Het zegevierende leven in Jezus Christus

 

"Hij kliefde de zee ..." (PSALM 78:13-17,41). "Want zij kwamen alweder, en verzochten God ..." (v. 41).
 

Psalm 78 toont de kracht en het grootse werk van God aan de ene en het erbarmelijke falen van de oud testamentische kerk aan de andere kant (Israël was Gods volk van het Oude Testament). Omdat wij Zijn kerk van het Nieuwe Testament zijn, kunnen wij hieruit vele waardevolle lessen leren. Hier zijn enige punten die zelfs voor ons, de kerk van het Nieuwe Testament van de Heer Jezus Christus, van groot belang zijn.

De mensen van Israël waren in Egypte en leefden daar een leven in slavernij. Met de zweep werden ze gedwongen bakstenen te maken, piramiden te bouwen, huizen en nog veel meer. Ze waren daar als slaven. Ze waren daar niet als dienaren, maar als absolute slaven.

Toen stuurde God een man - Mozes. Hij gaf hem een assistent, Aäron, en toen werd Israël uit Egypte bevrijd - Prijs de Heer. Zoals wij van de macht van de zonde verlost zijn, zo werd Israël uit de macht van de Farao gered. De Farao wilde niet luisteren. Nu was het niet aan Mozes om de Farao te overtuigen. Ongeacht hoe vaak Mozes zou hebben geprobeerd Farao te overtuigen, het zou niet lukken. Dus sprak God: Mozes, vrees niet, Ik zal mijn Woord door tekenen en wonderen bekrachtigen.

Bevrijding

Bevrijding is ook Gods werk. Verlossing is altijd Gods werk. Persoonlijk kan ik niet veel doen. Alles wat ik kan doen is ermee instemmen, uit Egypte uitgeleid te worden. Dat is alles. Ik moet ermee instemmen en gehoorzamen. Als ik ermee instem en als ik gehoorzaam, juist vandaag, dan zal ik uit het land van Egypte, het land van slavernij worden geleid, uit het land en leven van de zonde en God verzekert, dat ik eruit kom. Het is geheel en al Gods werk. Hij veranderde het water in bloed. Het is van belang vast te stellen dat het eerste wonder in het Oude Testament de verandering van water in bloed was en dat het eerste wonder in het Nieuwe Testament in de dienst van Jezus de verandering van water in "wijn" was. Dat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Jezus kwam, om water in "wijn" te veranderen. Laten we dit in herinnering houden. Bevrijding uit Egypte is de bevrijding uit ons oude leven van de zonde. Dit is fantastisch, maar nog niet alles.

Ten eerste, Israël moest bevrijd worden. Daarna gingen ze de woestijn in. Toen God de wereld schiep, dacht Hij zeker aan Israël, Zijn kerk van het Oude Testament. Zeker had Hij het mooiste landschap met groene weiden, bezaaid met vee en bronnen met zoet water kunnen scheppen. Maar Hij deed dit niet. In plaats daarvan stond Hij toe, dat er een woestijn tussen Egypte en het beloofde land was. Dit bewijst mij dat het Gods absolute wil voor Zijn kinderen toen was en voor ons vandaag, een ervaring in de woestijn te hebben tussen Egypte (mijn oude leven) en de plaats van bestemming in mijn nieuwe leven.

Discipline

Dit is Gods volmaakte plan voor mijn leven. Waarom? Omdat ik discipline en Gods wil niet in Egypte onder de heerschappij van de Farao kan leren noch in Kanaän (Israël). Ik kan het alleen onder harde omstandigheden, onder de brandende zon, in de droge woestijn, waar geen water en brood is. Alleen daar kan ik de geestelijke kwaliteit ontwikkelen om te leren, Jezus te vertrouwen - ongeacht wat er gebeurt. Hallelujah! ... Dit was Gods volmaakte plan: eerst de bevrijding uit Egypte en dan de discipline in de woestijn. We moeten discipline leren en als we niet leren op God te vertrouwen, zelfs onder de hardste omstandigheden, zullen we een stuk hout in een stormachtige zee zijn. Het zou door iedere golf opgetild worden en in ieder dal weer naar beneden vallen - omhoog en omlaag, op en af. Dit is niet wat God voor ons wil. Hij wil stabiliteit in ons zien. God wil dat we op Hem vertrouwen wanneer de zon of de maan schijnt - bij dag of bij nacht.

Maar zelfs in de woestijn kan ik een belangrijke les van de kinderen van Israël leren, ik kan ook leren, dat God het niet toestond, dat ze omkwamen. Hij gaf hun water en manna. Hij gaf hun zelfs vlees. Hij gaf hun overdag een wolkkolom en 's nachts een vuurkolom - alles bovennatuurlijk. Hij had een wolk van glorie over de tabernakel. Fantastisch.

