De reinigende kracht van het bloed

 

De moderne wetenschap bewijst dat de Bijbel waar is en wetenschappelijk gezien van hoog gehalte. LEVITICUS 17:11 zegt: "Want de ziel van het vlees is in het bloed ..." (dit werd ongeveer tweeduizend jaar v. Chr. geschreven) en er zijn een groot aantal schriften die Gods volk leerde het leven met eerbied, als een gave van God te beschouwen.

Pas in 1615 na Chr. ontdekte William Harvey het bloedcirculatiesysteem in het lichaam en eerst in de laatste 30 jaar is men tot de volledige erkenning gekomen van wat het Woord van God leert over het bloed. Men weet nu dat het kloppen van het hart en de andere functies ervan door de bloedcirculatie op gang worden gebracht en zoals de Bijbel zegt, dit is zelfs het principe van het behoud van leven. Het hart is alleen maar een pomp en zijn werk kan ook door een machine worden overgenomen. Maar als het bloed niet meer naar de van levensbelang zijnde organen wordt gepompt, treedt de dood in. Dus "de ziel van het vlees is in het bloed."

Bloed speelt in het verlossingsplan van God de rol als verzoening voor de zielen van de mensen. Het vergieten van het bloed op het altaar hield de relatie met God in stand, als het volk zonden had begaan. Dit duidde op de nacht toen Jezus zei: "Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden" (MATTHÉÜS 26:28). Het bloed op het altaar bedekte alleen maar de zonden van het volk. Het nam hun zonden niet weg en stelde het volk ook niet in staat om de zonde in hun leven te kunnen overwinnen (HEBREEËN 10:3-4). "Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?" (HEBREEËN 9:14).

Het menselijke bloed reinigt het lichaam net zo als het bloed van Jezus Christus ons reinigt van de plaag van de zonde. De moderne wetenschap heeft het mogelijk gemaakt om het bloed van een gezond mens naar een mens met dezelfde bloedgroep over te brengen om zijn leven te redden. Om levens te redden moet bloed eerst overgedragen en dan aangenomen worden. Eveneens zoals Jezus Zijn bloed vergoten heeft aan het kruis, zo moeten wij door geloof Zijn reddend bloed in onze zielen ontvangen - wat zich in het nemen van het "avondmaal" weerspiegelt. Het menselijke bloed geeft ons een wonderbaarlijk beeld van datgene wat het levengevend bloed van Jezus Christus volbrengt in een gelovige.

Onder de microscoop bekeken, weerspiegelen de bloedcellen de gezondheidstoestand van het lichaam. De bloedcellen moeten in een gezond lichaam in de juiste hoeveelheid, structuur en kleur aanwezig zijn. Het bloed transporteert voedsel naar alle delen van het lichaam en miljoenen cellen reinigen het lichaam 2-3 maal per minuut van stofwisselingsproducten. Er zijn verschillende soorten bloedcellen, ieder met zijn eigen functie. Een type beschermt het lichaam tegen bacteriën, het andere verwijdert beschadigd weefsel en bevordert de stolling van het bloed zodat bij een ongeval het bloedverlies zo gering mogelijk gehouden wordt. Het bloed transporteert voedingsstoffen van de spijsverteringsorganen en zuurstof van de longen naar de cellen in het lichaam.

Bacteriën vindt men overal: op de huid, in de neus, in de keel en in de mond. Bij een ongeval dringen bacteriën het lichaam binnen door de beschadigde huid of weefsel. Dit veroorzaakt een ontsteking en giftige stoffen komen het lichaam binnen, wat vele, van levensbelang zijnde organen kan beschadigen. Dan kan alleen de reinigende kracht van het bloed ons redden.

Als het menselijk bloed al zo wonderbaarlijk is, hoeveel wonderbaarlijker moet dan het bloed van Jezus Christus zijn, dat iedere seconde van de dag reinigt!

Zonde is een ziekte van de ziel, die de gedachten en verbeeldingskracht aanvalt, die de geest besmet, die de wil verzwakt, het geweten verhardt en de geestelijke activiteit stillegt. De liefde voor de zonde verhardt het hart, net zoals bacteriën ontstekingen van de hartkleppen veroorzaken, wat de dood tot gevolg heeft. Zonde is besmettelijk en aanstekelijk en bevuilt de gemeenschap. Als ze niet gestopt wordt, verbreidt ze zich als een epidemie. Een blik in de dagbladen laat zien hoe ze zich in alle lagen van de maatschappij verspreidt, en er bestaat geen menselijke weg om zich van de kracht van de zonde te bevrijden. "Want, al wiest gij u met salpeter, en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere HEERE" (JEREMÍA 2:22).

De Heer Jezus Christus is het enige genademiddel tegen de ziekte van de zonde. Precies zoals wij op de reinigende kracht van het menselijke bloed vertrouwen, vertrouwen wij op het Bloed van Jezus Christus, dat de ziel steeds weer van de zonden bevrijdt, net zoals het menselijk bloed het lichaam van infecties.

Heb jij de reiniging van jouw zonden door het kostbare Bloed van Jezus Christus gevonden en het geestelijke leven dat alleen Hij kan geven, door de gave van de Heilige Geest te ontvangen, met de belofte van het eeuwige leven?

door Arthur D. Lucas (Hounslow / Engeland)
Bron onbekend
Vertaald uit het Duits "Die reinigende Kraft des Blutes"