Η μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου

 

Η μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου είναι να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την πολύτιμη ψυχή του για να είναι ασφαλείς και ευτυχείς στην αιωνιότητα. Τίποτα άλλο - Τίποτα άλλο - 
δεν είναι τόσο σημαντικό όπως αυτό!

Προέλευση: 'Voice of Revival'