In de woestijn kregen de kinderen van Israël het fundament voor hun dienst voor God. Ze moesten leren, hoe Jehovah te eren - in de woestijn, niet in Kanaän. Niet in het beloofde land, maar in de woestijn. Ze moesten leren hun God te vertrouwen, dat Hij een goede vader is en het niet zal toestaan, dat ze door honger en dorst omkomen. Hij leidde ze op bovennatuurlijk wijze.

Ontwikkeling

Mij werd eens gevraagd, wat er zou zijn gebeurd, als Adam en Eva niet gevallen waren, toen de verzoeking door de slang kwam. Wat zou er gebeurd zijn?... Ik vertelde hun, dat ik geloof, dat na verzoeking nr. 1, test nr. 2 en test nr. 3 gekomen waren.

Niet, dat God ons wil beproeven totdat we vallen, maar God weet, dat geestelijke kracht zich alleen onder harde omstandigheden kan ontwikkelen. In verzoekingen, beproevingen en in ervaringen in de woestijn.

Anders kon de schoonheid van de heiligheid niet verder schijnen en ons christelijk karakter niet verder rijpen. Als je op het ogenblik voor een test zakt, kun je van een ding zeker zijn: dezelfde test wordt zolang herhaald, tweemaal, driemaal, of zelfs dertig maal, totdat je het gehaald hebt en dan brengt God je op een hoger niveau. Daarom ontwikkelen sommigen zich sneller dan anderen, maar God wil ons zien rijpen, zodat de schoonheid van de heiligheid, de schoonheid van Jezus Christus tot volledige voleindiging komt!!! Als iedere dag alleen maar een overwinning was, dan zouden we geen diepte kennen. Maar ik weet een ding: mijn God is de God, die mij van beren en leeuwen bevrijdt, en daarom kan hij mij van deze Goliath bevrijden.

Verzorging

Zie je nu, dat Gods bedoelingen, bedoelingen van liefde zijn? Een ander ding, dat me trof is dat als we de leiding van de Heilige Geest volgen, (de wolkkolom overdag en de vuurkolom 's nachts) we altijd van onze verzorging verzekerd zullen zijn, want het manna viel altijd daar, waar de wolk was. Als Israël niet de wolk gevolgd was, hadden ze de hongerdood moeten sterven. Ik geloof dat zelfs wanneer de trompet bij nacht klonk, Israël snel moest opspringen en de vuurkolom direct moest volgen.

's Nachts? Waarom? Omdat ze wisten, als we niet volgen, zelfs 's nachts, zullen we de volgende dag geen ontbijt hebben! Ja, het is waar, we moeten volgen. Iedere man, iedere vrouw, die de leiding van de Heilige Geest volgt, hoeft zich over brood noch over water zorgen te maken. Het zal gebeuren, zo zeker als God op Zijn troon zit - dit is Zijn belofte. "Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruften, in heerlijkheid, door Christus Jezus." Hallelujah!

Wij moeten deze lessen leren. Eindelijk, na 38 jaren kwamen ze in het land van Kanaän, het beloofde land. Er vond echter nog een wonder plaats. De rivier Jordaan deelde zich, zodat het voor hen mogelijk was er doorheen te trekken, zelfs bij het hoogtij.

Heerschappij

Eerst bevrijding uit Egypte, dan discipline in de woestijn en dan heerschappij in het beloofde land. Bevrijding, discipline en heerschappij - deze drie dingen betekenen VERLOSSING!

Wij denken dat verlossing betekent, onze zonden achter ons laten. Nee, Verlossing betekent veel, veel meer: bevrijding van de zonden en de vleespotten en de slavernij in Egypte achter laten. Ik word niet meer met de stok van de onderdrukker opgedreven, zoals we in Jesaja hoofdstuk 9 lezen. Ik ben bevrijd - dank zij de Heer - en ik wil Zijn Naam loven, zolang ik leef, hier op aarde en in de hemel.

Nu wil ik je opmerkzaamheid op een ander punt richten. De voorgeschiedenis van de bevrijding duurde meer dan een jaar. Daarna duurde het 38 jaar, om te leren Jehova te vertrouwen (dus heb alsjeblieft geduld met jezelf!). En ten derde, heerschappij: ze hadden 500 jaar heerschappij in het land Kanaän.

Je kunt jezelf richten - èèn jaar bevrijding, 38 jaar discipline, d.w.z. leren God zelfs onder de hardste omstandigheden te vertrouwen en ten derde, op de troon regeren voor 500 jaar. Kun je nu het hart van de Heer begrijpen? God wil dat wij met Hem samen heersers zijn. Dat is het, wat Hij van plan is. Ik geloof niet dat de Heer er vreugde aan heeft, als we over iedere steen op onze weg struikelen. God heeft ons niet gemaakt opdat we in het hete zand van de woestijn zitten en tranen vergieten. Zeker gebeurt dat zo nu en dan. Maar Gods bedoeling met jou en met mij is, dat we zullen regeren en dat we de heerschappij door Zijn macht en in de kracht van de Heilige Geest zullen hebben. Halleluja!

