Μήνυμα Σωτηρίας – Πώς να σωθείς

 

 1. Πώς μπορώ να σωθώ;
 2. Πρέπει να βαπτισθώ για να σωθώ;
 3. Είχα "βαφτιστεί χριστιανός" όταν ήμουν μωρό, γιατί θα πρέπει να ξαναβαφτιστώ;
 4. Πιστεύετε ότι μόνο οι άνθρωποι από την εκκλησία σας θα σωθούν;
 5. Πώς γίνεται οι καλοί άνθρωποι (μη πιστοί) να πάνε στην κόλαση;
 6. Η ζωή μου είναι υπέροχη, γιατί λοιπόν πρέπει να σωθώ;
 7. Σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να πλησιάσεις τον Θεό από το να τηρείς ότι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή.
 8. Πιστεύω μόνο στον εαυτό μου. 

1. Πώς μπορώ να σωθώ

Πιστεύουμε ότι το σχέδιο για το πώς ένα άτομο αποκτά την πλήρη βεβαιότητα της σωτηρίας βρίσκεται στις  ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-38. Υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια που μιλούν για τη σωτηρία, όμως σε αυτό, το ερώτημα τίθεται άμεσα – τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;

«Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΩΜΕΝ, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς·  ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ, και ας  ΒΑΠΤΙΣΘΗ έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και ΘΕΛΕΤΕ λάβει την ΔΩΡΕΑΝ του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-38).

Άλλες ανάλογες περικοπές που αναφέρονται σε αυτά τα "βήματα της πλήρους σωτηρίας" φαίνονται στο  ΜΑΡΚΟΣ 16:15-20 και ΙΩΑΝΝΗΣ 3:1-8.

Η απάντηση του Πέτρου περιελάμβανε τρία στάδια τα οποία ήταν εξίσου έγκυρα τότε όπως είναι και σήμερα:

 1. Μετανοείτε - αυτό σημαίνει να αλλάξεις τους παλαιούς τρόπους σου και να αρχίσεις να πειθαρχείς στον Θεό. .
 2. Να βαφτιστείς - αυτό σημαίνει να βυθιστείς πλήρως στο νερό. Το βάπτισμα είναι η «ταφή» της παλιάς ζωής, η άφεση των αμαρτιών..
 3. Να λάβεις το δώρο του Αγίου Πνεύματος - αυτό είναι το δώρο του Θεού σε εσένα. Το πρώτο σημάδι όταν λάβεις το Άγιο Πνεύμα θα είναι ότι θα μιλάς σε μια διαφορετική γλώσσα, την οποία ο Θεός θα σου δώσει. Στη συνέχεια, το Άγιο Πνεύμα θα αρχίσει να σε οδηγεί και να σου δείχνει την αλήθεια του Θεού  (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:26).

[κορυφή της σελίδας]

2. Πρέπει να βαπτισθώ για να σωθώ;

Η Γραφή δηλώνει ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία. Τα επόμενα εδάφια επιβεβαιώνουν αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε όλο τον Λόγο του Θεού. 

«Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38).

«εάν τις δεν γεννηθή εξ ΥΔΑΤΟΣ και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5).

«Όστις ΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗ θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.» (ΜΑΡΚΟΣ 16:16).

«Του οποίου αντίτυπον ον το ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΗΜΑΣ την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού» (Α΄ΠΕΤΡΟΥ 3:21).

«Ιδού ύδωρ· τι με εμποδίζει ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΩ;»(ΠΡΑΞΕΙΣ 8:36). «Και προσέταξεν αυτούς ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΩΣΙΝ εις το όνομα του Κυρίου.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 10:48). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

[κορυφή της σελίδας]

3. Είχα “βαπτιστεί χριστιανός” όταν ήμουν μωρό, γιατί θα πρέπει να ξαναβαφτιστώ; 

Το βιβλικό βάπτισμα δεν έχει τίποτα κοινό με το βάπτισμα των μωρών που γίνεται σε πολλές εκκλησίες. Σε όλη τη Καινή Διαθήκη, οι μαθητές είχαν βαφτιστεί στο νερό, μόνο αφού είχαν αποφασίσει ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ να ακολουθήσουν τον Χριστό, κάτι το οποίο είναι αδύνατο για ένα μωρό να κάνει. 

Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή δεν συγχέει ποτέ τη σωτηρία και την σωστή πορεία μαζί Του. Ένα μωρό δεν έχει την «πνευματική κατανόηση» για να συνειδητοποιήσει ότι έχει γεννηθεί στην αμαρτία, και η Αγία Γραφή δείχνει σαφώς ότι ένα άτομο πρέπει να έχει σαφή κατανόηση για να είναι σε θέση να μετανοήσει από την αμαρτία και την παράβαση στη ζωή κάποιου ενάντια στο λόγο του Θεού. 

