Training om te winnen

 

De Apostel Paulus heeft in zijn brieven meerdere malen vergelijkingen gebruikt uit het gebied van de sport. De eerste brief van Paulus aan Timótheüs, hoofdstuk 4:7 is daar een voorbeeld van: "Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid."

Oefenen betekent trainen. De 'New International Version' maakt dit duidelijk, "... Train jezelf tot godzaligheid in godsvrees." Ik houd van de manier waarop het in "Gods nieuwe Bijbel" wordt gezegd: "Volhard in de training voor een godsvruchtig leven." Training is onontbeerlijk voor een sportman. Zijn dagen en nachten worden daarop afgestemd. Het wezenlijke gedeelte van het trainen is discipline - een onplezierig woord in onze slappe maatschappij die geen taboes kent; maar een absolute noodzaak in het christelijke leven.


Geen enkel team of atleet kan training afwijzen en dan plotseling weer de draad oppakken. Training moet regelmatig gedaan worden. Training gaat dagelijks door, het is een manier van leven. Sportfans worden opgewonden als ze een goede prestatie op het veld zien. Ze begrijpen vaak niet, dat het feitelijke spel alleen maar de climax is. Het zijn de voorafgaande dagen van trainen die uit het spel een meesterwerk van behendigheid maken. De toeschouwers genieten alleen maar van de resultaten van al dit zware werk. Een atleet moet een beslissing nemen. Hij zal heel sterk geneigd zijn zichzelf een makkelijk leven te gunnen, net zoals ieder ander, maar hij weet dat hij niet beide kan hebben. Hij moet tussen een makkelijk leven en de zege van de wedstrijd kiezen. Als hij beide probeert te hebben, zal hij overwonnen en vernederd worden. In sommige sporten speelt de wedstrijd zich tussen individuele tegenstanders af, in andere tussen groepen. In het christelijke leven zijn beide inbegrepen.

Wij hebben persoonlijke strijd, toch zijn we ook deel van een team. Als we niet volharden in de training, lijden we niet alleen de persoonlijke nederlaag, maar het succes van het team zal er ook onder lijden! Voor de atleet is de geestelijke instelling belangrijk. Zijn training omvat psychologische gezondheid evenals fysieke gezondheid. Hij heeft geloof nodig! Hij moet vastbesloten zijn om te winnen. Gods team doelt nooit op terugtrekken. De trainer stuurt zijn speler nooit naar het veld en zegt: "Laat ons proberen niet te slecht te verliezen." Het team speelt om te winnen. Als twee teams even sterk zijn, zal die groep winnen, die het meest wil winnen.

Elke christen moet in training blijven om te winnen - niet alleen om het huidige niveau vast te houden of te hopen achteruitgang te voorkomen, maar om een beslissende zege te behalen. "...meer dan overwinnaars..." is de manier, die Paulus beschrijft (ROMEINEN 8:37).

Training is, afmattend werk. Het is nooit makkelijk, daarom vermijden velen het. De natuurlijke aversie tegen discipline kan onze instelling in geestelijke dingen beïnvloeden. Als dit zo is, zijn wij direct in het nadeel. Bewust of onbewust vragen atleten zichzelf af, "Is het doel, te winnen, het trainen waard dat ik moet opbrengen om het te bereiken?"

Als christen weten wij dat het doel alles waard is, wat het ook zal kosten. Het is de discipline en de inspannende moeite waard. Elk offer dat wij op de aarde brengen is van geen belang in vergelijk met de roem die ons te wachten staat.

Vele factoren die bij de training van een atleet behoren, behoren net zo bij die van een christen. De basis training is: geregeld bijeenkomsten bezoeken, dagelijks gebed en dagelijks een stille tijd voor het lezen van het Woord van God. Geestelijke training houdt in om voortdurend te geven en anderen te bedienen.

Training houdt ook het disciplineren van onze gedachten in. Dit is heel belangrijk, want het slagveld is in ons verstand. Geestelijke training heeft ook betrekking op de manier waarop we met onze materiële zaken omgaan. Het helpt ons de impulsen van het materialistische leven te controleren onafhankelijk ervan hoe anderen leven. Er zit ook een negatief aspect aan de training. De taboes voor de atleet zijn - zware desserts of ander voedsel dat hem zal hinderen in optimale conditie te zijn. Hij kan niet laat opstaan in de ochtend. Hij moet zelfs van sommige dingen afzien, die niet echt schadelijk zijn, maar die de bekwaamheid verminderen kunnen om het beste te kunnen geven. Om een godsvruchtig leven te leiden moet de christen "zich onthouden van allen schijn des kwaads" (1 THESSALONICENSEN 5:22). Hij moet de stijl van leven van de tegenwoordige eeuw verloochenen. Hij kan zich niet veroorloven, om een slaaf van gewoonten te worden.

Hij moet zijn driftig temperament en zijn tong controleren. Wij trainen niet om een vergankelijke kroon te winnen, maar een eeuwige. De beloning is het waard, wat het ook kost, zei het discipline, zelfverloochening of extra inspanning.

God heeft ons niet geroepen om verliezers te zijn! Hij heeft alles voorbereid, om ons tot overwinnaars te maken.

De rest ligt bij ons.

door Kenneth D. Barney
Bron: "Pentecostal Evangel"
Vertaald uit het Duitse "Training, um zu gewinnen"