van tijd was totdat ik hetzelfde lot toebedeeld zou krijgen.

Ik vocht tegen de verslaving aan heroïne en door vele tegenslagen heen kreeg ik het eindelijk voor elkaar na een aantal jaren om vrij van heroïne te zijn. Mijn methadon dosis was zo hoog dat heroïne toch geen uitwerking meer zou hebben. Dus gebruikte ik alleen maar methadon, wat je nog meer verslaafd maakt dan heroïne en veel moeilijker is om van af te kicken. Voor de eerste keer kon ik een opleiding tot accountant afmaken en was in staat om part-time bij een klein accountantskantoor te werken.

Dat was wanneer God Franz in mijn leven bracht.

Door Franz leerde ik de Bijbel kennen en maakte nieuwe vriendenDoor Franz leerde ik de Bijbel kennen en maakte nieuwe vrienden

EEN UITWEG?

Franz is een hard werkende handarbeider en was een klant van mijn vroegere baas. Toen ik me realiseerde dat mijn baas financieel voordeel van Franz nam en hem fraudeerde, ging ik naar Franz en legde de situatie uit. We gingen allebei naar de politie en diende een aanklacht in. Door deze situatie leerde ik Franz beter kennen en vond uit dat hij een Christen was. Hij nodigde me ook uit voor een Christelijke bijeenkomst. Ik hield direct van de vriendelijke en positieve athmosfeer.en ik was verbaasd om van de wonderen te horen die God vandaag de dag nog doet. Ik leerde ook dat het mogelijk zou zijn om van drugs en verslaving vrij gezet te worden door God’s kracht en ik las getuigenissen van Georg en Jessica, die ook op deze website staan. Op dat moment nam ik dagelijks 13 ml methadon, en dronk en rookte zwaar. Franz gaf me een bijbel en langsamerhand begon ik te lezen en ook te bidden, en ik zag dat God in mijn leven begon te werken. Ik voelde de innerlike drang om mijn leven in orde te brengen met God, om bevrijd te worden van zonde en opnieuw te beginnen. De drang om als een Christen te leven groeide in me. Ik las in de bijbel dat berouw en bekering van gepleegde zondes de eerste stap was. MATTHÉÜS 4:17 “Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

Ik sprak met God over mijn overtredingen en zondes en vroeg om vergeving. 1 JOHANNES 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”

Ik begreep nu dat de doop een nieuw begin betekende, dat het oude leven sterft, en een nieuw leven begint.

ROMEINEN 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.”

         Gedoopt door Peter en Fabian       Een nieuw schepsel!

Ik bad samen met mij nieuwe vrienden in de gemeente en ik ontving de Heilige Geest. Het was veel eenvoudiger dan ik gedacht had. Wanneer ik in mijn nieuwe gebedstaal bad, had ik totaal geen drang meer naar alcohol of sigaretten. Ik was helemaal vrij gezet van deze verslavende gewoontes. Ik stond versteld van wat er gebeurd was. Om eerlijk te zijn, was ik niet eens van plan om deze dingen op te geven.

De lust voor alcohol en cigaretten was weg en kwam nooit meer terug. Door de Heilige Geest ontving ik een grote innerlijke rust, dit was een geheel nieuw gevoel, een grote opluchting en bevrijding die ik nooit tevoren ervaren had. Ik was helemaal verbaasd want ik had niet veel geloof, maar God begon me te tonen dat mijn nieuwe leven niet op mijn eigen kracht, wil, of kwaliteiten beruste, maar op de Zijne. JOHANNES 8:36, “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.”

Dat was mijn eerste grote wonder met God. Ik wou mijn vrienden in de scene mijn ervaringen vertellen – niemand van ons kon zich ooit voorstellen dat dit kon gebeuren. Ik werd direct gedoopt, zoals de bijbel zegt – onder water. Het was een grote vreugde voor me en een bevrijding om te weten dat ik in vrede was met God en op het rechte spoor was. Ik ervoer een echt, goed en aanhoudend gevoel van geluk en deze keer was het niet het resultaat van drugs! 2 KORINTHE 5:17, "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”

Ik had gedacht dat na mijn doop ook mijn drugsverslaving weg zou zijn. God echter had een ander plan.