[κορυφή της σελίδας]

4. Πιστεύετε ότι μόνο οι άνθρωποι από την εκκλησία σας θα σωθούν; 

Όχι, καθόλου - και αυτές οι συναθροίσεις της CAI δεν έχουν ποτέ δώσει στα μέλη της την ιδέα της «αποκλειστικότητας». Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αναζητήσει «ομοϊδεάτες αδελφούς» σε άλλες συναθροίσεις για παρέα κατά τη διάρκεια των ετών. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι για να σωθεί ένα άτομο πρέπει να υπακούει την Αγία Γραφή - το Λόγο του Θεού - και να ακολουθεί τις εντολές και τα πρότυπα που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό. Ορισμένες σχετικές περικοπές είναι::

«Απεκρίθη ο Ιησούς· ΑΛΗΘΩΣ, ΑΛΗΘΩΣ σοι λέγω, ΕΑΝ ΤΙΣ δεν γεννηθή εξ ΥΔΑΤΟΣ και ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5).

«Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· ΕΑΝ σεις ΜΕΙΝΗΤΕ εν τω ΛΟΓΩ τω εμώ, ΕΙΣΘΕ αληθώς ΜΑΘΗΤΑΙ μου,» (ΙΩΑΝΝΗΣ 8:31).

«Επειδή όσοι ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ υπό του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του Θεού, ΟΥΤΟΙ είναι ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14).

Αναγνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί αδελφοί, που περιγράφονται σύμφωνα με τις παραπάνω περικοπές βρίσκονται σε πολλές άλλες εκκλησιαστικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. 

[κορυφή της σελίδας]

5. Πως γίνεται οι καλοί άνθρωποι (μη πιστοί) να πάνε στην κόλαση; 

Μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό, σύμφωνα με ό, τι ο Θεός έχει πει στην Αγία Γραφή. Η Γραφή δηλώνει ότι: 

«Ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δίκαιος ουδέ εις … επειδή ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΡΤΟΝ και ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ της δόξης του Θεού» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:10,23).

«Διότι ο ΜΙΣΘΟΣ της ΑΜΑΡΤΙΑΣ είναι ΘΑΝΑΤΟΣ ...» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23a).

«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους ΑΠΑΞ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΩΣΙ, ΜΕΤΑ δε τούτο είναι ΚΡΙΣΙΣ» (ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:27).

«Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, ΠΡΕΠΕΙ να ΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΑΝΩΘΕΝ» (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:7).

«... το δε χάρισμα του Θεού ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ διά ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Κυρίου ημών» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23b).

OΤα δικά μας έργα, που σημαίνει όλα όσα έχουμε κάνει “καλά και δίκαια” κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε αυτή τη γη δεν έχουν στα μάτια του Θεού καμία αξία. Ο λόγος είναι πολύ απλός ... οι καρδιές/ σκέψεις μας είναι "κακές" στα μάτια του Θεού και υπάρχουν πολλοί λόγοι "γιατί" ένα άτομο κάνει "καλά έργα" κατά τη διάρκεια της ζωής του / της. Συχνά η υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία είναι οι βασικοί «λόγοι» πίσω από τα καλά έργα και ως εκ τούτου, βλέπουμε την απάντηση του Θεού σε αυτό στον   ISAIAH 64:6. Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε τον Παντοδύναμο Θεό του Ισραήλ και μόνο μέσω του Χριστού που κατοικεί μέσα μας “τα έργα της πίστης” θα γίνουν αποδεκτά. 

[κορυφή της σελίδας]

6. Η ζωή μου είναι υπέροχη, γιατί λοιπόν πρέπει να σωθώ;

YΘα πρέπει να καταλάβεις τι διακυβεύεται εδώ και από τι χρειάζεται να σωθείς. Υπάρχει ένας Θεός που σε δημιούργησε και που σε αγαπά. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:16). Ο Θεός σου δίνει την επιλογή - να συνεχίσεις με τον εγωιστικό τρόπο ζωής σου και να χαθείς στην κόλαση, ή να πιστέψεις στο Θεό και να σωθείς. Από τι πρέπει να σωθείς; - Από έναν κόσμο γεμάτο δολοφονία, μίσος, θυμό, εγωισμό, αλαζονεία, υπερηφάνεια, και βία. 

