Nationaal Israël en Juda

Waar is Israël tegenwoordig? God heeft voor zichzelf een volk uitgekozen en het is zeer belangrijk voor ons te weten wie zij zijn. De Bijbel zegt dat zij blind zullen zijn wat betreft hun eigen identiteit. Naspeuren in de geschiedenis van de twaalf stammen helpt bij het identificeren van hun hedendaagse identiteit.

Om onwetend te blijven over dit onderwerp betekent onwetend blijven over ongeveer 80% van de Bijbel, want bijna alle nationale beloftes en profetieën in Gods Woord zijn gerelateerd aan deze twaalf stammen. God heeft Zijn volk nooit verlaten en roept hen op vandaag Zijn wegen te volgen net zoals in de Bijbelse dagen.

Er wordt nog gewerkt aan vertalingen. Er zijn veel meer artikelen over dit onderwerp in de Engelse sectie.

Brits Israël

Dit uitvoerig achtergrondartikel legt in detail uit wat het verband is tussen Israel uit het Oude Testament en het Britse en Amerikaanse volk van vandaag. De tekens en symbolen van de Britten en Amerikanen getuigen van hun erfenis. Dit thema wordt teruggevonden worden in de Schriften, beginnend bij de beloften van God aan Abraham. Tevens wordt de afkomst van het Britse koningshuis van de lijn van David onderzocht.

De Rol van de Engelstalige Volkeren

“Onze hele geschiedenis is niets anders dan God die zichzelf laat zien en alles wat Hij niet heeft gepland, schokt en vertrapt” (Oliver Cromwell). 1