Υγεία & Θεραπεία

Εισαγωγή

Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει το λαϊκή Του για την υγεία - όχι μόνο την πνευματική υγεία, αλλά και σωματική υγεία, καθώς και. ΕΞΟΔΟΣ 15:26 λέει: «...Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και πράττης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν εις τας εντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων... διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.»

Ως ασθένεια και ο θάνατος ήρθε στον κόσμο μέσω της αμαρτίας, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε την λύση για όλα αυτά τα πράγματα με το θάνατο Του πάνω στο σταυρό. «Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΗΜΕΙΣ ΙΑΘΗΜΕΝ.» (ΗΣΑΊ'ΑΣ 53:5 - υπογράμμιση δική μας). Στην κατάκτηση του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός αγόρασε για εμάς όχι μόνο την αιώνια ζωή, αλλά η νίκη κατά της αμαρτίας και ασθένειας, καθώς και.

Ο Θεός θεραπεύει τους ανθρώπους τόσο υπερφυσικά σε απάντηση της προσευχής, και φυσικά μέσα από την υπακοή στις εντολές Του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη συνέλευσή μας από ανθρώπους που βιώνουν την επούλωση μέσω της προσευχής και της πίστης και μόνο (βλ. Μαρτυρίες). Υπάρχουν επίσης παραδείγματα της θεραπείας μέσω ακολουθώντας τις εντολές του Θεού όσον αφορά την διαβίωση των τροφίμων, τη διατροφή και την υγιεινή.

Ως Χριστιανοί, πιστεύουμε ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Θεού (βλ. Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3:16-17). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να φροντίζουν γι 'αυτούς. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι να εξασφαλιστεί ότι τρώμε σωστά και να αποφεύγουν τα δηλητήρια όπως το αλκοόλ, τα τσιγάρα και τα ναρκωτικά. Στην Παλαιά Διαθήκη νόμο, ο Θεός αποκαλύπτει τι είναι καλό για τα τρόφιμα στη δημιουργία Του και τι δεν είναι. Σήμερα, ο νόμος του Θεού επιβεβαιώνεται από τους ανθρώπους, όπως η Phillip Day, ο οποίος είναι ένας ερευνητής από το Ηνωμένο Βασίλειο αφιερωμένο στην έκθεση της παραπλάνησης και της απάτης στον κλάδο της υγείας. Έχει γράψει για πολλά θέματα και την έρευνά του αποκαλύπτει ότι πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, που προκαλείται από διατροφικές ελλείψεις και ένα συνεχώς αυξανόμενο έκθεση σε τοξικές ουσίες σε τρόφιμα και το περιβάλλον μας. Περαιτέρω, ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιατρικής εστιάζεται στην θεραπεία των συμπτωμάτων των ασθενειών, και όχι την απομάκρυνση των αιτιών μέσω της καλής διατροφής και ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Πρόσφατα, μια γυναίκα στην συνέλευσή μας ήταν ως εκ θαύματος θεραπευτεί από τον καρκίνο μέσω της προσευχής και τη θέση σε πρακτική τις αρχές της υγείας και της διατροφής. Μέσα από μια σύσταση από την Ημέρα Phillip, που υποβλήθηκε σε επεξεργασία σε μια κλινική στην Αγγλία, το οποίο προσφέρει ολιστικές θεραπείες με τη χρήση συμβατικών και φυσικές μεθόδους.