Νομίζεις ότι ζείς μια υπέροχη ζωή; Ο Ιησούς μας προειδοποιεί να είμαστε προετοιμασμένοι για την ημέρα που θα είναι η τελευταία μας σε αυτή τη γη: «και θέλω ειπεί προς την ψυχήν μου· Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δι' έτη πολλά· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· ΆΦΡΟΝ, ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΣΟΘ· όσα δε ητοίμασας, τίνος θέλουσιν είσθαι;Ούτω θέλει είσθαι όστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν.» (ΛΟΥΚΑΣ 12:19-21).

Ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και φεύγουμε χωρίς να έχουμε τίποτα, εκτός από την ψυχή μας. Έχει ειπωθεί: “μία μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου στη ζωή είναι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να είναι η πολύτιμη ψυχή του ασφαλής και ευτυχής στην αιωνιότητα Τίποτα άλλο - ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ – δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό!” Η ημέρα της Κρίσεως έρχεται και όλοι θα κριθούμε ενώπιον του Θεού.

«Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ούτε κλέπται ούτε πλεονέκται ούτε μέθυσοι ούτε λοίδοροι ούτε άρπαγες θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού....» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9-10).

Ακολούθησε τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Οι ανταμοιβές είναι αιώνιες – το μόνο που θα σου κοστίσει είναι η παλιά ζωή σου. Θα έχεις λίγα να χάσεις και πολλά να κερδίσεις - αλλά ο Θεός σε περιμένει για να Τον καλέσεις. ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ!  (Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:2).

[κορυφή της σελίδας]

7. Σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να πλησιάσεις τον Θεό από το να τηρείς ότι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή.

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ή να προσπαθούν να ψάχνουν για άλλα μονοπάτια που τους ταιριάζουν, η Αγία Γραφή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για οποιοδήποτε εναλλακτικό τρόπο:  «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ προς τον Πατέρα, ΕΙΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:6).

Σε ένα άλλο χωρίο, ο Ιησούς λέει ότι είναι ένας στενός δρόμος που οδηγεί στον ουρανό, αλλά λίγοι άνθρωποι είναι σε αυτόν: «Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ΟΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ.
» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:13-14).

Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι αυτός είναι ο τρόπος: «Εγώ είμαι η θύρα· …» (ΙΩΑΝΝΗΣ 10:9).

Κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ο μόνος τρόπος που μπορούν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες είναι με την πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για αυτές στο Σταυρό του Γολγοθά.

«Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΕ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΟ είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 4:12).

[κορυφή της σελίδας]

8. Πιστεύω μόνο στον εαυτό μου.

Έχεις την επιλογή να ζήσεις για τον εαυτό σου, αλλά θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες, όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού.  «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ΑΣ ΑΠΑΡΝΗΘΗ ΕΑΥΤΟΝ και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή.» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 16:24). Η συνολική πτυχή της χριστιανικής ζωής είναι να αρνηθείς τον εαυτό σου και να ζήσεις μια ζωή με πλήρη αφιέρωση και την υπακοή στον Θεό.

Θα μπορούσες να γίνεις διάσημος, να βγάλεις πολλά χρήματα, ή ακόμα και απλά να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά η Αγία Γραφή λέει:  «Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν.Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» (ΜΑΡΚΟΣ 8:35-36)

Αν δεν είχαμε τις Δέκα Εντολές ή την επί του Όρους Ομιλία, τότε ποιος θα αποφάσιζε τι είναι σωστό ή λάθος; Μπορείς να εξαπατήσεις λίγο, να πεις λίγα ψέματα, αλλά με την δική σου λογική να αποφασίσεις ότι αυτό είναι εντάξει. Μπορείς να ξεφεύγεις με αυτό τον τρόπο κατά τη διάρκεια της ζωής σου, αλλά θα υπάρξει η Ημέρα της Κρίσης - όπου κάθε άνδρας και γυναίκα θα εμφανιστούν ενώπιον του Θεού και θα απολογηθούν για τη ζωής τους: «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.» (Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:10).

«Μη θαυμάζετε τούτο· διότι έρχεται ώρα, καθ' ην πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού,
και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως.»
(ΙΩΑΝΝΗΣ 5:28-29).

Σας προτείνουμε να διαβάσετε μερικά από τα άλλα υλικά που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα - θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς την Αγία Γραφή, καθώς υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρίες που αποδεικνύουν ότι ο Θεός υπάρχει και ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Λόγο Του, την Αγία Γραφή . Μην σπαταλάτε τη ζωή σας αγνοώντας τον Θεό, μόνο για να ανακαλύψετε ότι έχετε αποτύχει να βεβαιωθείτε για τη σωτηρία σας, όταν θα είναι πολύ αργά για να μετανοήσετε. Ο Θεός υπόσχεται πως θα σας απαντήσει αν ειλικρινά έρχεστε σ 'Αυτόν: ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ! 

[κορυφή της σελίδας]