Hels best bewaarde geheim… De Wet

 

Iemand zei eens, "Voordat je iemand tot redding kunt brengen, moet je die persoon eerst verloren laten gaan." Met andere woorden: als een zondaar niet begrijpt dat zijn zonden hem in een hopeloze positie brengen voor God, zal hij nooit begrijpen hoe ‘verloren’ hij is en hoe erg hij De Redder nodig heeft.

Het volgende artikel, geschreven door Ray Comfort, auteur van het boek: 'Hell's Best Kept Secret', (Hels Best Verborgen Geheim’) illustreert hoe het Woord verspreiden veel effectiever kan zijn als de zielen-winner de tijd neemt om Gods visie van zonde uit te leggen zoals het geleerd wordt in De Tien Geboden.

"Geen visie voor de verlorenen, geen honger voor het Woord, geen drang om te bidden….bevreemd van heiliging.” Dit beschrijft een groot aantal mensen die vandaag de dag de kerkbanken vullen. Dit is het resultaat van een mens-gerichte prediking dat van de kansel gepresenteerd wordt. Zo hebben we talloze lauwwarme christenen met een vals gevoel van zekerheid betreffende hun redding. Deze mensgerichte prediking heeft ook een hoog percentage van afvalligen; het produceert 90 afvalligen per 100 beslissingen. Deze mensen zijn niet echt afvallig, ze zijn nooit vooruit gegaan. Zij zijn nooit gewaarschuwd voor het komende oordeel. Bedenk de volgende illustratie:

Je zit in een vliegtuig en opeens hoor je: “ Hier spreekt de kapitein. Ik heb een dringende aankondiging. Dit vliegtuig staat op het punt neer te storten, en je zult allemaal moeten springen. We zouden het op prijs stellen dat iedereen zijn parachute aan doet."

Je werpt èèn blik uit het raam op 25.000ft hoogte en je trekt meteen je parachute aan. Je kijkt naar de man die naast je zit en met ontzetting zie je dat hij nog steeds een film zit te kijken . Je geeft hem een por en zegt: “Heb je de kapitein niet gehoord? Doe je parachute aan!” Hij antwoord lagoniek: “ Ik denk niet dat de kapitein het echt meende… en trouwens,ik voel me goed zoals ik ben, bedankt.”

"Opvolgen" is niet in de Bijbel. Degene die God willen kennen leren zouden ons moeten volgen, hongerend naar het Woord van God.

Dan, met overtuiging, maar zonder kennis, zeg je: "Doe alsjeblieft de parachute aan.. het is veel beter dan de film.” Maar dat slaat nergens op! Je geeft hem het verkeerde motief om de parachute aan te doen. In plaats daarvan, beschrijf de sprong, laat hem de 25.000ft diepte zien, en herinner hem aan de wet van de zwaartekracht.

Hij zal onmiddellijk (en dankbaar) de parachute aantrekken.

Bedenk. Zo lang de man weet dat hij uit het vliegtuig moet springen en wat de consequentie is om de wet van de zwaartekracht te breken, kun je die parachute nooit van zijn rug afkrijgen. Zijn leven hangt ervan af!

Kun je zien dat zijn motief, de reden om de parachute aan te trekken, het feit is dat beslist of hij de parachute aan houdt of afdoet? Als we om ons heen kijken zien we talloze “passagiers” die van de vlucht genieten: ze genieten van de plezierige kant van de zonde voor een seizoen. Maar moderne evangelisatie met overtuiging, maar zonder kennis, zegt: “Pardon, heb je het bevel van de Kapitein voor onze Redding gehoord? Doe de Here Jezus Christus aan! Hij zal je liefde, vreugde, vervulling en eeuwige vreugde geven. Hij zal je helpen met je alcoholprobleem, je drugsverslaving. Hij zal je eenzaamheid wegnemen, je huwelijk redden en je financiën helpen!”

Jammer genoeg geeft dit hem het verkeerde motief om naar Christus te komen.

In plaats hiervan moeten we de moed hebben om hem over de sprong te vertellen. Leg hem de Wet van God uit zoals Jezus dat deed.

Open de Geboden en laat hem zien dat hij de beangstigende cconsequenties zal moeten aanvaarden als men de wetten van God overtreed. Laat Gods wet hem overtuigen dat hij de Redder nodig heeft, op dezelfde manier dat de wet van de zwaartekracht de passagier overtuigde dat hij de parachute nodig had. Dan, als hij reageert op het Evangelie, en de Heer Jezus Christus aandoet, zal hij nooit “afvallen”. Zijn kennis van de consequenties verbonden aan de overtreding van Gods wet zal hem doen vastklemmen aan de Redder alsof zijn leven er van afhangt! Daarom zal “Opvolgen” niet noodzakelijk zijn!

