Προφητεία Βίβλων

Το κέρμα του Δανιήλ 12:12

What does it mean, to wait 1335 years? Learn through a coin about one of the Bible's most astonishing prophecies.

Σκίτσο του Δανιήλ 7

Have you ever wondered what Daniel's prophecy about the four kingdoms means? This chart is a good overview.