Christus wordt in Mij Gevormd

Dus in het begin was alles fantastisch. Ik ervoer een nieuw leven met mijn innerlijke vreugde en vrede. Ik ontmoette mijn nieuwe vrienden regelmatig en ze hielpen me, praktisch en met advies. We namen uitstapjes samen en bezochten een paar andere plaatsen in Zuid-Duitsland en Zwitserland en ik werd meer en meer bekend met het leven in Christus.

Jammer genoeg was mijn methadon verslaving er nog steeds. In de volgende 6 maanden, verlaagde ik langzamerhand mijn dosering van 13 ml naar 6 ml per dag. Het was echt moeilijk en ging gepaard met verschillende ontwenningsverschijnselen zoals fysieke pijn, slapeloosheid, een nieuwe innerlijke onrust, zwakheid en problemen met concentratie. Ik begon ook te twijfelen of ik wel echt de juiste weg opgegaan was en soms verhoogde ik mijn dosis weer. Het was een gevecht! Maar aan de andere kant deed me dat de bijbel meer lezen, ik bad veel in de Heilige Geest en ging naar alle bijeenkomsten. God was aan het werk in mijn leven. GALATEN 4:19, "Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge." Mijn dochter, nu 18 jaar oud, was gelukkig maar ook sceptisch over mijn verandering en vroeg zich af of dit een permanente verandering zou zijn. Ze observeerde me voortdurend en kwam mee naar onze bijeenkomsten. Ik leerde God meer en meer kennen en de noodzakelijkheid om af te keren van alle vormen van zonde. Daarnaast leerde ik ook om Jezus om hulp te vragen voor iedere stap die we op onze weg nemen.

De Kracht van de Duivel is Gebroken

Mijn huis was vol met video’s en Dvd’s van griezelfilms, boeken over heksenkracht, toverij en muziek met een duidelijke antichristelijke inhoud. Dit was een gedeelte van mijn verleden, slecht en vaak zeer donker. Veel mensen in de ‘drugsscene’ verdrijven de tijd met donkere en occulte dingen. Sommigen bedrijven satanisme, anderen lopen met zelfmoordgedachten en vele plegen criminele, illegale activiteiten. De ‘drugsscene’ is een wereld vol van afgronden, slechtheid, wanhoop... God houd niet van occulte of zogenoemde magische dingen zoals je kunt lezen in b.v. HANDELINGEN 19:19-20. Deze vers heeft me veel geholpen. Ik realiseerde me dat ik moest beslissen. Ik was vol van honger naar genezing en een nieuw leven en dit betekende dat ik geen dingen in mijn leven kon houden die in Gods ogen niet goed zijn of die Hem niet eren.

NNadat ik alle slechte filmen, boeken, Lp’s en Cd’s vernietigd en weggegooid had, veranderde de atmosfeer in mijn huis opeens. Ik kon veel beter slapen. Mijn dochter en andere vrienden merkte ook duidelijk de verandering in onze flat zonder te weten wat de reden was. Het is ongelofelijk wat een invloed en kracht de ‘krachten van de duisternis’ kunnen hebben. Had ik dit maar eerder geweten. Deze situatie overtuigde me dat Jezus’ kracht veel sterker is en altijd ten goede. LUKAS 1:79, “Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.”

