H κρίση του Θεού σχετικά με αυτό το αμαρτωλό κόσμο

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μια λίστα σεξουαλικών αμαρτημάτων. Η στάση του Θεού σε κάθε μορφή σεξουαλικής ανηθικότητας αποκαλύπτεται μέσα από παραδείγματα αυτού του κόσμου. Οι γραφές προειδοποιούν ότι ο Θεός θα κρίνει εκείνους που δεν υπακούνε στον Λόγο Του και δεν επιστρέφουν από την ανηθικότητα τους.

Πορνεία - Μοιχεία - Διαζύγιο - Αιμομιξία - κτηνοβασία - σοδομισμός – ομοφυλοφιλία

«Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:18

Ο Θεός είναι οργισμένος με αυτή την κακή γενιά.

Έρχεται με δόξα και δύναμη, «εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού,» Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 1:8-9

Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι με διάφορους τρόπους για μη εμφανή λόγο. Ίσως ένας φίλος ή συγγενής σου να έχει πεθάνει πρόσφατα σε τροχαίο ατύχημα ή με κάποιο άλλο τρόπο που φαίνεται να είναι τυχαίος. Οι άνθρωποι φυσικά ρωτάνε γιατί ο Θεός επιλέγει συγκεκριμένα άτομα και όχι άλλα, ή αν όντως η ζωή είναι απλώς θέμα «τύχης». Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο. Στις ημέρες του Ιησού ένας πύργος έπεσε σε μερικούς ανθρώπους και τους σκότωσε. Εδώ είναι τι είπε ο Ιησούς:

«Η εκείνοι οι δεκαοκτώ, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν τω Σιλωάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ; Ουχί, σας λέγω, ΑΛΛ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΤΕ, ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΙΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΛΕΣΘΗ .» ΛΟΥΚΑΣ 13:4-5

Ο Ιησούς είπε ότι αυτοί οι «άτυχοι» δεν ήταν χειρότεροι από τους υπόλοιπους ανθρώπους εκείνης της εποχής, ο θάνατός τους ήταν ένα σημάδι της κρίσης του Θεού σε εκείνο το έθνος. Μέσα σε σαράντα εκατομμύρια χρόνια Εβραίοι θανατώθηκαν και αιχμαλωτίσθηκαν, όπως ο Ιησούς είχε πει. Η ώρα που ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ θα κριθεί πλησιάζει, κάθε τροχαίο ατύχημα, κάθε φυσική καταστροφή είναι μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ για αυτή τη γενιά και για αυτό το έθνος πως όλα και όλοι θα καταστραφούν, εκτός από αυτούς που θα μετανοήσουν.

Γιατί ο Θεός είναι τόσο οργισμένος με τον κόσμο Του; Είναι γεγραμμένο ...

«Διότι τούτο εξεύρετε, ότι πας πόρνος (εκπορνευτής) ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, όστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού.ΜΗΔΕΙΣ ΑΣ ΜΗ ΣΑΣ ΑΠΑΤΑ με ματαίους λόγους· ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ  έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.» ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:5-6

Ο Θεός είναι οργισμένος επειδή γύρω μας βλέπει την ΠΟΡΝΕΙΑ, την ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ και την ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ. Κανένα άτομο που διαπράττει τέτοια πράγματα δεν έχει κληρονομιά στη βασίλεια του Χριστού. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΔΡΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΑΓΟΡΙ Η ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Η ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΟΣ. Στην Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9-10 Ο Θεός λέει και πάλι ότι: ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

«Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα, το οποίον ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος· ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. » Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:18

Άλλα πράγματα που ο Θεός απαγορεύει ξεκάθαρα είναι τα εξής:

ΜΗΧΕΙΑ: Πορνεία, όταν η γυναίκα είναι παντρεμένη με κάποιον άλλο. Ο Θεός λέει ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΟΣ 20:14).
Δείτε ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18:20/ ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:10/ Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9.
Ο Ιησούς λέει: «ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού.»Δεν υπάρχει αμφιβολία ο Ιησούς έρχεται να πάρει εκδίκηση για το ακάθαρτο κόσμου (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:28). 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Ο Θεός θέλει ο γάμος να είναι ισόβιος. Ο Ιησούς λέει: «Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη.» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19:6). 

Επίσης, στην Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7:11: «και ο ανήρ να μη αφίνη την εαυτού γυναίκα.» 