In ACTS 8:36-40 lied de Heer de Ethiopiër zonder “opvolging” achter. Filippus was weggenomen door God naar een andere stad.

Terwijl ik de Schrift studeerde, vond ik dat God de Tien Geboden niet gaf ter rechtvaardiging, maar om de ziel tot bekering te brengen. (PSALM 19:8: "De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel...").

Ik zag waar Paulus zei dat de wet ”de kennis der zonde” bracht (ROMANS 3:20: "... want door de wet is de kennis der zonde."). Het werd gegeven om ons schuldig voor God te laten. (ROMANS 3:19 "...opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij").

In feite wist Paulus niet wat zonde was, zonder de Wet (ROMANS 7:7: "...ik kende de zonde niet dan door de wet..."), het was een "tuchtmeester geweest tot Christus" (GALATIANS 3:24). In MATTHEW 5:19, zei Jezus zelfs dat we “groot” genoemd worden in het Koninkrijk van God als we de wet geleerd hebben. Waarom?

Omdat we daardoor mannen en vrouwen tot Christus brengen.

Op èèn van mijn vele vliegtuig reizen had ik de kans om met een dame te spreken die naast me zat. Ik vroeg haar wat ze gedaan had in de stad die we net verlaten hadden. Ze was wezen skien, We bespraken het plezier van de sport voor een paar minuten. Toen vroeg ze wat mijn beroep was. Dit was mijn kans om een opening te creëren om over christelijke dingen te spreken.

Ik vertelde haar dat ik christelijke boeken schreef, en vroeg haar of zij een christelijke achtergrond had. Ze zei van wel. Zag ze haarzelf als zondaar in Gods ogen? Nee, dat niet. Ik zei dat dat voor mij voor jaren hetzelfde was totdat ik de standaard zag waarmee God de wereld zou richten op de dag van het Oordeel. Toen gingen we èèn voor èèn door de Tien Geboden.

Plotseling begon ze zonde te zien voor wat het was. Ze zei: “Dat heb ik gedaan. Ik heb mezelf gemeten met standaarden van de mens!” Tranen welde op in haar ogen terwijl ik getuigde dat Christus ons vrijgezet had van de vloek van de Wet. Het evangelie sprak haar aan. Ze vroeg wat ze moest doen, en ik had het genoegen om haar tot de Redder te leiden terwijl het vliegtuig begon te landen. Ik vroeg of ze en Bijbel had en of ze enkele christenen kende. Ze had een Bijbel en een christelijke collega die het zaad gezaaid had. God organiseert vaak meerdere ontmoetingen met werkers voordat een persoon tot bekering komt.

Bijbelvertaler John Wycliffe zei: "De hoogste dienst die de mens op aarde kan behalen is Gods Wet te preken."

John Wesley suggereerde om 90% Wet te prediken en 10% genade.

Charles Finney zei, "Verzuimen om de Wet te gebruiken resulteert bijna zeker in valse hoop, de introductie van een onjuiste standaard van christelijke ervaring, en om de kerk met valse bekeerlingen te vullen."

John Bunyan (Pilgrim's Progress) zei, "De mens die de werking van de Wet niet kent, kan de werking van zonde niet begrijpen."

Martin Luther zei, "De voornaamste taak van een evangelie predikant is om Gods wet te verklaren en de werking van zonde uit te leggen."

Omdat de kerk vergeten heeft om zondaren met de wet als “tuchtmeester” tot redding te brengen, is het in de val gelopen om hen tot redding aan te trekken .

Als ik fout ben, en modern evangelisatie een weg gevonden heeft om zondaren zonder de Wet tot bekering te brengen, dan is PSALM 19:8 fout dat de Wet als een God gegeven instrument beschrijft die de ziel bekeert.

Dan heeft Jezus zijn tijd verspilt om door elke Gebod te gaan. Dan was Paulus fout toen hij zei dat hij de zonde niet had gekend zonder de Wet.

Dus was Charles Spurgeon dan fout toen hij zei: "Ze zullen de genade nooit aanvaarden totdat ze beven voor de rechtvaardige en heilige wet."?

Als de kerk niet wil luisteren, dan zal het doorgaan om valse bekeringen te oogsten door zijn wetteloze evangelie, en haar afschuwelijke fout pas erkennen als ze Jezus hoort zeggen: "gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid (wetteloosheid) werkt." Ze zullen uitgeroeid worden door gebrek aan kennis van Gods Wet (HOSEA 4:6).

Door Ray Comfort

Bron: "Battle Cry", Maart/April 1988, Chick Publications, P.O. Box 3500, Ontario, CA 91761, USA
Web: www.chick.com