God Geeft Geloof

Toen las ik een fantastisch en welbekend boek ‘Op naar de draak’ genaamd, geschreven door Jackie Pullinger. Het boek spreekt over mensen die vrijgezet worden van de gevangenschap van drugsverslaving, door Gods kracht. Sommigen werden meteen en direct bevrijdt, sommigen pas na een paar dagen van gezamenlijk gebed. Ze hadden allemaal geen ontwenningsverschijnselen. Het was mijn wens om op dezelfde manier van mijn drugsverslaving bevrijdt te worden – dat ik niet de pijn of leiden zou voelen dat mensen normaalgesproken ervaren als ze afkicken. Mijn geloof groeide en ik begon te geloven dat ik dezelfde ervaring kon hebben als deze mensen in dit boek en dat Jezus zou helpen tijdens de ontwenning! Ik vroeg mijn dokter en zij zei dat ik onder geen voorwaarde abrupte ontwenning (‘cold turkey’) zou ondernemen.

            Weg met die slechte platen!      Een nieuw leven

Ze zei dat het kon leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties. Alhoewel ik haar zorg begreep, had ik nog steeds veel geloof in Jezus. Ik bleef voor een week bij mijn vrienden van de gemeente om de gehele ontwenning te ondergaan. Op de eerste dag verlaagden we mijn methadon inname al van 6 ml tot 0.0 ml – met andere woorden, ik nam geen methadon meer. Voor de zekerheid hielden mijn vrienden een kleine hoeveelheid methadon in hun koelkast voor me – voor als het niet zou ‘werken’. Ik had ook een beetje methadon in mijn flat. Ik dacht bij mezelf dat als het te zwaar zou worden, ik gewoon een taxi naar huis kon nemen. Ik had ook het idee om een beetje methadon geheim in mijn tas te houden zodat ik het in een ‘noodgeval’ kon nemen. Na gebed en de Heer om hulp te vragen, opende ik mijn Bijbel en las de schrift in ÉFEZE 4:15 waar het zegt om eerlijk tegen elkaar te zijn. Dit leidde me tot de beslissing om niets in het geheim te doen.

De eerste paar dagen waren geen probleem. We waren blij en opgelucht dat ik geen ontwenningsverschijnselen had. Dit deed me denken dat ik heel gouw en gemakkelijk vrij zou zijn. Tegelijkertijd wist ik dat met methadon-ontwenning de problemen zich pas rond de derde dag voordoen.

Ik smeekte mijn vrienden me een beetje methadon te geven

En precies op de derde dag begon ik me lichamelijk onwel te voelen, onrustig en zwak. Ik zweette op een moment en bevroor op de andere. Het gevecht was begonnen. Terwijl we door deze stages heen gingen, baden mijn vrienden met mij in de Heilige Geest, wat me duidelijk goed deed. Maar na een tijd had ik er genoeg van. Ik voelde alsof het bidden ons niet vooruit hielp. Het was mogelijk dat sommige mensen dit wonder ervaren hadden om meteen en zonder pijn vrijgezet te zijn, maar voor mij scheen het niet te werken. Ik kwam tot het punt dat ik iets moest hebben, en ik wilde het NU. Door de symptomen die ik ervoer, kon niets me iets meer schelen, alhoewel we het op een later moment nog een keer konden proberen. Ik smeekte mijn vrienden om me methadon te geven. Door zorg en liefde probeerden ze sterk te blijven en me niets te geven. Ook voor hun was het een echt gevecht omdat ze de juiste beslissing wilde maken en niet wilden opgeven in dit stadium, nu dat we zo ver waren gekomen. Met een zwaar hart bezweken ze uiteindelijk voor mijn smeken en gingen een beetje methadon voor me halen Deze paar minuten voelden alsof ze uren waren Ze gaven me een hele kleine dosis van 1 ml. Ik voelde me een beetje verlicht, maar dacht ook dat ik waarschijnlijk nooit volledig vrij zou komen van mijn verslaving. 

Toen gebeurde er iets vreemds. God begon the situatie in Zijn handen te nemen...