Αυτή η κακία γενιά χλευάζει το διάταγμα του Θεού.Η ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΑΜΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:32  και ΛΟΥΚΑΣ 16:18 (λόγια του Ιησού). 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ: Κάθε σεξουαλική επαφή μεταξύ συγγενών, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών των συζύγων, θετών-γονέων, κλπ. 
Δείτε ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18:1-16.

 ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑ: Οι σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ενός άνδρα ή μια γυναίκας και ενός ζώου είναι ΒΔΕΛΥΓΜΑ προς το Θεό 
Δείτε ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18:23-25 και  ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:15-16.

ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ: Κάθε συνουσία μεταξύ δύο ανδρών είναι ΒΔΕΛΥΓΜΑ.
Δείτε ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18:22 και ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:13

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ: Παρομοίως κάθε γυναίκα που κάνει «αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν·»(ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ.

Γνωρίζουμε ότι οι σοφοί του κόσμου έχουν θεωρίες που επιτρέπουν όλα αυτά τα πράγματα.
Ο Θεός λέει: «ΜΗΔΕΙΣ ΑΣ ΜΗ ΣΑΣ ΑΠΑΤΑ ΜΕ ΜΑΤΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ· επειδή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ επί τους υιούς της απειθείας.» (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:6).

«λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· διότι και αι γυναίκες αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν· ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών.Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα,πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας· ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς,ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες· οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:22-32

«Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού;ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ούτε κλέπται ούτε πλεονέκται ούτε μέθυσοι ούτε λοίδοροι ούτε άρπαγες θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού.» Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9-10 

Μην αφήνετε κανέναν να σας πει ότι μπορείτε να ζήσετε μέσα στην αμαρτία και να ξεφύγετε από την κρίση του Θεού.

 Η πόλη των Σοδόμων είναι ένα παράδειγμα για εμάς: «καθως τα Σοδομα και τα Γομορρα και αι περιξ αυτων πολεις, εις την ΠΟΡΝΕΙΑΝ  παραδοθεισαι κατα τον ομοιον με τουτους τροπον και ακολουθουσαι οπισω αλλης σαρκος, ΠΡΟΚΕΙΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΥΡ.» (ΙΟΥΔΑ 7).

Ποιο ήταν το λάθος με τα Σόδομα φαίνεται μέσα στον  ΙΕΖΕΚΙΗΛ 16:49-50:
«Ιδού, αύτη ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλησμονή άρτου και αφθονία τρυφηλότητος, αυτής και των θυγατέρων αυτής· τον πτωχόν δε και τον ενδεή δεν εβοήθει και υψούντο και ΕΠΡΑΤΤΟΝ ΒΔΕΛΥΡΑ ενώπιόν μου· όθεν, καθώς είδον ταύτα, ηφάνισα αυτάς.»

Οι άνθρωποι των Σοδόμων και των γειτονικών πόλεων έζησαν με ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ και ΡΑΘΥΜΙΑ: το αποτέλεσμα ήταν η σεξουαλική αποστροφή - βλέπε  ΓΕΝΕΣΙΣ 19:1-13.

Ποια ήταν η κρίση του Θεού για αυτά;

«Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού· και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα και πάντας τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης.»(ΓΕΝΕΣΙΣ 19:24-25).

Όλοι γύρω μας βλέπουμε τα ίδια πράγματα που ο Θεός είδε στα Σόδομα. Η καταστροφή τους ορίζεται ως προειδοποίηση για μας – ο Ιησούς λέει ότι λίγο πριν επιστρέψει, ο κόσμος θα είναι ακριβώς όπως ήταν στις μέρες των Σοδόμων και Γομόρρων  (ΛΟΥΚΑΣ 17:28-30). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ. …οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων. (Β΄ΠΕΤΡΟΥ 3:7).

«Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμίαντος· τους δε πόρνους (εκπορνευτής) και μοιχούς ΘΕΛΕΙ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ.» ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:4


Δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός με το Λόγο του Θεού - ο Ιησούς είπε:
«Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, ΟΙ ΔΕ ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ.» ΜΑΡΚΟΣ 13:31

Επίσης στο, ΙΩΑΝΝΗΣ 12:48 λέει: «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΛΑΛΗΣΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ·» (και πάλι αυτά είναι τα λόγια του Ιησού)

«Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.» ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-38

Αυτό είναι το σχέδιο για τη σωτηρία που ο Θεός έχει θεσπίσει για την υπακοή μας.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

«Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΩΣΙ,» ΠΡΑΞΙΣ 17:30

Η ΣΤΙΓΜΗ ΦΤΑΝΕΙ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΘΕΙΤΕ!

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.