Dat is fantastisch! Onze vermoedelijke levensduur bedraagt 80 jaren. Een jaar is misschien een week in je leven. Achtendertig jaren zijn ongeveer gelijk aan 4 jaar en de rest zal pure heerschappij zijn ter ere van God!

Heersers

Dat is het wat God in ons leven wil zien, namelijk dat we rijpe christenen worden. Laten we deze les snel leren en God zal ons tot heersers maken. Niemand kan heersen, als hij niet eerst geleerd heeft om te gehoorzamen. Dus, hoe sneller je leert gehoorzamen, des te sneller zal God je tot een heerser in Zijn Koninkrijk maken... Toen dit uiteindelijk tot me doordrong, was het alsof ik een totaal nieuwe visie had. Onze roeping is er niet een waarbij we onderdrukte kinderen van God zijn. God wil dat we over ons vlees regeren en in de kracht van Zijn macht staan. Zonde mag geen heerschappij over je voeren. Jij moet heerschappij over de zonde hebben. De geest van angst zal geen heerschappij over je voeren. Jij zult deze geest van angst in de Naam van Jezus Christus regeren. Jij moet de lusten van het vlees regeren. Jij zult al deze dingen, die op je af komen regeren! Jij zult in de Naam van Jezus op de troon zitten en in de kracht van Zijn macht regeren... dat is onze uiteindelijke roeping: om heerser met Jezus Christus te zijn!

Israël moest veel leren. Toen ze Egypte verlieten, nadat ze bevrijd werden, waren ze 400 jaar slaven geweest. 400 Jaar waren ze in de duisternis. 400 Jaar lang werden ze vertrapt, misschien met uitzondering van Josef 's tijd. Ze waren volkomen verslagen. Ze waren totaal ontmoedigd. Ze hadden geen ruggengraat meer en toen ze uit de slavernij werden gevoerd, moesten ze leren, hun God te vertrouwen.

Verandering

Ze moesten alles veranderen: hun gedachten, hun taal, hun uiterlijk, alles moest veranderd en vernieuwd worden. Ze moesten opstaan en tegen de vijanden die hen aanvielen vechten. Ze kwamen in een totaal andere fase. Misschien ben jij in de woestijn, of al in Kanaän, maar vergeet Egypte niet. Om uit Egypte te komen duurde een jaar. Om discipline te leren duurde 38 jaar en heerschappij hebben, 500 jaar. Dat is het, wat God van ons wil: dat we niet door de duivel geregeerd worden, niet door onze zinnen, niet door ons vlees, maar dat we alleen door de Heilige Geest geregeerd worden. We moeten God een kans geven, we moeten leren Hem te vertrouwen, en dan vormt hij een kolom die we kunnen volgen. Ik geloof dat de mensen van Israël nooit in pyjama's sliepen, want ze wisten niet wanneer de trompetten zouden klinken en dan was er geen gelegenheid meer om zich aan te kleden. Dan was er alleen nog maar tijd om de tentharingen uit de grond te trekken, alles op je rug te gooien en snel de kolom te volgen.

Paraatheid

We moeten altijd in een geestelijke toestand van paraatheid zijn. Zich vestigen is het ergste wat ons kan overkomen. Als we de wolken kolom maar een dag missen, kan het zijn dat je hem voor een heel jaar verliest. Hem weer vinden is een zware opgave.

Laten we daarom op dit spoor blijven. Laten we in de pas blijven, laten we in de rij blijven en opstaan als de trompet klinkt, anders zal je, je kost missen!

Het is makkelijk om weg te lopen. Het is veel moeilijker om discipline te leren, maar dit is precies Gods doel en Gods plan voor jou en mij. Op het moment dat je deze les leert, zal je aan de oever van de Jordaan staan en de volgende fase zal beginnen: Heerschappij voeren en alle zwakheden, alle slechte dingen die je omringen, overwinnen.

Jij zult hen geen eer meer bewijzen, maar zij zullen jou eer bewijzen. Dit gebeurde met David in zijn ambt. Tot het einde van zijn leven bewezen zij hem eer. Hij zette zijn voeten op de nek van koningen - Prijs de Heer! Zij lagen aan zijn voeten. Hij regeerde en de zegeningen van God vloeiden.

Wij worden geroepen om in de Naam van Jezus te regeren!

door Reinhard Bonnke (Christ for all Nations, Africa)
Bron: CfaN uit Revival Report
Vertaald uit het Duitse: "Das siegreiche Leben in Jesus Christus"