Het succespercentage van genezing van drugsverslaafden is minimaal. Wat erger is, is dat de verslaving na een terugval vaak nog groter is dan voorheen. Ik wist dit maar al te goed door mijn vorige 5 pogingen om vrij te komen. Als ik er nu niet mee doorging, dan betekende dat een terugval niet allen naar methadon maar waarschijnlijk ook naar andere drugs. Mijn doctor wist waar ze het overhad toen ze me afraadde om ‘cold turkey’ te stoppen.

Maar ik viel niet terug. Ik weet geeneens zeker of dat kleine beetje methadon effect gehad had. Ik was boos, omdat het ongeveer 1/6e van mijn normale dosis was in die tijd, en maar 1/12e van wat ik zes maanden geleden gewoon was te nemen. Het voelde als een aanval. Ik was vol van ongeloof. Mijn vrienden gaven echter niet op! Ze baden veel voor me in deze tijd. Hun liefde, hulp, warmte en aanwezigheid, en natuurlijk Gods kracht, die alle gebeden verhoorde, bracht me door deze tijd heen. De volgende dag nam ik nog een dosis van 1ml, de dag erna 0.5ml, en daarna 0.3. Op de 7de dag, nam ik helemaal niets meer.

God Maakt me Schoon

Deze schrift beschrijft een verband tussen drugs en hekserij

Deze hele tijd herinnerde me aan een paar dingen die ik doorgemaakt had in het verleden. Ik bracht ze voor God in gebed en overwon ze. Voor de eerste keer in mijn leven realiseerde ik me dat drugsgebruik een zonde was. Ik was niet gewoon een slachtoffer van mijn omstandigheden of mijn verleden, ik was ook een ‘overtreder’ die aan mijn lot had meegeholpen. Nu wilde ik echt verandering en wist dat ik een grotere hulp nodig nodig had. Ik vroeg God om vergeving omdat ik jarenlang tegen hem gerebelleerd had door drugs te nemen. Ik was er zeker van dat God niet meer wilde dat ik ooit nog drugs nam. Er zijn een paar schriften in de Bijbel die spreken tegen drugsgebruik. Bij voorbeeld zegt het in GALATEN 5:20-21, "Afgoderij, venijngeving,vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven." Het woord “veneingeving” (in het Engels vertaald als witchcraft=hekserij) is de vertaling van het Griekse woord ʹpharmakiaʹ. Letterlijk betekent het ʹdrugsʹ en het woord ‘farmacie,ʹ dat we ook wel gebruiken, is hiervan afgeleid. Deze schrift legt een verband tussen drugs en hekserij, tovenarij, en andere occulte en spirituele praktijken waardoor we toegang krijgen tot een ander sfeer. Men kan zelfs contact heben met geesten door één van deze handelingen te gebruiken, zoals ook drugs. Een vergelijkende schrift is in OPENBARING 21:8. Het woord ʹtovenaarsʹ is vertaald van het Griekse woord ʹpharmakeusʹ. Meer en meer begon ik te begrijpen dat God drugsgebruik verboden had omdat Hij van ons houdt. Hij heeft een veel betere weg voor ons om in contact te komen met de spirituele wereld. Hij, Jezus Christus, is de weg Hemzelf. Als Heer en Koning boven alles, zegt Hij in JOHANNES 14:6, "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven…"

Om mijn lichaam te helpen met de detoxificatie, probeerde ik zoveel mogelijk extra gezond voedsel te eten gedurende die week, zoals verse groenten en vers geperste fruitsappen en andere goede dingen Na de zevende dag, nam ik helemaal geen methadon meer. Wat me ook immens geholpen heeft op deze reis was het luisteren naar ontspannende Christelijke muziek. Ik was geïnspireerd door het verhaal in 1 SAMUËL 16:23 dat beschrijft hoe muziek een positief effect kan hebben op ons en onze geest. Ik had dit nu ook zelf ervaren.

Vrij!

Eindelijk, op de achtste dag gebeurde het wonder: Ik werd wakker in de morgen en was helemaal bevrijd van alle symptomen. Ik stond op, verliet mijn kamer en liep over naar mijn vrienden en riep spontaan: ‘Ik ben vrij!!’ Het was ongelooflijk! Iedereen verheugde zich met me en zag de grote, stralende, triomfantelijke glimlach op mijn gezicht.

Met klinische methadon ontwennen duurt het meestal vele maanden voordat alle symptomen verdwijnen. Vele mensen vallen terug, zoals ik in het verleden, omdat ze zich gewoon leeg voelen van binnen. Maar ik had nu Jezus in mijn hart en in mijn leven. JOHANNES 14:23, "Zo iemand Mij lief heeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken." Dit is het grote verschil… ! Jezus zegt in JOHANNES 10:10, "Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben." Ik kan dit voelen en maak dit nu zelf mee... Ik ontving meer van God dan ik gedacht had, niet alleen vrijheid van lichamelijke ontwenning, maar ook psychologisch. Jezus zegt ook: "Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve." JOHANNES 12:46

Op dezelfde dag spoelde ik alle methadon dat mijn vrienden voor me bewaard hadden door de afvoer. Daarna belde ik mijn dochter thuis en vroeg haar om ook alle methadon die ik thuis in m’n koelkast had weg te gooien. Ik had een behoorlijke voorraad opgeslagen thuis, ook tabletten, die ik ook weggooide.

Na de succesvolle ontwenning ging ik naar mijn dokter in de substitutie kliniek. Hij reageerde in ongeloof en nam een laboratorium test. De test resultaten lieten zien dat er geen drugs meer in mijn bloed was. Ook kreeg ik en certificaat waar zwart op wit op staat dat ik "schoon" ben.Methadon weg gietenHet doorspoelen van de methadon Alle testen waren negatief! Nu weet ik dat Jezus echt mensen vrij zet. Als we op Hem vertrouwen en ernaar handelen – dan geneest Hij ons. Ondanks mijn ongeloof, Hij bleef trouw – Hij keek in mijn hart. Ik ben nu helemaal vrij Ik heb geen lichamelijk lust voor drugs en ook geen innerlijke psychologische drang om drugs te nemen. In plaats ervan heb ik innerlijke vrede en vreugde! Door deze ervaring heb ik ook geleerd dat we soms moeten vechten om onze gebeden beantwoord te krijgen en om totale overwinning te behalen. OPENBARING 21:7 “Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn."

"De barrière der zonde doorbroken""De barrière der zonde doorbroken"

Ik ben nu een nieuwe reis begonnen in mijn leven met Jezus. Er zijn veel dingen die ik nog moet leren en begrijpen, en dingen die ik in mijn leven moet veranderen. Om een ‘normaal’ leven te leven zonder drugs is in het begin een hele onderneming. Je moet echt weer op nul beginnen en de realiteit waarvan ik voorheen door drugs van ontsnapte, kan nu soms erg hard aankomen. Ik kijk naar mijn verbroken relaties, werkeloosheid, verloren jaren, schulden etc, één voor één hebt ik de moet om  deze dingen aan te gaan, ze te veranderen, ze te verbeteren.  Dit werkt niet als ik het alleen doe. Samen met mijn vrienden in de gemeente hebben we bijvoorbeeld mijn flat gerenoveerd, die al lang oud en grauw was door de vele jaren van roken. Nu is alles mooi en nieuw en ik ben blij om thuis te komen en het is leuk om in staat te zijn vrienden uit te nodigen.

 

              Het certificaat dat zegt dat ik "schoon" ben!     Er bevindt zich geen drugs meer in mijn lijf!

Nadat ik mijn baas had gerapporteerd aan de politie kwam er veel corruptie aan het licht in zijn leven. Het kwam later tot een rechtszaak waarin ik bewijs moest leveren. De rechtszaak kwam totaal in Franz’ voordeel uit en hij werd terugbetaald voor wat hij verloren had. De rechter prijsde ons gedrag en houding en veroordeelde mijn vroegere baas voor zijn gemeenheid en bedrog tegenover een eerlijke, gehandicapte handarbeider die voor zijn dagelijks brood vecht. Natuurlijk had ik mijn eigen baan verloren. Ik wou weer beginnen te werken en samen met mijn vrienden begon ik naar werk te zoeken. Ik was bang om alleen naar een interview te gaan, bang om afgewezen te worden, bang dat ik het werk niet zou aankunnen. Voor vele jaren was het mijn gewoonte om mezelf terug te trekken en me voor het dagelijks leven te verbergen. Maar door het samenzijn met mijn vrienden, de vele positieve dingen die we doen samen, door het werken in de Bijbel, door het bidden– al deze dingen veranderen me stap voor stap. Mijn zelfvertrouwen is al heel wat beter geworden. Ik dacht dat ik zo’n goed leven niet verdient had.

Ik dacht altijd dat ik te laag was voor mijn Christelijke vrienden; Ik dacht dat die anderen op mij neer zouden kijken. Jezus maakt echt alles nieuw! Ik heb nu ook werk gevonden waar ik van hou. Ik werk in de mobiele gezondheidszorg dat vaak erg zwaar werk kan zijn. Maar ik hou ervan en ik kan aan andere mensen teruggeven. Ik zorg voor oude en zieke mensen en kan vaak ook voor ze bidden. Er zijn al een paar wonderen gebeurd. Eén van mijn patiënten is een oude vrouw met Alzheimer die zich bijna niets herinneren kan. Nadat ik voor haar gebeden heb, herkent ze me zelfs en herinnert zich details van onze ontmoeting. Langzamerhand leidt mijn weg me terug naar het leven dat ik eigenlijk had moeten leiden van begin af aan. Ik dank God hiervoor!

Gods Kracht en Liefde is er ook voor jou!

Vaak ga ik mijn vrienden bezoeken die ik kende toen ik nog drugs nam en vertel hen over Gods kracht en hoe God me vrij zette. Ik hoop en bid dat vele andere mensen dit fantastische wonder meemaken en Jezus Christus leren kennen. Ik kon dit niet voor elkaar krijgen in mijn eigen kracht, maar God stond mij bij in al Zijn kracht. 1 KORINTHE 1:18, “Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”

      Mee doen met het koor!     Uitstapje met vrienden.

Zit Jij in een zelfde Situatie als Ik zat: Geef Nooit Op!

Bestudeer de volgende Bijbelverzen: De Schrift in openbaring 21:8 legt uit dat mensen die constant drugs gebruiken geen plaats hebben in het Koninkrijk van God. In 1 SAMUÉL 15:23 lezen we: “Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen...” ... je moet omdraaien voordat het te laat is. De ware zonde achter het drugs gebruik is rebellie tegen God, en God zal ons op een dag voor ons leven tot verantwoording roepen.

HEBREEËN 9:27: "En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel."

JOHANNES 3:19-21 "En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn."

Kom naar het Licht, Kom tot Jezus Voordat het te Laat is.

Ik hoop en bid dat deze woorden je helpen. Begin met God te spreken...leer Hem kennen, Hij wil je helpen. Je bent van harte welkom me te e-mailen, als je om hulp zoekt, en ik garandeer je dat ik zal antwoorden! Als je in München woont, of dicht erbij, dan kunnen we je natuurlijk ook direct ontmoeten.

In Jezus' Liefde, Sabine.

PS

En mijn dochter? Ze zag me veranderen, gedeeltelijk sceptisch, gedeeltelijk verrast. Ze kwam vaak naar bijeenkomsten en hoorde en zag veel over God en Zijn werk. Een jaar na mijn succesvolle ontwenning van drugs, keerde mijn dochter zich naar Jezus, bekeerde zich en ontving de Heilige Geest, en was natuurlijk dan ook gedoopt. Ze zei dat de grootste indrukte niet mijn succesvolle ontwenning was, maar de ongelooflijke verandering die ik doormaakte.